Sprawy majątkowe przeważnie dotyczą małżonków, szczególnie tych, których związek się nie układa i którzy zdecydowali się na trudny krok, czyli rozwód. Wiele osób decyduje się wtedy na podział majątku, co może się odbywać polubownie lub przed sądem. Warto zatem wiedzieć, co zalicza się do majątku wspólnego, a co do majątku konkretnej osoby.

Podział wspólnego majątku

Z góry należy zauważyć, że nie ma nigdzie zapisanego prawa, które kazałoby dzielić majątek po rozwodzie. Jednak przeważnie warto dopełnić tej formalności, by później nie dochodziło do żadnych nieporozumień. Należy zatem sprawiedliwie podzielić wszystko, co należy do majątku wspólnego, czyli mieszkania, samochód, wyposażenie itd.

Podział majątku polega bowiem na tym, by rozdzielić poszczególne elementy tak, by stały się własnością jednego z małżonków. Trzeba jednak zauważyć, że do podziału może dojść na różnych etapach. Zarówno przed, jak i w takcie czy nawet kilka lat po rozwodzie. Przeważnie jednak dochodzi do tego w ostatniej sytuacji. Cały proces może odbywać się przed sądem lub w ramach wspólnego porozumienia i umowy. Jednak, by zaoszczędzić czas może zdecydować się na połączenie rozwodu i podziału majątku w ramach jednej sprawy. Wiele zależy od konkretnej sytuacji finansowej i prawnej klienta, dlatego warto skontaktować się w tej sprawie.

Nie trzeba też dzielić majątku pół na pół. Zdarzają się także nieróżne udziały małżonków we wspólnym majątku.

Oszustwo podczas ustalania majątku

Zdarza się jednak, że ustalenia tego, jak jest prawdziwy stan majątkowy, nie należy do łatwych zadań. I nie dotyczy to jedynie osób fizycznych, ale również podmiotów gospodarczych. Jedna ze stron może starać się ukryć, jakie posiada aktywa, dodatkowe środki, oszczędności. Jest to właśnie też często spotykana praktyka, gdy chodzi o sprawy rozwodowe. Gdy dochodzi do podziału majątku, współmałżonek zataja informacje o dodatkowych posiadanych źródłach dochodu, by zostały one wzięte pod uwagę podczas procesu. Jednak często też stosują to dłużnicy, którzy unikają współpracy z komornikiem.

Jedna z praktyk jest dogadanie się z pracodawcą, który wypłaca jedynie płacę minimalną, a resztę daje pracownikowi na boku. Drugą jest przepisanie majątku na inną, zaufana osobę.

Jeśli chodzi o sprawy majątkowe, to dochodzi w nich czasami też do wyłudzeń majątkowych, np. w kwestii alimentów. Dzięki tym świadczeniom dzieci i współmałżonek nie są narażenie na obniżenie standardu życia. Może się jednak okazać, że partner pracuje na czarno, przez co druga strona nie otrzymuje środków na utrzymanie.

Podział majątku wspólnego małżonków

Jak zostało wyżej wspomniane, może dojść do podziału majątku wspólnego w sądzie lub poza nim. Gdy któraś ze stron ma wątpliwości, czy cały majątek został wzięty pod uwagę, może zatrudnić detektywa, który niekonwencjonalną drogą dojdzie do prawdy i pomoże wyrównać nieścisłości, które wynikły w skutek oszustwa.

Do podziału może dojść w wyniku odpowiedniego wniosku, który może zostać zawarty w pozwie rozwodowym albo już w nowym postepowaniu. We wniosku powinny znaleźć się informacje mówiące o tym, co wchodzi w skład majątku wspólnego, jaka jest wartość dla poszczególnych elementów oraz w jaki sposób ma zostać przeprowadzony podział. Najlepiej sporządzić dokument w obecności adwokata, który pomoże dopasować strategię do sytuacji i potrzeb danego klienta.

Sam podział może mieć miejsce w trzech sytuacjach:

  • Przed rozwodem

Jest to sytuacja, zanim doszło do złożenia pozwu o rozwód. Trzeba tutaj zaznaczyć, że do podziału majątku nie ma potrzeby samego rozwodu. Małżonkowie mogą pozostać w związku. Wtedy jednak jest potrzebna umowa o podział majątku wspólnego, które będzie sporządzona w formie aktu notarialnego. Konieczne jest też zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej.

  • W trakcie rozwodu

Odbywa się w sądzie okręgowym i należy wniosek o podział majątku złożyć razem z pozwem rozwodowym. Wtedy są orzeka w sprawie rozwodu, a także dokonuje podziału majątku na wniosek małżonków. Przeważnie ma to miejsce, gdy przed rozwodem dochodzi do mediacji rozwodowym i podziału w ramach negocjacji.

