Weryfikacja kandydatów do pracy – na czym polega?

Czynnik ludzki jest niezwykle ważną częścią funkcjonowania właściwie każdego większego czy mniejszego przedsiębiorstwa. Zatrudnianie rzetelnych i lojalnych osób leży w interesie wszystkich pracodawców. Zatrudnienie nieodpowiedniej osoby może nieść ze sobą wiele negatywnych konsekwencji. Wybór odpowiednich pracowników jest nie lada wyzwaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o wyższe stanowiska. Aby nie powierzyć czasem zadań niewłaściwym osobom, warto zastanowić się nad weryfikacją kandydatów do pracy. W przypadku chęci sprawdzenia swoich podejrzeń, wiarygodności otrzymanych informacji i uzyskania cennych danych o kandydatach na dane stanowisko, warto skorzystać z usług agencji detektywistycznej. Śledczy będzie w stanie sprawdzić daną osobę w sposób szybki i przy zachowaniu pełnej dyskrecji, a zleceniodawca otrzyma zdobyte informacje w postaci raportu.

Czym jest właściwie Background screening?

Background screening jest to metoda rekrutacji opierająca się na prześwietleniu kandydata na pracownika oraz szczegółowym sprawdzeniu jego życiorysu zawodowego. Technika ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem, z uwagi na wiele oszust i koloryzowaniu faktów przez kandydatów na dane stanowiska. Według badań wykonanych przez CareBuilder w 2014 r. nawet ok. 60 procent kandydatów na pracowników podaje w swoim CV nieprawdziwe informacje. Właśnie dlatego pracodawcy coraz częściej decydują się na sprawdzenie tego, czy wszelkie informacje dotyczące np. ukończonych studiów, kursach, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym, są faktycznie prawdziwe. Nie tylko sami kandydaci okazują się nieuczciwi. Wieloletni pracownicy coraz częściej korzystają z nieuzasadnionych zwolnień L4 czy też nie wywiązują się z powierzonych obowiązków.

W jaki sposób wygląda weryfikacja pracowników przez detektywa?

Prześwietlenie danej osoby i sprawdzenie informacji znajdujących się w jej CV jest świetnym rozwiązaniem, zwłaszcza jeśli ma ona zostać zatrudniona na odpowiedzialne i ważne stanowisko takie jak:

 • menadżer,
 • dyrektor,
 • kierownik,
 • członek zarządu.

Ewentualny błąd może spowodować nie tylko stres, ale i stratę czasu oraz pieniędzy. Prywatny detektyw może zająć się nie tylko sprawdzaniem przyszłego pracownika podczas procesu rekrutacji, ale też już tego zatrudnionego. Może między innymi zweryfikować informacje podane na zwolnieniu lekarskim i określić to, czy czasami nie doszło do nadużycia. Co ważne, skorzystanie z usługi agencji detektywistycznej jest mniejszym wydatkiem, aniżeli koszty jakie musiałby ponieść właściciel firmy przez rozpoczęcie współpracy z oszustem. 

Informacje, które mogą zostać sprawdzone podczas background screening:

 • zobowiązania i zadłużenia (w szczególności przy rekrutacji na stanowisko powiązane z odpowiedzialnością finansową),
 • przeszłość karna (zaświadczenie o niekaralności można zdobyć jedynie jeśli jest ona wymagane z uwagi na charakter stanowiska),
 • aktualność czy autentyczność dyplomów, certyfikatów i licencji,
 • referencje dotyczące poprzedniego zatrudnienia oraz wykształcenia,
 • ewidencja pojazdów (w przypadku stanowiska kierowcy czy innego powiązanego z prowadzeniem danych pojazdów),
 • sprawdzenie powiązań kapitałowo-osobowych w konkurencyjnych przedsiębiorstwach,
 • ustalenie czy dana osoba prowadzi konkurencyjną działalność,
 • prześwietlenie aktywności kandydata w mediach społecznościowych,
 • informacje dotyczące weryfikacji tożsamości,
 • ogólnodostępne publikacja dotyczące jego aktywności zawodowej.

Rekrutacja nowego pracownika a pomoc detektywa

Niezwykle ważną czynnością podczas prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnie nowym pracownikiem jest zweryfikowanie jego umiejętności, jak i wiarygodności danych znajdujących się w CV. Uzyskanie jak największej ilości informacji o przyszłym pracowniku firmy jest istotne, aby móc ochronić przedsiębiorstwo przed dużym zagrożeniem. Biuro detektywistyczne sprawdzi informacje dotyczące autentyczności zaświadczeń, przebytych szkoleń czy też to, czy dana osoba posiada przeszłość kryminalną. Co ważne, śledczy jest również w stanie ustalić, jakie były prawdziwe powody zmiany poprzednich miejsc pracy. Detektyw uzyska też informacje dotyczące stanu majątkowego, historii kredytowej czy też potencjalnej współpracy rekrutowanego z konkurencją. Jest to niezwykle ważne, jeśli przyszły pracownik ma nabyć dostęp do danych poufnych. Biuro detektywistyczne sprawdza bardzo dokładnie daną osobę, taka analiza pozwala na podjęcie odpowiedniej decyzji i zatrudnienie odpowiedniej osoby na dane stanowisko, która będzie dobrze spełniała swoje obowiązki.

Praca agencji detektywistycznej a ochrona danych osobowych

Czy detektyw może legalnie zbierać dane i przekazywać informacje na temat pracownika swojemu zleceniodawcy nie naruszając przy tym ustawy o ochronie danych osobowych? Według art. 8 i 25a ustawy o usługach detektywistycznych przetwarzanie danych osobowych odbywa się bez zgody osób, których te dane dotyczą. Co za tym idzie, śledczy może jak najbardziej legalnie wykonywać swoje czynności, bez narażania zleceniodawcy na jakiekolwiek konsekwencje prawne.

