Czynnik ludzki jest niezwykle ważną częścią funkcjonowania właściwie każdego większego czy mniejszego przedsiębiorstwa. Zatrudnianie rzetelnych i lojalnych osób leży w interesie wszystkich pracodawców. Zatrudnienie nieodpowiedniej osoby może nieść ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Wybór odpowiednich pracowników jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o wyższe stanowiska. Aby nie powierzyć czasem zadań niewłaściwym osobom, warto zastanowić się nad weryfikacją kandydatów do pracy. W przypadku chęci sprawdzenia swoich podejrzeń, wiarygodności otrzymanych informacji i uzyskania cennych danych o kandydatach na dane stanowisko, warto skorzystać z usług agencji detektywistycznej. Śledczy będzie w stanie sprawdzić daną osobę w sposób szybki i przy zachowaniu pełnej dyskrecji, a zleceniodawca otrzyma zdobyte informacje w postaci raportu.

Czym jest właściwie Background screening?

Background screening jest to metoda rekrutacji opierająca się na prześwietleniu kandydata na pracownika oraz szczegółowym sprawdzeniu jego życiorysu zawodowego. Technika ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem, z uwagi na wiele oszust i koloryzowaniu faktów przez kandydatów na dane stanowiska. Według badań wykonanych przez CareBuilder w 2014 r. nawet ok. 60 procent kandydatów na pracowników podaje w swoim CV nieprawdziwe informacje. Właśnie dlatego pracodawcy coraz częściej decydują się na sprawdzenie tego, czy wszelkie informacje dotyczące np. ukończonych studiów, kursach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym, są faktycznie prawdziwe. Nie tylko sami kandydaci okazują się nieuczciwi. Wieloletni pracownicy coraz częściej korzystają z nieuzasadnionych zwolnień L4 czy też nie wywiązują się z powierzonych obowiązków.

W jaki sposób wygląda weryfikacja pracowników przez detektywa?

Prześwietlenie danej osoby i sprawdzenie informacji znajdujących się w jej CV jest świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli ma ona zostać zatrudniona na odpowiedzialne i ważne stanowisko takie jak:

 • menadżer,
 • dyrektor,
 • kierownik,
 • członek zarządu.

Ewentualny błąd może spowodować nie tylko stres, ale i stratę czasu oraz pieniędzy. Prywatny detektyw może zająć się nie tylko sprawdzaniem przyszłego pracownika podczas procesu rekrutacji, ale też już tego zatrudnionego. Może między innymi zweryfikować informacje podane na zwolnieniu lekarskim i określić to, czy czasami nie doszło do nadużycia. Co ważne, skorzystanie z usługi agencji detektywistycznej jest mniejszym wydatkiem, aniżeli koszty jakie musiałby ponieść właściciel firmy przez rozpoczęcie współpracy z oszustem. 

Informacje, które mogą zostać sprawdzone podczas background screening:

 • zobowiązania i zadłużenia (w szczególności przy rekrutacji na stanowisko powiązane z odpowiedzialnością finansową),
 • przeszłość karna (zaświadczenie o niekaralności można zdobyć jedynie jeśli jest ona wymagane z uwagi na charakter stanowiska),
 • aktualność czy autentyczność dyplomów, certyfikatów i licencji,
 • referencje dotyczące poprzedniego zatrudnienia oraz wykształcenia,
 • ewidencja pojazdów (w przypadku stanowiska kierowcy czy innego powiązanego z prowadzeniem danych pojazdów),
 • sprawdzenie powiązań kapitałowo-osobowych w konkurencyjnych przedsiębiorstwach,
 • ustalenie czy dana osoba prowadzi konkurencyjną działalność,
 • prześwietlenie aktywności kandydata w mediach społecznościowych,
 • informacje dotyczące weryfikacji tożsamości,
 • ogólnodostępne publikacja dotyczące jego aktywności zawodowej.

Rekrutacja nowego pracownika a pomoc detektywa

Niezwykle ważną czynnością podczas prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnie nowym pracownikiem jest zweryfikowanie jego umiejętności, jak i wiarygodności danych znajdujących się w CV. Uzyskanie jak największej ilości informacji o przyszłym pracowniku firmy jest istotne, aby móc ochronić przedsiębiorstwo przed dużym zagrożeniem. Biuro detektywistyczne sprawdzi informacje dotyczące autentyczności zaświadczeń, przebytych szkoleń czy też to, czy dana osoba posiada przeszłość kryminalną. Co ważne, śledczy jest również w stanie ustalić, jakie były prawdziwe powody zmiany poprzednich miejsc pracy. Detektyw uzyska też informacje dotyczące stanu majątkowego, historii kredytowej czy też potencjalnej współpracy rekrutowanego z konkurencją. Jest to niezwykle ważne, jeśli przyszły pracownik ma nabyć dostęp do danych poufnych. Biuro detektywistyczne sprawdza bardzo dokładnie daną osobę, taka analiza pozwala na podjęcie odpowiedniej decyzji i zatrudnienie odpowiedniej osoby na dane stanowisko, która będzie dobrze spełniała swoje obowiązki.