Jest to najtańsze i najszybsze rozwiązanie, gdyż może zająć jedynie jedną rozprawę. Jednak sam podział majątku zależy od tego, jak skomplikowana jest sprawa.

  • Po rozwodzie

Kwestia posiada dzieci czy „wina” któregoś ze współmałżonków nie wpływa na sposób podziału majątku wspólnego.

Ten podział może być dokonany w sposób polubowny w ramach umowy lub na drodze sądowej, co odbędzie się na wniosek małżonka.

Kwestia podziału wygląda tak, że składniki majątku przypadają jednemu małżonkowi, ale zobowiązany spłacić lub dopłacić na rzecz drugiego.

Takie podział może mieć miejsce nawet kilka lat po rozwodzie, gdyż sprawa ta nie ulega przedawnieniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że należy to do bardziej skomplikowanych spraw, więc może zająć nawet parę lat, gdy małżonkowie nie potrafią dojść do porozumienia lub są musi dokonać dokładnej wyceny majątku. Dlatego w takiej sytuacji warto korzystać z mediacji.

Może także dojść do sytuacji, gdy majątek zostanie podzielony nierówno na żądanie małżonków z ważnej przyczyny lub zostanie tak ustalone to przez sąd. Dzieje się tak np. podczas długiej separacji z winy małżonka lub z powodu uporczywego czy rażącego naruszania obowiązków wobec rodziny przez małżonka.

Jak w sprawach majątkowych pomaga detektyw?

Oficjalne i konwencjonalne metody, z jakich korzystają choćby komornicy, nie zawsze są wystarczające w kwestiach związanych ze sprawami majątkowymi. Dlatego w takich sytuacjach najbardziej przydaje się pomoc detektywa, który nie jest ograniczonymi z góry określonymi metodami pracy. Zaawansowane techniki wywiadowcze i indywidualne podejście do klienta i jego sprawy sprawia, że detektyw jest w stanie ustalić, jaki jest faktyczny stan majątkowy obu małżonków i czy żadne z nich nie ukrywa dodatkowo jakichś aktywów.

Dla detektywa możliwe jest także znalezienie dłużnika, zebranie materiałów dowodowych, które potem można wykorzystać podczas toczącej się sprawy. Czasami tez przyda się zarejestrowanie materiałów lub stworzenie odpowiedniego raportu. Szczególnie przydaje się to sprawach rozwodowych, spadkowych czy podczas egzekwowanie należności od dłużnika.

Każdy detektyw zaczyna od sprawdzenia środowiska sieciowego, czyli tzw. białego wywiadu, potem przeprowadza wywiad środowiskowy (przesłuchanie osób z otoczenia dłużnika), a poza tym korzysta z własnych kontaktów.

Ile kosztuje podział majątku?

Podział majątku nie należy do ani prostych, ani tanich spraw sądowych. To rzeczywiście skomplikowane sprawy pod względem faktycznym i prawnym. Przeważnie jest to koszt 1000 zł w ramach opłaty sądowej, kilkuset lub nawet kilku tysięcy złotych dla opinii biegłego. Jednak w sumie koszty mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych za jedną sprawę. Bierze się tutaj pod uwagę koszty sądowe i adwokackie.

Jeśli komuś zależy na szybkim i tanim rozwiązaniu, najlepiej zdecydować się na mediację i zawarcie umowy o podział majątku w formie aktu notarialnego.

Jak wygląda praca detektywa w sprawach majątkowych?

Głównym zadaniem detektywa jest dokonanie stosownej obserwacji, zebranie koniecznych dowodów, które wskazują na nieuczciwość lub wyrządzenie szkody względem klienta. Jego celem jest także weryfikowanie poszczególnych podejrzeń, przetwarzanie ich na materiał dowodowy, który może być wykorzystany w sądzie.

Należy zauważyć, że od 2001 roku detektyw nie ma praca zakładania podsłuchów, instalowania podglądów itp. Takie metody są zastosowane dla konkretnych służb.

Detektyw na sam początek powinien dobrze poznać z aktualnym stanem sprawy i stara się dojść z klientem do najlepszego rozwiązania oraz wykorzystania odpowiednich środków, które pomogą rozwiązać daną sprawę. Wtedy przechodzi do podjęcia stosownych środków, a klient ma prawo na każdym etapie zdecydować się na zakończenie pracy, gdy dany materiał dowodowy go satysfakcjonuje. Jednak detektyw może także doradzić, przedstawić swoje stanowisko i sugestie. Jednak to do klienta należy ostateczna decyzja.