Czy pracodawca może samodzielnie sprawdzić kandydata na dane stanowisko?

Dla wielu pracodawców samodzielna weryfikacja kandydata kończy się niepowodzeniem. Warto podkreślić, że próby sprawdzenia danej osoby mogą doprowadzić do utraty zaufania pracowników względem pracodawcy. Doświadczony detektyw działa w sposób sprawny i dyskretny, a więc działa bez wzbudzania jakichkolwiek podejrzeń. Szybko weryfikuje to, czy dany kandydat jest ze swoim pracodawcą całkowicie szczery, czy jednak zataił pewne fakty i podkoloryzował CV. Detektyw nawiązuje kontakt z osobami z poprzedniego miejsca pracy kandydata, zbierając przy tym wiele cennych informacji. Sama rozmowa kwalifikacyjna to nie wszystko. Podczas niej nie da się właściwie sprawdzić, czy wszystko to, co mówi kandydat, ma cokolwiek wspólnego z rzeczywistością. To ludzie są filarem każdej prężnie rozwijającej się firmy. Nie warto tracić czasu na nieskuteczne sprawdzanie kandydatów, gdyż tym zająć się może specjalista. Zatrudnienie nieuczciwej osoby może wyrządzić wiele szkód, dlatego tak ważna jest szczegółowa weryfikacja potencjalnych pracowników.

Monitoring pracowniczy

Wiele pracodawców decyduje się nie tylko na samo sprawdzenie kandydatów na poszczególne stanowiska, ale również na regularną weryfikację kadry. Nawet długo pracujące osoby w danej firmie mogą okazać się nielojalne. Zdarzają się sytuacje, że pracownicy zaczynają przekazywać informacje poufne konkurencji, na czym firma traci wiele pieniędzy. Aby zmniejszyć straty, należy wówczas podjąć szybkie kroki. W takiej właśnie sytuacji sprawdzi się monitoring pracowniczy, który jest także legalny. Tego rodzaju działania pomagają w odpowiednim zarządzaniu ryzykiem w firmie. Oczywiście, należy ufać swoim pracownikom, jednak również ważna jest ich kontrola.

Samodzielna weryfikacja danych przez pracodawcę

Jeśli z pewnych względów firma nie może pozwolić sobie na skorzystanie z oferty doświadczonego detektywa, może samodzielnie sprawdzić informacje znajdujące się w dokumentach aplikacyjnych. Wymaga to jednak poświęcenia sporej ilości czasu. Innym wyjściem jest prośba o dostarczenie przez przyszłego pracownika referencji. Są one bardzo ważne i większość osób prosi o opinię swoich przełożonych po odejściu z zakładu pracy. Referencje zachęcają potencjalnego pracodawcę do zatrudnienia danej osoby i wiele o niej mówią. Dla szefa są kolejnym dokumentem, który być może przeważy w podejmowaniu decyzji na temat tego, czy zatrudnić pracownika, czy nie.

Background screening jest coraz częściej wybieraną metodą sprawdzenia pracownika, na którą decydują się współczesne przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że background screening nie ma wcale na celu pogrążenia danego kandydata. Nie są to czynności przeprowadzane przeciwko komuś. Mają one na celu jedynie ułatwienie decyzji o zatrudnieniu tudzież odrzuceniu kandydatury na konkretne stanowisku. To ostatni etap całego procesu rekrutacji, który ma ca celu upewnienie pracodawcy w podejmowaniu dobrej decyzji.

Ustalanie sprawców kradzieży

Współcześni oszuści oraz złodzieje posługują się coraz bardziej wymyślnymi technikami. Ma to na celu uniemożliwienie ustalenia ich tożsamości. Częściowo im się to udaje, ponieważ organy państwowe nie zawsze są w stanie zaangażować się w daną sprawę na tyle, by ją rozwiązać. Często wynika to z braków personalnych, a także dużej ilości innych obowiązków. Zupełnie inaczej sprawa wygląda z agencjami detektywistycznymi, do których zgłaszają się pokrzywdzeni klienci. Detektywi potrafią ustalić tożsamość złodzieja, odzyskać utracone mienie, a następnie przekazać policji odpowiednie dowody, dzięki czemu złodziej nie pozostanie bezkarny. Jak ustala się sprawców kradzieży? Czym różnią się złodzieje od oszustów i jakie kary są dla nich przewidziane w polskim prawie? O tym opowiadamy w naszym dzisiejszym wpisie.

Czym jest kradzież i czym różni się od przywłaszczenia?

O kradzieży mówimy wtedy, gdy dochodzi do zaboru mienia, a więc bezprawnego zabrania go – bez zgody właściciela. To najprostsza definicja tego czynu. Co ważne, kradzież może być karana pozbawieniem wolności. W przypadku ustalenia czasu, który złodziej spędzi w więzieniu, pod uwagę bierze się wartość skradzionych przedmiotów. Tak oto, jeżeli przedmioty, które utracone przedmioty nie przekraczały wartości 500 złotych, mówimy o wykroczeniu za które w polskim prawie grozi kara grzywny, aresztu lub pozbawienia wolności. Warto również wspomnieć, że osoba, która popełnia wykroczenie, nie zostaje wpisana do Krajowego Rejestru Karnego. Z punktu widzenia prawa, jest więc osobą niekaralną.

W przypadku kradzieży mienia, którego wartość przewyższa określone 500 złotych, mamy do czynienia z przestępstwem. Kara tutaj jest znacznie bardziej dotkliwa, ponieważ osoba, która kradnie nasze przedmioty, może znaleźć się za kratkami na okres od trzech miesięcy do nawet pięciu lat. Dodatkowo, zostanie wpisana do KRK, ponieważ będzie karana.

