Samodzielne sprawdzenie tego, czy jesteśmy śledzeni, okazuje się niezwykle trudne i czasochłonne. Jeśli mamy podejrzenia, że ktoś nas nagrywa, podsłuchuje, obserwuje czy śledzi, w tym wypadku pomoże nam prywatny detektyw. Wykorzystana przez niego kontrobserwacja obejmuje szereg działań i technik operacyjnych, których celem będzie sprawdzenie naszej teorii. Wroga obserwacja zaburza poczucie intymności i bezpieczeństwa, ponadto może nieść ze sobą wiele poważnych konsekwencji. Osobie ją prowadzącej zależy na uzyskaniu pewnych cennych informacji jak np. biznesowe strategie, tajne receptury, stosowane w domu czy firmie zabezpieczenia itp.

Czym jest kontrobserwacja?

Kontrobserwacja jest to szereg wielu działań oraz technik operacyjnych, które służą do stwierdzenia czy dana osoba jest objęta obserwacją osób trzecich z sektora państwowego bądź prywatnego. Może być ona wykorzystywana w celach przestępczych czy biznesowych. Śledzenie jest czasem zlecane przez nieuczciwą konkurencję, osoby planujące porwanie czy też podejrzliwego partnera. Wroga obserwacja skupia się nie tylko na śledzeniu wybranego celu, ale także nagrywaniu, podsłuchiwaniu i namierzaniu jego lokalizacji. Do tego celu wykorzystuje się często wiele nowoczesnych sprzętów, które trudno jest wykryć. Inwigilacja w nasze życie może nieść ze sobą wiele poważnych konsekwencji, takich jak utrata dobrego imienia czy strata majątku. Co ważne, czasem okazuje się też niebezpieczna dla naszego życia i zdrowia. Kontrobserwacja prowadzona jest procesjonalnego detektywa, nie doprowadzi jednak do takiej sytuacji i skutecznie wyeliminuje wrogą obserwację z naszego życia.

Kontrobserwacja- jakie działania może podjąć detektyw?

Na początku detektyw postara się ustalić, czy klient rzeczywiście jest obserwowany. W swoich czynnościach operacyjnych zastosuje profesjonalny i nowoczesny sprzęt. Określi on również zakres i rodzaj stosowanych we wrogiej obserwacji metod, po czym uniemożliwi obserwatorowi uzyskanie o nim jakichkolwiek informacji. Wszelkie działania operacyjne, jakich podejmie się detektyw, zależy od danego przypadku, jednak do podstawowych należą:

Wykrycie obserwacji

Detektyw w pierwszej kolejności ustali, czy dane miejsce, dom, obiekt są obserwowane. Jeśli nasze podejrzenie wzbudza często pakujący przed domem samochód, śledczy zajmie się również jego sprawdzeniem. Kontrobserwacja pokaże, czy jest to celowe działanie, czy jedynie przypadek. Co ważne, detektyw działa dyskretnie i skutecznie.

Szkolenie w zakresie samokontroli obserwowanej osoby

Detektyw zajmuje się również szkoleniem samokontroli swojego klienta. Uczy przede wszystkim tego, w jaki sposób postępować przez cały czas trwania sprawy. Istotne jest to, aby utrudnić obserwatorowi śledzenie, jednakże nie pokazując mu, iż wiemy o tym, co robi. Obserwator musi więc być dalej nieświadomy tego, że zdajemy sobie sprawę z jego obecności. Samokontrola polega na tym, aby prowadzić normalny tryb życia, jednak uważając na to, żeby nie dać śledzącemu dostępu do informacji o nas. Elementy, które wspomagają kontrolę i utrudniają obserwację to:

  • Spotkania odbywane nocą,
  • Sprawdzone miejsce spotkań do którego dostępu nie mają osoby postronne,
  • Brak monitoringu w takim miejscu,
  • Poruszanie się komunikacją miejską albo taksówkami,
  • Zrezygnowanie z urządzeń i pozostałych urządzeń, zwłaszcza podczas spotkań, które powinny być poufne.

Kontrobseracja bezpośrednia

Opiera się na zaangażowaniu zespołu, wraz z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i metod, dzięki którym możliwa będzie identyfikacja zleceniodawcy, jego celi i sposobów obserwacji. Kontrobserwacja bezpośrednia ma także zadanie zmylić działania osoby czy też osób obserwujących.

