Zdrada i jak ją udowodnić – zadanie dla detektywa

Kiedy pojawiają się podejrzenia o zdradę bez wątpienia odbija się to na związku. Dla wielu osób zdrada jest niewybaczalna i kategorycznie zwiastuje koniec relacji. Także w myśl prawa zdrada stanowi powód rozpadu małżeństwa z winy osoby zdradzającej. Jednak, czy łatwo jest udowodnić zdradę? W jaki sposób zebrać dowody tak, aby można było je wykorzystać w sądzie? W przypadku chęci udowodnienia zdrady z pewnością warto skorzystać z usług detektywa.

Co robić kiedy partner zdradza?

W przypadku udowodnienia zdrady do biura detektywistycznego zgłaszają się dwa typy klientów. Pierwsza grupa wie, że partner ma romans. Od detektywa oczekuje dowodów na winę męża czy żony. Druga grupa klientów ma zaledwie podejrzenia, rolą detektywa jest w tym wypadku ustalenie czy partner lub partnerka są szczerzy, czy też mają romans. W obu wypadkach rolą detektywa jest zebranie dowodów i przeprowadzenie działań mających na celu ustalenie stanu faktycznego.

Zdrada to jeden z najczęstszych powodów rozpadu związków. W przypadku małżeństwa ostateczne zakończenie relacji poprzedza rozwód, na którym ustalane są kwestie dotyczące winy i podziału majątku. W tym wypadku bardzo często udowodnienie winy ma niebagatelne znaczenie. Czasem zdrada odkrywana jest przez przypadek, a czasem pojawiają się jedynie podejrzenia w związku z nietypowymi zachowaniami partnera. Wątpliwości i niepewność same w sobie są szkodliwe dla związku, warto jednak sprawę rozwiązać na spokojnie i nie dać się ponieść emocjom. Udowodnienie zdrady może być ważne w przypadku rozwodu, dlatego warto w takim wypadku skorzystać z usług detektywa.

Czemu nie zawsze warto działać na własną rękę

Osoba podejrzewająca, że żona lub mąż mają romans zwykle nie myśli o tym co stanie się jeśli okaże się to prawdą. Często smutek i złość jakie idą w parze z podejrzeniami nie są jednoznaczne z faktem, że odkrycie romansu może zakończyć się rozwodem. Z tego względu często podejmuje się pochopne działania, które niestety mogą pomóc nieuczciwemu partnerowi w zatarciu śladów swojej winy.

Bardzo często podejmowane są próby samodzielnego zbierania dowodów, albo konfrontacji z partnerem i oczekiwania, że przyzna się do winy. Nawet jeśli partner zaprzeczy, nie daje to pewności, że mówi prawdę. Jeśli się przyzna i zapewni, że to koniec sprawa wygląda podobnie. Osoba raz oszukana zmuszona jest do ponownego zaufania, często mimo chęci nie jest możliwe.

Zbieranie dowodów na własną rękę może zakończyć się porażką. Jest to sytuacja trudna zarówno pod względem technicznym, jak i emocjonalnym. Bezpośrednia konfrontacja i przyłapanie partnera na zdradzie może zakończyć się traumą. Pamiętać też należy, że zebrane dowody powinny mieć odpowiednią formę i spełniać warunki, które zapewnią im siłę dowodową w trakcie ewentualnego rozwodu. Jest to kilka ważnych powodów, dla których w wypadku podejrzenia lub też stwierdzenia zdrady warto zgłosić się do biura detektywa.

Detektyw na tropie niewiernego małżonka

Głównym celem działania detektywa jest zebranie informacji i obserwacja partnera podejrzewanego o zdradę. Obserwacja powinna zakładać poznanie rozkładu dnia, a w szczególności obserwację w momentach, kiedy partner ma potencjalną okazję do zdrady. Obserwacja może odbywać się osobiście, albo też z pomocą ukrytej kamery, która zarejestruje ewentualne dowody niewierności. Dla potwierdzenia niewierności kluczowe mogą się okazać także e-maile, wiadomości SMS, aktywność na portalach społecznościowych albo billingi telefoniczne.

Tego typu dowody na zdradę mają jedną niewątpliwą zaletę – są jednoznaczne. Po zdobyciu dowodów zdradzana żona czy mąż tracą wątpliwości co do wierności współmałżonka. Bez pomocy detektywa zdobycie tak niepodważalnych dowodów bywa niemożliwe. Wiedząc na czym się stoi można podejmować dalsze rozmowy i decyzje. Zdrada może oznaczać koniec związku, może być także pretekstem do szczerej rozmowy, może być momentem przełomowym, który skłoni obie strony do pracy nad relacją.