Należy wiedzieć, że kradzież różni się od przywłaszczenia. To drugie polega na tym, że przywłaszczająca osoba korzysta z mienia, za zgodą jego właściciela. Jeżeli natomiast w pewnym momencie odmówi jego zwrotu, dochodzi właśnie do przywłaszczenia. Różnicą jest również odpowiedzialność karna, która przewidziana jest za tego rodzaju czyn. Za przywłaszczenie w polskim prawie przewiduje się maksymalnie trzy lata pozbawienia wolności.

Odnajdywanie skradzionego mienia

Zarówno w przypadku kradzieży, jak i przywłaszczenia, służby państwowe muszą wykonać wiele czasochłonnych procedur, przez co często nie zabierają się do pracy od razu po zgłoszeniu. W obu przypadkach każda godzina jest na waga złota. Im wcześniej zaczniemy poszukiwania złodzieja, tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że go znajdziemy. Rosną wtedy również szanse na odzyskanie utraconego mienia – zanim złodziej zdąży je komuś sprzedać. Dlatego też warto skontaktować się z profesjonalną agencją detektywistyczną, która pomoże zlokalizować skradziony przedmiot, a także ustalić sprawców kradzieży.

Osoby, którym zostało coś skradzione, często próbują działać na własną rękę. Nie jest to jednak dobry pomysł, ponieważ w ten sposób mogą narobić więcej szkód, niż pożytku. Istnieją bariery prawne, fizyczne oraz psychologiczne, które skutecznie uniemożliwiają tego typu działania.

Najczęściej detektywi poszukują samochodów osobowych, choć w ostatnim czasie, coraz więcej spraw dotyczy ciężarówek. Często złodzieje kradną samochody ciężarowe nawet z towarem! W ostatnich latach często kradzione są również różnego rodzaju maszyny budowlane. Same metody poszukiwania pojazdów ustalane są indywidualnie – z klientem. Działania prowadzone są profesjonalnie i skuteczny sposób. Dzięki temu często odnajdujemy pojazdy, zanim zostaną rozebrane na części lub wywiezione za granicę. Co ważne, detektywi tworzą również specjalne sprawozdania, które mogą później zostać wykorzystane w sądzie. Dzięki temu złodziej rzadko unika odpowiedzialności karnej.

Ustalanie sprawców kradzieży przez detektywa 

Jak wiadomo, każdy złodziej pracuje w taki sposób, by nie dać się rozpoznać i nie wpaść w ręce organów sprawiedliwości. Dlatego też, stosowane dziś przez przestępców metody działania, są coraz bardziej skuteczne oraz wymyślne. Odpowiednio zorganizowana kradzież, wymaga od służb większej ilości pracy i zaangażowania. Jak wspominaliśmy, często nie są one w stanie tego zapewnić, ponieważ ograniczają ich braki kadrowe, finansowe, a także brakuje im czasu. Dlatego też coraz częstszym zjawiskiem jest zatrudnienie do takich spraw prywatnych detektywów, którzy posiadają możliwości, by skutecznie namierzyć przestępcę. 

Detektywi prowadzą obserwacje, a zebrane dowody przekazują policji. Często to właśnie ich pracy, służby są w stanie ukarać złodzieja oraz odzyskać skradzione mienie. 

Kradzież w firmie

Kradzież to jednak nie tylko utrata dóbr materialnych. W dobie internetu, łupem złodziei padają coraz częściej nasze dane. Nierzadko do takich sytuacji dochodzi w firmach, które padają ofiarą złodzieja. Prywatni detektywi prowadzą czynności ze sprawdzeniem monitoringu, komputerów, które używane są w firmie, a także mogą przeprowadzić wywiady z pracownikami. Dzięki temu da się ustalić tożsamość złodzieja. Bywają również sytuacje, w których pracownik firmy umożliwił dokonanie kradzieży osobie z zewnątrz.

Dzięki odpowiednio wcześnie podjętym działaniom, szansa na ujęcie sprawcy kradzieży, jest znacznie wyższa. Warto podkreślić, że dobry detektyw, który prowadzi śledztwo dotyczące kradzieży powinien wykazywać się dyskrecją, dobrymi technikami obserwacji oraz szybkim kojarzeniem faktów. W cenie będzie również szybkość prowadzonych przez niego działań.

Włamanie do mieszkania lub domu

Mimo, że każda kradzież jest traumatyczna i niesie za sobą wiele emocji, jedną z najbardziej dotkliwych dla człowieka sytuacji, jest włamanie do jego domu. Często znikają wtedy przedmioty, na które pracowaliśmy przez długie lata. W takiej chwili powinniśmy natychmiast skontaktować się z policją, która przeprowadzi niezbędne czynności, które pomogą namierzyć sprawców kradzieży. Jak jednak wspominaliśmy, policja nigdy nie odda się danej sprawie w 100%. Ma ona przecież jeszcze kilka takich włamań. Nie będzie zatem specjalnie oddelegowanej osoby, która będzie ustalać, czy złodzieje nie sprzedają w tym czasie skradzionych przedmiotów w internecie. 

W przypadku zatrudnienia do takiej sprawy agencji detektywistycznej, możemy liczyć na pełne zaangażowanie oraz profesjonalne metody działania. Dzięki pracy detektywa, będziemy mogli szybciej poznać sprawców kradzieży, a szanse na zwrócenie ukradzionego mienia, znacznie wzrosną. Detektyw zawsze będzie działał dyskretniej, szybciej i swobodniej niż policjanci, którzy mają na głowie wiele spraw. Przeprowadzi on wywiad i ustali, kim może być złodziej. Warto także dodać, że dobry detektyw nie boi się współpracy z służbami, dzięki czemu śledztwo może być prowadzone dwutorowo.

Działanie detektywa w sprawach o przywłaszczenie

W sytuacjach, kiedy dochodzi do przywłaszczenia, również warto zasięgnąć pomocy prywatnego detektywa. Często sam jego udział w danej sprawie skutkuje oddaniem przywłaszczonej rzeczy! Jeżeli jednak tak się nie dzieje, detektyw może przeprowadzić śledztwo, które wskaże, gdzie znajduje się poszukiwane mienie, jaki jest majątek osoby przywłaszczającej, a tym samym zbierze dowody, które będą ją obciążać przed sądem. Często zdarza się, że osoby takie ukrywają swój realny status majątkowy, przez co służby nie w są w stanie wyegzekwować od nich należności. 