Praca agencji detektywistycznej a ochrona danych osobowych

Czy detektyw może legalnie zbierać dane i przekazywać informacje na temat pracownika swojemu zleceniodawcy nie naruszając przy tym ustawy o ochronie danych osobowych? Według art. 8 i 25a ustawy o usługach detektywistycznych przetwarzanie danych osobowych odbywa się bez zgody osób, których te dane dotyczą. Co za tym idzie, śledczy może jak najbardziej legalnie wykonywać swoje czynności, bez narażania zleceniodawcy na jakiekolwiek konsekwencje prawne.

Czy pracodawca może samodzielnie sprawdzić kandydata na dane stanowisko?

Dla wielu pracodawców samodzielna weryfikacja kandydata kończy się niepowodzeniem. Warto podkreślić, że próby sprawdzenia danej osoby mogą doprowadzić do utraty zaufania pracowników względem pracodawcy. Doświadczony detektyw działa w sposób sprawny i dyskretny, a więc działa bez wzbudzania jakichkolwiek podejrzeń. Szybko weryfikuje to, czy dany kandydat jest ze swoim pracodawcą całkowicie szczery, czy jednak zataił pewne fakty i podkoloryzował CV. Detektyw nawiązuje kontakt z osobami z poprzedniego miejsca pracy kandydata, zbierając przy tym wiele cennych informacji. Sama rozmowa kwalifikacyjna to nie wszystko. Podczas niej nie da się właściwie sprawdzić, czy wszystko to, co mówi kandydat, ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. To ludzie są filarem każdej prężnie rozwijającej się firmy. Nie warto tracić czasu na nieskuteczne sprawdzanie kandydatów, gdyż tym zająć się może specjalista. Zatrudnienie nieuczciwej osoby może wyrządzić wiele szkód, dlatego tak ważna jest szczegółowa weryfikacja potencjalnych pracowników.

Monitoring pracowniczy

Wiele pracodawców decyduje się nie tylko na samo sprawdzenie kandydatów na poszczególne stanowiska, ale również na regularną weryfikację kadry. Nawet długo pracujące osoby w danej firmie mogą okazać się nielojalne. Zdarzają się sytuacje, że pracownicy zaczynają przekazywać informacje poufne konkurencji, na czym firma traci wiele pieniędzy. Aby zmniejszyć straty, należy wówczas podjąć szybkie kroki. W takiej właśnie sytuacji sprawdzi się monitoring pracowniczy, który jest także legalny. Tego rodzaju działania pomagają w odpowiednim zarządzaniu ryzykiem w firmie. Oczywiście, należy ufać swoim pracownikom, jednak również ważna jest ich kontrola.

Samodzielna weryfikacja danych przez pracodawcę

Jeśli z pewnych względów firma nie może pozwolić sobie na skorzystanie z oferty doświadczonego detektywa, może samodzielnie sprawdzić informacje znajdujące się w dokumentach aplikacyjnych. Wymaga to jednak poświęcenia sporej ilości czasu. Innym wyjściem jest prośba o dostarczenie przez przyszłego pracownika referencji. Są one bardzo ważne i większość osób prosi o opinię swoich przełożonych po odejściu z zakładu pracy. Referencje zachęcają potencjalnego pracodawcę do zatrudnienia danej osoby i wiele o niej mówią. Dla szefa są kolejnym dokumentem, który być może przeważy w podejmowaniu decyzji na temat tego, czy zatrudnić pracownika, czy nie.

Background screening jest coraz częściej wybieraną metodą sprawdzenia pracownika, na którą decydują się współczesne przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że background screening nie ma wcale na celu pogrążenia danego kandydata. Nie są to czynności przeprowadzane przeciwko komuś. Mają one na celu jedynie ułatwienie decyzji o zatrudnieniu tudzież odrzuceniu kandydatury na konkretne stanowisku. To ostatni etap całego procesu rekrutacji, który ma ca celu upewnienie pracodawcy w podejmowaniu dobrej decyzji.