Warto podkreślić, że aby praca i działania agencji detektywistycznej były skuteczne, niezbędna jest całkowita dyskrecja. O podejrzeniach co do zdrady najlepiej nie mówić z początku nikomu. Najważniejsze jednak, aby podejrzewany o niewierność partner nie wyczuł, że jest na celowniku. W przypadku kiedy partner zdaje sobie sprawę, że jest inwigilowany może zacząć zachowywać się ostrożniej, co znacznie utrudnia i wydłuża działania obserwacyjne.

Udowodnienie zdrady a rozwód

Udowodnienie zdrady dostarcza kluczowej wiedzy małżonkowi, którego partner jest niewierny. Warto podkreślić jednak, że dowody zdrady bardzo często są wykorzystywane także w sądzie, na rozprawach rozwodowych. Nie każdy dowód zdrady może zostać wykorzystany w sądzie. Jest to jeszcze jeden powód, dla którego w przypadku zdrady warto sięgnąć po pomoc detektywa. Dzięki usługom detektywistycznym możliwe jest zyskanie dowodów, które będą w sądzie nie do podważenia.

Jednym z najważniejszych dowodów, które mają znaczenie kluczowe podczas rozprawy rozwodowej są zeznania świadków. Jeśli partner nie ukrywa romansu przed całym światem, z pewnością znajdą się świadkowie, jak przyjaciele, współpracownicy i inne osoby z otoczenia żony czy męża, które zaobserwowały nietypowe, podejrzane zachowania, lub też wiedziały o niewierności. Nie zawsze jednak możliwe jest znalezienie świadków, którzy mogli by pomóc w udowodnieniu zdrady.

Dowody rzeczowe, które mogą udowodnić zdradę to między innymi korespondencja zdradzającego partnera z kochankiem lub kochanką. Warto zabezpieczyć SMS’y lub e-maile i przedstawić je w sądzie na przykład w postaci wydruku. Przydatne w sądzie są także zdjęcia przedstawiające małżonka w jednoznacznej sytuacji lub materiał wideo potwierdzający zarzuty. Dzięki korzystaniu z usług detektywa pozyskanie takich dowodów jest możliwe. Wymaga jednak tego, aby obserwowana osoba zachowywała się nieostrożnie i tym samym pozwoliła się przyłapać. Dla sądu cenne są też nagrania głosowe, na których małżonek przyznaje się do zdrady. Aby materiały zostały dopuszczone jako dowód, sąd musi mieć pewność, że nie zostały sfabrykowane.

Jak się zachować w przypadku podejrzeń o zdradę

Kiedy zaczynają pojawiać się podejrzenia? Wynikają one zazwyczaj z nietypowych aktywności małżonka, które sprawiają, że małżonkowie rzadziej spędzają wspólnie czas. Bardzo wiele podejrzeń o romansie zaczyna się od intuicyjnych przypuszczeń, że coś jest nie tak. Alarmujące są zazwyczaj: nadgodziny w pracy, nietypowe spotkania służbowe, tajemnicze telefony czy niewyjaśnione wydatki. Pozostaje oczywiście kwestia wzajemnego zaufania małżonków. Statystyki pokazują, że wiele podejrzeń o zdradę jest bezzasadnych. Niestety gro podejrzeń kończy się potwierdzeniem niewierności męża czy żony.

Pamiętać warto aby zachować zimną krew. Nie warto pokazywać swoich podejrzeń, ani robić zbyt wcześnie wyrzutów partnerowi. Konfrontację najlepiej odłożyć do czasu, kiedy znajdą się twarde dowody na zdradę. Jeśli rzeczywiście partner jest niewierny, widząc podejrzliwość stanie się bardziej ostrożny. Uważność może ustrzec partnera przed popełnieniem błędów i tym samym przed przyłapaniem.

W przypadku podejrzeń o zdradę warto skorzystać z usług detektywa. Pozwolą one rozwiać wątpliwości, a bardzo często zebrane materiały stanowią niepodważalny dowód zdrady. Ważne jest jednak to, żeby druga strona nie zorientowała, że jest podejrzewana o romans. W przypadku groźby nakrycia niewierny partner zaczyna kalkulować i planować w sposób przemyślany spotkania i kontakty z kochanką lub kochankiem. Utrudnia to udowodnienie winy, a często kiedy partner widzi podejrzliwość, zmienia zachowanie, tak,aby zmylić małżonka i zapewnić o swojej wierności i oddaniu rodzinie.

Decydując się na usługi agencji detektywistycznej można w sposób legalny i jednoznaczny rozstrzygnąć temat zdrady. Przy konfrontacji z prawdziwymi dowodami niewierny małżonek nie będzie miał wyboru i będzie musiał przyznać się do winy. Romans nie musi oznaczać końca związku, czy małżeństwa. Niemniej, posiadanie dowodów zdrady w przypadku rozprawy rozwodowej może okazać się kluczowe i pozwolić rozwiązać małżeństwo z uznaniem winy strony zdradzającej.