Detektywi pomagają również w odzyskaniu pożyczonych komuś pieniędzy. Pomimo, że windykacja to zbiór czynności, którymi zajmują się inne – wyspecjalizowane do tego firmy, warto zgłosić się w tej sprawie do agencji, która skutecznie pomoże odzyskać utracone pieniądze, mienie lub dane.

Ustalenie sprawców kradzieży – detektyw

Jak więc widać, w sprawach kradzieży lub przywłaszczenia, nieoceniona może okazać się praca prywatnego detektywa. To właśnie dzięki niej pokrzywdzony będzie mógł zebrać dane, które następnie przysłużą się policji, do odnalezienia skradzionych przedmiotów. Często również zdarza się, że to właśnie dzięki detektywom, złodziej staje przed wymiarem sprawiedliwości, a następnie ponosi za swój czyn odpowiedzialność karną. 

Biały wywiad OSINT – Czym jest, zalety.

Biały wywiad określany jako OSINT (Open-Source Intelligence) jest to często wykorzystywana metoda pozyskiwania informacji w biznesie. Polega ona na zbieraniu informacji z ogólnodostępnych, jawnych źródeł. Biały wywiad jest narzędziem używanym między innymi przez policje, jak i agencje detektywistyczne. W ramach realizowanych działań śledczy wykorzystuje narzędzia oraz rozwiązania programowe umożliwiające na wyszukanie w zasobach sieci Internet danych powiązanych z przedmiotem zlecenia tudzież jego zabezpieczeniem. Uzyskując dostęp do treści umieszczonych w sieci, można mieć wgląd do interesujących nas danych osobowych, miejsc, wiedzy na temat rodziny, poglądów, ludźmi, z jakimi się spotykamy, a także innych cennych informacji. Co ważne, wiedzę tę można połączyć z formą wywiadu gospodarczemu, jak na przykład posiadanego majątku czy zadłużeń. Ponadto może być to również postać wywiadu środowiskowego, wśród rodziny, sąsiadów czy znajomych. Wszelkie czynności przeprowadzane przez detektywa mogą być prowadzone w sposób jawny czy dyskretny, w zależności od preferencji osoby zlecającej. Warto podkreślić, że detektyw przekazuje zleceniodawcy dane wiarygodne i sprawdzone.  

Etapy OSINT

Biały wywiad można podzielić na 4 etapy. 

Etap 1- Open Source Data (OSD) opiera się na gromadzeniu danych w stanie surowym z rozmaitych żródeł. Jest to etap polegający na samym zbieraniu danych, bez ich obróbki i dokładnej analizy.

Etap 2- Open Source Information (OSIF) polega na wstępnym pogrupowaniu uzyskanych w trakcie białego wywiadu danych i dokonaniu wstępnej ogólnej analizy.

Etap 3- Open Source Intelligence (OSINT) jest to dostarczanie przetworzonych już danych zleceniodawcy (jeśli wywiad wykonywany jest przez wywiadownie).

Etap 4- Validated Open Source Intelligence (OSINT-V) polegający na weryfikacji uzyskanych już danych w innych jawnych żródłach. 

Dane uzyskane z CEIDG, KRS czy pozostałych publicznych źródeł umożliwiają samodzielne wstępne monitorowanie konkurencji, kadry zarządzającej tudzież środowiska zewnętrznego. Profesjonalny i dokładny biały wywiad, dzięki któremu uzyska się wiele pożądanych informacji, może przeprowadzić doświadczona agencja detektywistyczna.

Z jakich źródeł można korzystać podczas przeprowadzania białego wywiadu?

1. Internet: serwisy wideo, serwisy fotograficzne, portale społecznościowe, blogi, mikroblogi, internetowe wydania gazet oraz czasopism, zdjęcia lotnicze, zdjęcia satelitarne, mapy, rejestry domen WHOIS, strony internetowe przedsiębiorców.

2. Media tradycyjne: literatura, rozgłośnie radiowe, telewizja informacyjna, prasa drukowana.

3. Bazy danych oraz katalogi.

4. Usługi komercyjne:  wydawnictwa marketingowe, przygotowane raporty oraz analizy przed podmioty gospodarcze).

5. Literatura niszowa: informacje i analizy udostępnione przez organizacje państwowe oraz pozarządowe, środowiska akademickie, a także dostępne przez specjalistyczne kanały.

 Wyszukiwarki internetowe, czyli najważniejsze narzędzie w białym wywiadzie

Głównym narzędziem wykorzystywanym podczas białego wywiadu jest wyszukiwarka internetowa. Za jej pomocą można w szybki, skuteczny, a zarazem łatwy sposób uzyskać cenne informacje. Wyszukiwarek jest wiele, a każda z nich pozwala na zaawansowane metody wyszukiwania, z których może skorzystać detektyw. Najbardziej znaną wyszukiwarką jest oczywiście Google, aczkolwiek na tym możliwości się nie kończą. Nie warto ograniczać się do podstawowych funkcji, które udostępniają wyszukiwarki, a najlepiej zapoznać się z całym ich potencjałem. W białym wywiadzie wykorzystuje się takie wyszukiwarki internetowe jak:

 • Google– najbardziej znana i ceniona na całym świecie wyszukiwarka. Cenną informacją dla osoby wykonującej biały wywiad, jest jednak to, iż indeksuje jedynie do 8 procent zawartości całego Internetu. Właśnie dlatego poleca się używać również wielu innych wyszukiwarek podczas zbierania informacji,
 • Bling– należąca do firmy Microsoft. Pomimo tego, że niewiele osób z niej korzysta, to jednak warto również z niej skorzystać,
 • DuckDuckGo– charakteryzuje się dobrą prędkością i dosyć ciekawym interfejsem. Co ważne, nie zbiera danych,
 • Ahmia.fi– czyli wyszukiwanie w sieci TOR,
 • Search.carrot2.org– wyszukiwarka ta umożliwia odnalezienie zbiorów, które następnie zostaną posegregowane (np.zdjęcia),
 • Baidu– wyszukiwarka niezwykle popularna zwłaszcza w chinach, aczkolwiek jest dobrą opcją podczas poszukiwania informacji z rynku azjatyckiego.