Wykrycie obserwacji – namierzenie podsłuchów, kamer oraz lokalizatorów GPS

Warto pamiętać, że podsłuch jako metoda uzyskiwania informacji jest nielegalny. Nie ważne czy wykonuje go firma tudzież osoba prywatna. Mogą z niego korzystać tylko i wyłącznie służby specjalne i to w uzasadnionych, rzadkich przypadkach. Do podsłuchu dostęp ma praktycznie każdy, gdyż można go kupić już za kilkanaście złotych, tak samo, jak dyktafon. Tak samo z łatwością zdobyć można mikro-kamerę, które ukryta w pomieszczeniu staje się właściwie niewidoczna. Jeśli podejrzewamy, że ktoś umieścił w naszym domu tego rodzaju urządzenia, to dzięki pracy detektywa będziemy mogli się ich pozbyć. Jednym z działań w kontrobserwacji jest dokładne sprawdzenie domu, miejsca pracy, samochodu, właśnie pod kątem obecności urządzeń mogących rejestrować obraz i dźwięk. Nie tylko takie sprzęty naruszają naszą prywatność. Robi to także lokalizator GPS, za którego pomocą można śledzić położenie pojazdu i przebytą drogę. Urządzenia te są małe i posiadają własne źródło zasilania, przez co stają się częstym narzędziem wykorzystywanym przez obserwatora. Wykrycie lokalizatora jest trudne i niezbędne są do niego odpowiednie urządzenia, jak i ogromna wiedza techniczna, jednak detektyw poradzi sobie i z tym zadaniem.

Ochrona osób śledzonych

Odkrycie tego, że jest się śledzonym, zaburza całe codzienne funkcjonowanie. Tracimy przy tym poczucie intymności i bezpieczeństwa. W pewnych przypadkach inwigilacja może być dla nas niebezpieczna. Osoba zlecająca kontrobserwację jest jawnie albo dyskretnie chroniona przez cały proces. W razie konieczności podstawiane są nawet osoby podobnej do niej w celu zmylenia tropu.

Kontrobserwacja zewnętrzna

Kontrobserwacja służy nie tylko do wykrycia obserwacji, lecz również do zidentyfikowania osób, które chcą z inwigilować klienta. Działaniem kontrobserwacyjnym zajmuje się więc zespół, a nie obserwowany wrogo człowiek. Najważniejszym zadaniem kontrobserwacji jest ujawnienie oraz identyfikacja obserwatorów. Mowa tutaj o ludziach, samochodach czy też posterunków obserwacyjnych. Lokalizuje się również urządzenia elektroniczne, które ułatwiają obserwację. Niezwykle ważne jest nie samo pozbycie się śledzących osób, ale też bliższe poznanie wroga. Detektyw identyfikuje także metody działania zespołu obserwacyjnego, czyli to, w jaki sposób zbierają informacje, jak się zachowują i komunikują. Takie dane pomogą w utrudnieniu im pracy. W trakcie działań kontrobserwacyjnych przydają się nagrania otoczenia, które następnie się analizuje. Zdobywane są także nagrania z miejskiego monitoringu. Za ich pomocą można zidentyfikować pojazdy, zdarzenia i osoby.

W jakim celu stosuje się kontrobserwację?

Śledzenie i obserwowanie osób prawnie nie jest czynem zabronionym na terytorium naszego kraju. Prowadzone przez amatorów nie jest trudne do identyfikacji, ale w sytuacji, kiedy tą czynnością zajmie się profesjonalna firma detektywistyczna, wówczas wykrycie obserwacji dla osoby nieznającej się na jej technikach, staje się niemożliwe. Trudno będzie nam samodzielnie stwierdzić, czy faktycznie jesteśmy obiektem obserwacji. Śledzący może bowiem korzystać z różnych samochodów i często niedozwolonych środków technicznych.

Obserwacja jest bardzo popularną czynnością wielu firm detektywistycznych. Nie jest ona już stosowana jedynie przy chęci udowodnienia zdrady małżeńskiej czy partnerskiej. Aktualnie obserwacja jest narzędziem do walki z konkurencją, między innymi osobową w dużych firmach i korporacjach. Przez nią zdobywane są często materiały, które nadszarpują dobrą opinię człowieka i stają się dla niego kompromitujące. Poprzez wrogą obserwacją da się uzyskać wiele cennych informacji, które mogą być następnie wykorzystane w celu porwania tudzież kradzieży w domu klienta. Aby tego uniknąć, niezbędna jest kontrobserwacja, której podejmie się doświadczona firma detektywistyczna.

Czy detektyw może śledzić każdego?

Detektyw może właściwie śledzić każdą osobę, jednakże musi wykonywać swoją pracę zgodnie z zasadami etyki. W niektórych przypadkach może więc odmówić przyjęcia danego zlecenia. Nie może też szukać dowodów „przeciwko osobie”, aby na przykład zwalczać przeciwnika procesowego.

Wbrew pozorom inwigilacji podlegają nie tylko ludzie znany i bogaci. Często dotyczy ona również zwykłych, prywatnych osób. W ramach usługi kontrobserwacji możemy liczyć na wykrycie obserwatora, określenie jego celów, ochronę i pozbycie się wrogiej obserwacji. Detektyw podejmie się też działań, aby ją utrudnić w przyszłości.