Co roku w naszym kraju ginie około dwadzieścia tysięcy osób. Część z tych przypadków to uprowadzenia. Poszukiwanie uprowadzonych i zaginionych osób zawsze należy oceniać indywidualnie i w zależności od konkretnych okoliczności. Niemniej, zawsze również należy pamiętać, że jest to ogromna tragedia dla osób najbliższych. Im szybciej detektyw zabierze się do pracy, tym większe prawdopodobieństwo, że uda zdobyć mu się informacje, które przyczynią się do odnalezienia żywej osoby uprowadzonej. O tym jak wyglądają poszukiwania i czym należy się przy nich kierować, dowiecie się z naszego dzisiejszego wpisu.

Poszukiwanie uprowadzonych osób i niezbędne czynności 

W przypadku, gdy spotkamy się ze zniknięciem lub uprowadzeniem najbliższej osoby, powinniśmy natychmiastowo zgłosić to policji. Nie będzie ona czekała 24 lub 48 godzin. Zgłoszenie przyjmie niezależnie od czasu, który zdążył już upłynąć od uprowadzenia. Różnica będzie polegała w działaniach, które zależne będą od wieku zaginionej osoby oraz tego czy może grozić jej realne zagrożenie. To policja jest tym organem, który posiada odpowiednie narzędzia oraz siły, by znaleźć osobę uprowadzoną. 

W takich sytuacjach liczy się każda minuta. Dlatego też nie zwlekajmy przed zgłoszeniem – nawet jeśli porywacz daje nam jasne instrukcje, żeby nie zawiadamiać policji. Pracują w niej fachowcy, którzy w takich przypadkach wiedzą jak się zachowywać i zrobią wszystko, by odnaleźć uprowadzoną osobę.

Policjant, który będzie przyjmować nasze zgłoszenie, umieści je w jednej z trzech dostępnych kategorii. Reguluje je zarządzenie Komendanta Głównego Policji. To właśnie od tego czynnika zależeć będą działania, które podejmować będzie policja. 

Uprowadzenie jako pierwsza kategoria zaginięcia

Do pierwszej kategorii osób zaginionych należą właśnie uprowadzenia. To wszelkie podejrzenia popełnienia na szkodę zaginionych osób czynności (zabójstwo, porwanie itd.). Do tej kategorii zostaną również przypisane wszelkie sytuacje, w których może występować zagrożenie dla zdrowia, życia lub wolności. Pierwsza kategoria osób zaginionych to również osoby, które nie ukończyły piętnastu lat, a zniknęły po raz pierwszy. Policja traktuje te przypadki priorytetowo. Ma świadomość, że zaginionym osobom może grozić realne niebezpieczeństwo, a więc wykorzystują swoje wszelkie siły, by je odnaleźć.

Dlatego też, policja może z pomocą innych służb przeszukiwać tereny na którym po raz ostatni widziano zaginionego i ma prawo wykorzystać do tego wszelkie środki techniczne. Poszukiwania więc mogą odbywać się zarówno przez patrole piesze, jak i wodne oraz powietrzne. Ma to szczególne znaczenie, gdy poszukiwania mają miejsce na większym i trudniejszym obszarze. Jeżeli występuje realne podejrzenie, że za zaginięcie osoby odpowiadają osoby trzecie, już na tym etapie policja może zabezpieczyć wszelkie ślady, które mogą pomóc znaleźć sprawcę. Odciski butów, ślady linii papilarnych, próbki DNA, nagrania z monitoringu – te wszystkie elementy może zebrać policja, aby dotrzeć do poszkodowanego. 

Policja sprawdzi również miejsca w których mogłaby znaleźć się zaginiona osoba, a nam nie przyszłoby to do głowy. Zadzwoni więc do szpitali i izb wytrzeźwień, a także sprawdzi okoliczne noclegownie w których mógłby zatrzymać się zaginiony. Oczywiście zostaną sprawdzone również jego bilingi telefoniczne, co może pomóc w dotarciu do obecnej lokalizacji pokrzywdzonego. 

Jak jednak wspominaliśmy, każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Dlatego też opisywane powyżej metody, to tylko niektóre, którymi dysponują służby. Będą one zawsze dopasowywane pod kątem konkretnej sytuacji. Dzięki temu policja zawsze wybierze najlepszy sposób na przeprowadzenie śledztwa.

Pomoc detektywa w sprawach uprowadzenia

Jeżeli sprawa zostanie zgłoszona policji, a ta zacznie poszukiwania, nie musimy biernie przyglądać się czynnościom. Warto już na tym etapie wynająć prywatnego detektywa, który równocześnie z policją, będzie zbierał dowody oraz szukał innych świadków zdarzenia. Oczywiście, nie będzie on utrudniał pracy służbom. Wręcz przeciwnie! Po wykonanej pracy przekaże swoje ustalenie policją, a ta dzięki nim może wpaść na zupełnie nowy trop. 