Co może sprawdzić detektyw przy pomocy białego wywiadu?

Agencja detektywistyczna może uzyskać w ten sposób informacje dotyczące wskazanej osoby takie jak:

 • miejsca przebywania, 
 • dane personalne,
 • adres zamieszkania,
 • adresy e-mail,
 • pseudonimy,
 • numery telefonów,
 • miejsca pracy,
 • najważniejsze fakty z życia (sytuacja rodzinna, sytuacja majątkowa, wykształcenie),
 • konta na portalach społecznościowych czy portalach takich jak forum,
 • opinie innych.

Jeśli chodzi o firmy, detektyw może uzyskać informacje obejmujące:

 • sytuację finansową przedsiębiorstwa,
 • kontrahentów oraz powiązań typu b2b,
 • poziomu świadczonych usług,
 • zakresu działalności firmy.

Najważniejsze zalety białego wywiadu 

1. Niskie koszty uzyskiwania danych

Podczas zbierania informacji przez biały wywiad właściwie nie ponosi się kosztów powiązanych z opłatą za dostęp do baz danych albo wpisów. Wszelkie dane są w końcu ogólnodostępne i jawne. Oczywiście, istnieją bazy z płatnym dostępem, aczkolwiek nie są to znaczne wydatki, a ponadto i tak się zwracają w postaci uzyskanych cennych informacji. Kosztem jest tutaj czas i analiza informacji przez detektywa.

2. Szybkość gromadzenia danych

Doświadczona agencja detektywistyczna jest w stanie szybki i sprawny sposób pozyskać wiele niezbędnych informacji, korzystając jedynie z komputera i Internetu.

3. Legalność działania

Wszelkie informacje zgromadzone poprzez zastosowanie białego wywiadu są całkowicie legalne. Agencja zawsze działa zgodnie z prawem i zasadami etyki i nie naraża swojej działalności na konsekwencje, jaka mogłaby ponieść poprzez korzystanie z nielegalnych źródeł.

4. Różnorodność źródeł zdobywania informacji

Istnieje wiele źródeł z jakich można zdobyć potrzebne informacje. Wystarczy jedynie dobrze pomiędzy nimi wybierać, aby informacje te były prawdziwe i odpowiednie.

Warto pamiętać, iż sporą część procesów gromadzenia i szeregowania informacji da się zautomatyzować, a więc zaoszczędzić przy tym wiele cennego czasu. Wywiad jawnożródłowy przeprowadzany jest w taki sposób, że praktycznie nie pozostawia po sobie śladu.

Mówiąc o zaletach białego wywiadu, nie można nie wspomnieć również o jego wadach. Największym zagrożeniem dla niego jest dezinformacja. Uzyskując informacje tylko i wyłącznie z jawnych źródeł, należy uważać na błędne informacje, których obecność ma jedynie zmylić przeciwnika. Podczas szukania informacji dotyczących dosyć specjalistycznych tematów, trzeba korzystać także z konsultacji ze specjalistami zajmującymi się daną dziedziną. Tak zwany szum informacyjny (zbyt spora ilość informacji) może przeszkodzić w szukaniu informacji. Istotne jest więc porównanie informacji w różnych miejscach. Czasem selekcja wiarygodnych danych trwa długo. Nie zawsze można sprawnie potwierdzić dane informacje, czasem okazuje się to niemożliwe. Oprócz tego, trudno jest dotrzeć do ich źródła.

Biały wywiad vs wywiad szary i czarny 

Najważniejszą różnicą między białym wywiadem, a tym szarym i czarnym jest kwestia etyczna uzyskiwania informacji. Biały wywiad jest to legalne narzędzie, dzięki któremu można zgromadzić informacje jedynie z jawnych i ogólnodostępnych miejsc.  Jeśli chodzi o wywiad szary, dokonuje on nieco dokładniejszego poszukiwania, gdyż oprócz samych danych z jawnych i legalnych miejsc, stosuje też takie techniki jak: obserwacja danych osób czy miejsc, wywiad środowiskowy, analiza kryminalistyczna, przejęcie fałszywej tożsamości, aby przeniknąć w dane środowisko. Czarny wywiad jeszcze bardziej przekracza legalną granicę zbierania informacji. W nim wykorzystuje się podsłuchy, dokonuje prowokacji, łamie hasła i loginy ale także tożsamość danej osoby. Co ważne, agencje detektywistyczne korzystają jedynie z białego wywiadu.

Zakaz konkurencji – weryfikacja pracowników przez detektywa

Umowa o zakazie konkurencji nie dotyczy pracowników jedynie w czasie trwania umowy o pracę, ale także po jej rozwiązaniu. Dziś chcielibyśmy bardziej przybliżyć ten temat, pokazać, na jakich zasadach działa ta umowa, jaką posiada formę, jakie prawa i obowiązki z niej wynikają, a do tego przedstawić, jak wiele w tej kwestii może zdziałać detektyw w razie potrzeby.

Zakaz konkurencji w pracy detektywa

Choć zakaz konkurencji może kojarzyć się z ogromnymi firmami, dotyczyć osób jedynie na znaczących stanowiskach, to w rzeczywistości pojawia się częściej niż się wydaje. Przeważnie polega to na tym, że między pracodawcą a pracownikiem jest spisywana umowa, na podstawie której ten drugi nie może podejmować pracy u konkurencji lub samemu zakładać firmę świadczącą takie usługi. Trwa to przez okres umowy o pracę, a czasami także po jej zakończeniu. Coraz częściej zdarza się, że pracodawca wymaga takiej praktyki, by pracownik nie szkodził firmie i nie podejmował działań konkurencyjnych.

Ta umowa ma na celu zabezpieczenie praw firmy, a podpisanie jej całkowicie dowolne. Jednak pracodawca ma praco zwolnić pracownika, który jej nie podpisze. Czasami może się zdarzyć, że pracownik będzie wywijał się od podpisania umowy, a wtedy pracodawca powinien zareagować i np. wynająć detektywa, który sprawdzi, co jest na rzeczy. Może się bowiem okazać, że dany pracownik na boku dorabia sobie dla konkurencji, a to może szkodzić dobru firmy.

Na czym polega umowa o zakazie konkurencji?

Często zdarza się, że pracownik nie zdaje sobie sprawy, jakie zachowanie już łamie umowę, a jakie jeszcze nie. Czy specjalista od IT ma prawo naprawić znajomemu komputer i wymienić w nim parę komponentów? Czy kosmetyczka może zaprosić koleżanki i zrobić im manicure i pedicure za określoną kwotę lub za darmo? Które z tych zachowań rzeczywiście łamie umowę? Zależy od sytuacji. Jeśli np. koleżanki wcześniej korzystały z usług salonu urody, a potem przyszły do znajomej kosmetyczki do domu, to salon na tym traci. Wtedy można to uznać za łamanie zakazu o konkurencji. Ale gdy np. specjalista od IT pracuje bez wynagrodzenia i to kilkadziesiąt kilometrów poza zasięgiem działania pracodawcy, nie można mówić o łamaniu pracy. Zwłaszcza gdy sytuacja ma miejsce poza godzinami pracy.

Jak długo trwa umowa o zakazie konkurencji?

To także zależy. Tym razem od tego, co ustali pracodawca. Może być określone, że trwa to jedynie do czasu trwania umowy o pracę. Jednak może zostać rozszerzona w późniejszym czasie. Jednak w takiej sytuacji pracodawca będzie zmuszony wypłacić odszkodowanie na rzecz pracownika. Jeśli kwota nie zostanie uiszczona, umowa traci na znaczeniu, a pracownik ma prawo założyć własną firmę lub zatrudnić się u konkurencji.

Znaczenie zakazu konkurencji

Pozostaje pytanie: dlaczego w ogóle powstał zakaz konkurencji? Przede wszystkim służy on ochronie firmy, nie pozwala na przejmowanie klientów czy kradzież technologii, jakich używa dana firma. Czasami bowiem zdarzało się już, że pracownik zyskiwał dostęp do informacji, a potem odchodził i je wykorzystywał. Zdarzało się jednak, że firmy nie zakładał na siebie, a na kogoś bliskiego, więc trudno było  wtedy ustalić działalność konkurencyjną.

Na jakich zasadach jest zawierana umowa?

Warto zacząć od tego, że zakaz konkurencji jest regulowany na postawie ustawy z dn. 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy. Jako że jest to umowa cywilnoprawna, stosuje się do niej przepisy z ustawy z dn. 23 kwietnia Kodeks cywilny.

Umowa nie musi być wcale zawierana podczas odbywania pracy na umowę o pracę. Równie dobrze może zostać spisana po jej zakończeniu. Ważne jest jedynie to, by sporządzić ją w firmie pisemnej, gdyż bez tego umowa traci ważność.

Taka umowa o zakazie konkurencji służy temu, by pracownik lub były pracownik w konkretnych okolicznościach nie podejmował się konkurencyjnej pracy względem swojego pracodawcy. Bez względu na to, czy jako pracownik innej firmy, czy prowadząc własną działalność gospodarczą. Jednocześnie warto zaznaczyć, że pracownik z tytułu umowy nie otrzymuje żadnego dodatkowego wynagrodzenia, gdyż jest to jego lojalność wobec firmy i pracodawcy, o którego podjąć się pracy.

Przykładowe sytuacje związane z zakazem konkurencji

By lepiej zrozumieć, w jaki sposób działa zakaz konkurencji, przedstawimy to na podstawie kilku prostych przykładów:

 • Umowa z kierowcami

Gdy pracodawca decyduje się na podpisanie umowy z kierowcą, który przewozi ludzi, ma na celu przede wszystkim dobro swoich klientów. Chodzi tutaj bowiem o to, by kierowca nie był przemęczony tym, że przekracza dobowy wymiar pracy. Wtedy mógłby doprowadzić do wypadku, który byłby katastrofalny w skutkach.

W przypadku byłych pracowników, taką umowę podpisuje się jedynie, gdy mają oni dostęp do ważnych informacji. Jeśli dotarłyby do uszu osób niepowołanych, mogłyby narazić pracodawcę na poważną szkodę

Kodeks pracy nie określa, jak długo ma trwać taka umowa, dlatego powinno być to ustalone przez obie strony i dostosowane do okoliczności, posiadanych przez pracownika informacji oraz rynku i wartości firmy.

 • Umowa z pracownika, który mają dostęp do tajnych informacji

Są takie zawody, które dają możliwość dostępu do wielu – często też istotnych – informacji, których ujawnienie wyrządziłoby szkodę pracodawcy. Można tutaj zaliczyć informatyków, programistów (pracujących nad konkretnym projektem), kucharzy (pobierających nauki od szefów kuchni; mogliby otworzyć własną restaurację i oferować podobne dania) itp.

Te zawody cechują się pewną unikatowością, dlatego podpisanie z pracownikiem umowy o zakazie konkurencji wydaje się niemal konieczne dla bezpieczeństwa firmy.