Często policja i detektyw znają wspólne fakty. Niekiedy jednak dzielą się wzajemnie swoimi ustaleniami, dzięki czemu szybciej można odnaleźć zaginionego. A jak wspominaliśmy – w takich sytuacjach liczy się każda minuta.

Może jednak zdarzyć się, że policja błędnie skategoryzuje przypadek zaginięcia i uzna, że zaginiony uciekł lub po prostu postanowił gdzieś wyjechać. Jeżeli mimo to, wciąż mamy podejrzenia, że jest to uprowadzenie, nie warto się poddawać i zbierać dowody, które mogłyby potwierdzić nasze podejrzenia. Z pomocą również przychodzą prywatni detektywi, którzy pomagają ustalić wszelkie okoliczności, które nastąpiły przed zaginięciem, a więc pomóc w udowodnieniu, że zniknięcie niekoniecznie było celowe. 

Prywatni detektywi sprawdzą się również już po – miejmy nadzieję, szczęśliwym odnalezieniu zaginionej osoby i ustaleniu co się wydarzyło i jak wyglądało porwanie. Ogromną zaletą wynajęcia detektywa w sprawach zaginięć, jest to, że nie musi on trzymać się procedur, które obowiązują policję. Dlatego też zawsze dobiera on najlepszą dla siebie metodę, która ma na celu jak najszybsze odnalezienie konkretnego człowieka. Często to są to niekonwencjonalne techniki, którymi państwowe służby nie mogą się posługiwać.

Jak zawsze w tego typu sytuacjach, przypominamy, że mimo tragedii, która nas dotyka, należy podpisywać z detektywem umowę. To właśnie z tego dokumentu będą wynikały wszelkie prawa i obowiązki obu stron. Będzie tam również określony zakres prac detektywa w danej stronie. Na koniec śledztwa otrzymamy sprawozdanie, w którym zawarte będą wszelkie informacje o wykonanej pracy. 

Uprowadzenie a porwanie rodzicielskie 

W dzisiejszych czasach coraz częściej można spotkać się z sytuacją, gdy jeden z rodziców ogranicza kontakt z dzieckiem temu drugiemu. Jeżeli sąd nie ograniczy mu praw rodzicielskich, ma on jednak prawo spotykać się z dzieckiem i wiedzieć co u niego słychać. Często więc pokrzywdzony rodzic zgłasza sprawę prywatnemu detektywowi, który ma ustalić miejsce pobytu dziecka oraz sprawdzić jego stan. 

Może jednak zdarzyć się, że rodzic z którym obecnie nie mieszka dziecko, siłą zatrzymuje je przy sobie – ograniczając mu kontakt z drugim rodzicem. To doświadczenie, które może pozostawić stały ślad w psychice dziecka. Rodzic, który nie wie, co dzieje się z jego pociechą, zgłasza się do detektywa, a ten robi wszystko, by je odnaleźć. Jeżeli jednak wydarzy się taka sytuacja, a stać będzie za nią osoba, której zostały odebrane prawa rodzicielskie i nie ma on praw do decydowania o miejscu pobytu dziecka, możemy mówić o uprowadzeniu. 

Jeśli rodzice mają takie same prawa, porwanie rodzicielskie nie jest w pełnie regulowane przez polskie prawo. Policja często umarza tego typu sprawy, a rodzice zgłaszają je do sądu, który reguluje status powierzania władzy rodzicielskiej. Ten często orzeka o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców lub odbiera mu dziecko, postanawiając, że zostanie ono przekazane temu drugiemu. Wyrok sądu realizuje kurator sądowy, który również często jest bezradny. Po takich orzeczeniach często wraz z rodzicem, któremu odebrano dziecko, znika również pociecha. Jeżeli sąd nie jest w stanie zlokalizować jego miejsca pobytu, nieoceniony może okazać się prywatny detektyw. Ten przekazuje oczywiście wyniki śledztwa klientowi, a ten zgłasza to policji. Dzięki temu rodzic jest w stanie odzyskać dziecko, a tym samym doprowadzić do wykonania wyroku.

Poszukiwanie uprowadzonych 

Jeżeli więc mamy podejrzenie, że bliska nam osoba została uprowadzona i jest w realnym niebezpieczeństwie, niezwłocznie zgłośmy tę sprawę na policję. Jak jednak widać, wynajęcie prywatnego detektywa może przyspieszyć odnalezienie zaginionego, a tym samym zwiększyć prawdopodobieństwo, że nie stanie mu się nic groźnego. W dużej części przypadków uprowadzeń, liczy się każda minuta. Dlatego zróbmy wszystko, by pomóc uprowadzonej osobie.