Taka umowa nie różni się zbytnio od tej, jaką sporządza się dla aktualnych pracowników. Jedyną różnicą jest to, że pracownik otrzyma odszkodowanie min. 25% wynagrodzenia, jakie otrzymywał pracownik podczas trwania umowy o pracę przez okres, w jakim będzie obowiązywać zakaz konkurencji.

 • Umowa z długotrwałym pracownikiem

Może się też zdarzyć, że pracownik będzie pracował w danej firmie przez 10 lat, zdobędzie specjalistyczną wiedzę, doświadczenie, a do tego posiada informacje, które nie powinny wyjść poza firmę. W takiej sytuacji umowa może być zawarta na okres np. 3 lat, a podstawą odszkodowania będzie wynagrodzenie z ostatnich 3 lat. Może być ono wypłacone jednorazowo, ale też jest możliwości wypłacania go w miesięcznych ratach. Jednak o tym decydują obie strony porozumienia.

Według Kodeksu pracy klauzula konkurencyjna ma być zawarta w odrębnej umowie. Mimo to często się tak robi, a sądy akceptują taką praktykę.

Umowa może trwać przez cały okres, jaki został ustalony w odpowiednim zapisie, a może zostać zerwana wcześniej z różnych powodów, np. w wyniku porozumienia stron, spełnienia zastrzeżonego warunku, jak choćby to, że pracodawca nie będzie już posiadał swojej firmy. Wtedy pracownik może dołączyć do innej firmy lub założyć konkurencyjną firmę bez obaw i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej z tytułu umowy.

Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy?

Z umowy o zakazie konkurencji wypływają konkretne prawa pracodawcy:

 • Domaganie się zapłaty katy umownej
 • Możliwość żądania od pracownika wyrównania szkody, jeśli została naruszona umowa
 • Żądanie ustalenia przez sąd wysokości odszkodowania

Oraz obowiązki:

 • Zaproponowanie i podpisania umowy
 • Wypłacenie odszkodowania pracownikowi

Jakie są praca i obowiązki pracownika?

Z umowy o zakazie konkurencji wypływają konkretne prawa pracownika:

 • Możliwość ustalenia przez sąd wysokości odszkodowania
 • Prawo otrzymania odszkodowania

Oraz obowiązki:

 • Wykonanie kary umownej
 • Stosowanie się do umowy o zakazie konkurencji
 • Wyrównanie szkody pracodawcy

Podsumowanie

Umowa o zakazie konkurencji ma za zadanie chronić pracodawcę, jego interes i firmę. Warto zatem zadbać, by ją podpisać ze swoimi pracownikami, dzięki czemu przedsiębiorstwo będzie miało szanse się rozwijać. Istotne jest jednak to, by podczas spisywanie umowy pamiętać o zaznaczeniu, jaki jest zakres zakazu konkurencji, jaka będzie wysokość odszkodowania oraz ile trwa umowa.

Czym jest wywiad gospodarczy i czemu służy?

Ważną częścią prowadzenia działalności gospodarnej jest minimalizacja ryzyka. Przydatnym narzędziem, dzięki któremu można pozyskać obraz potencjalnego partnera, jest wywiad gospodarczy. Co ważne, jego celem nie jest tylko sprawdzenie informacji dotyczącej działalności gospodarczej, ale także śledzenie trendów biznesowych czy branżowych.

Czym jest wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy jest to szereg działań opierających się na: poszukiwaniu, przetwarzaniu oraz rozpowszechnianiu informacji. Dane zebrane tym narzędziem potrzebne są wielu podmiotom gospodarczym, co ważne muszą one zostać zgromadzone zgodnie z zasadami etyki oraz obowiązującym prawem. Mówiąc prosto, są to wszystkie informacje, które mogą mieć jakąkolwiek wartość strategiczną dla firmy. Wywiadem gospodarczym zajmuje się wywiadownie gospodarcze, firmy detektywistyczne i windykacyjne. Główną trudnością dla tychże instytucji jest właściwa weryfikacja oraz uwierzytelnienie informacji czy też umiejętność zastosowania ich z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Istotną częścią działania z zakresu wywiadu biznesowego jest analiza. Wszelkie dane zgromadzone i przeanalizowane przez wywiad gospodarczy muszą być aktualne. Przekazuje się je kierownikom, aby oni mogli wdrążyć najlepsze dla firmy działania.

Firmy chętnie korzystają z możliwości przeprowadzenia wywiadu. W ten sposób chcą uzyskać przewagę nad konkurencją, jak i zniwelować ryzyko współpracy gospodarczej. Oprócz tego narzędzie to umożliwia im podjęcie prawidłowych decyzji w celu odzyskania należności, jak i uniknięcie ewentualnych strat. Wywiad gospodarczy jest też pomocny do tego, aby zlokalizować zagrożenia i ocenić ryzyko. Dzięki niemu można skutecznie wykorzystać informacje na temat zewnętrznego otoczenia, jak i zrozumieć wszelkie czynniki kreujące to otoczenie. Wywiad okazuje się ten pomocny w prognozowaniu, planowaniu i przygotowywaniu strategii firmy.

Na czym dokładnie polega wywiad gospodarczy?

Wywiad gospodarczy skupia się na uzyskiwaniu informacji o przedsiębiorstwie. Nie chodzi tutaj jedynie o dane finansowe, ale również kadrowe czy prawne. Wszelkie te dane pozwalają na ocenienie ryzyka wynikającego z rozpoczęcia współpracy z danym podmiotem. Wbrew pozorom na wywiad gospodarczy nie decydują się tylko przedsiębiorcy zainteresowani współpracą z innymi firmami. Aktualnie wywiad gospodarczy jest też ważny dla państw. Często kraje decyduję się na tak zwane szpiegostwo gospodarcze. Wywiad pozwala ochronić przedsiębiorcę przed nieterminowymi płatnościami, które są ogromnym utrudnieniem dla rozwijających się firm.

Jak przeprowadzić wywiad gospodarczy?

Przedsiębiorcy, którzy zdają sobie sprawę z wielu problemów natury finansowej i chcą skorzystać z takiej możliwości, muszą wiedzieć, że na rynku funkcjonują podmioty, które mogą sprawdzić każdą firmę. Zazwyczaj wywiadem gospodarczym zajmują się profesjonalne agencje detektywistyczne. Ponadto, niektóre z nich specjalizują się tylko i wyłącznie w pracy na rzecz podmiotów gospodarczych. Oczywiście zdecydowanie się na taką usługę agencji nie jest wcale łatwym rozwiązaniem, aczkolwiek niezwykle skutecznym. Firmy mające ograniczone środki finansowe mogą spróbować najpierw sprawdzić bazy, zawierające informacje o zobowiązaniach dłużników. Taką bazą jest KRD (Krajowy Rejestr Długów) czy BIG (Biuro Informacji Gospodarczej). Oczywiście nieraz sprawdzenie tak możliwego kontrahenta okazuje się niewystarczające, aby zmniejszyć ryzyko, warto wówczas skorzystać z wywiadu gospodarczego prowadzonego przez profesjonalnego detektywa.

Rodzaje wywiadu gospodarczego

Można wymienić dwa najważniejsze rodzaje wywiadu gospodarczego. Pierwszym z nich jest wywiad wszechstronny, a drugi ukierunkowany. Jeśli chodzi o wywiad wszechstronny, jak sama nazwa mówi, zajmuje się on stałym i całościowym monitoringiem sytuacji przedsiębiorstwa. Sprawdza on kondycję konkurencji, a następnie w razie konieczności powiadamia o możliwym zagrożeniu. Wywiad ukierunkowany skupia się na pewnym celu określonym w czasie oraz przestrzeni. Wywiad gospodarczy można również podzielić, biorąc pod uwagę sposób uzyskania danych i ich rodzaj, na wywiad biały i czarny. Wywiad biały opiera się na gromadzeniu danych w sposób jawny. Nie zyskuje on więc informacji objętych klauzulą albo w inny sposób zabezpieczonych.

Jeśli chodzi o ten czarny, jego celem jest uzyskanie informacji chronionych prawnie czy fizycznie. W tym zadaniu używa się często metod nielegalnych oraz niejawnych, które mogą nosić znamiona przestępstwa. Agencje detektywistyczne zajmują się jedynie białym wywiadem, a więc działają w zgodzie z etyką oraz prawem. Co ważne, można także spotkać różne odmiany tego pojęcia. Wywiad konkurencyjny opiera się na szukaniu, analizie i przekazaniu informacji na temat konkurencyjnego przedsiębiorstwa (działalność na rynku, klienci, produkty, strategie).

Wywiad gospodarczy- etapy

Z czego składa się dobrze przeprowadzony wywiad gospodarczy? Pierwszą jego częścią jest określenie celu takiego działania, sposobu uzyskania cennych informacji i kontroli skuteczności jednostek odpowiadających za realizację działań. Potem należy uzyskać potrzebne dane i uporządkować je w bazach. Najważniejszą częścią każdego wywiadu gospodarczego jest analiza. Podczas niej informacje są przekształcane we wnioski i rekomendacje dla firmy. Na koniec przygotowywane są raporty odpowiednie dla indywidualnych potrzeb i wymagań. Dane udostępniane są odbiorcom.

Skąd czerpie się dane do wywiadu gospodarczego?

Korzysta się jedynie z jawnych i ogólnodostępnych źródeł, takich jak:

 • telefoniczne ankiety przeprowadzane wśród badanych podmiotów,
 • rejestry sądowe oraz urzędowe (CEIDG, rejestr REGON, KRS),
 • informacje znalezione na stronach internetowych,
 • oficjalne raporty oraz sprawozdania finansowe udostępniane przez firmy.

Wywiad gospodarczy- najczęstsze czynności podejmowane w jego zakresie

 • sprawdzenie danych znajdujących się w rejestrach gospodarczych,
 • weryfikacja wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego oraz wypłacalności,
 • ustalenie powiązań osobowych osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego, a także ogólnej opinii na rynku,
 • sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa w celu ustalenia danych na temat wypłacalności,
 • zebranie danych o ewentualnych przekształceniach firmy i ich przyczynach,
 • ustalenie powiązań osobowych właścicieli i kadry zarządzającej,
 • weryfikację tożsamości i wiarygodności partnerów biznesowych i potencjalnych kontrahentów, a także ich działań,
 • pozyskanie danych z Rejestru Zastawów,
 • ustalenie, czy osoby zarządzające firmą nie znajdują się na tzw. liście sankcyjnej, zawierającej listę osób podejrzewanych m.in. o popełnienie przestępstw gospodarczych, pranie brudnych pieniędzy albo wspieranie terroryzmu,
 • zebranie informacji o firmie wśród jej kontrahentów, pracowników i jej konkurencji,
 • ustalenie powiązań kapitałowych firmy, czyli sprawdzenia czy istnieją jakieś spółki zależne,
 • sprawdzenie, czy przeciwko firmie toczyło się postępowanie upadłościowe, naprawcze, sądowe tudzież egzekucyjne,
 • weryfikacja tożsamości i kwalifikacji kadry zarządzającej.

Raport, czyli najważniejszy punkt wywiadu gospodarczego

Rezultatem przeprowadzanego przez detektywa raportu wywiadowczego jest raport, jaki dostaje firma na sam koniec jego działania. Uwzględnia on wszelkie zebrane podczas śledztwa informacje dotyczące sytuacji prawnej, ekonomicznej i kadrowej przedsiębiorstwa. Za pomocą uzyskanego dokumentu można określić rzetelność danego podmiotu biznesowego. Co za tym idzie, pozwala to na ograniczenie ryzyka i ewentualnych możliwych strat. Firma ma szansę współpracować jedynie z pewnymi i wiarygodnymi kontrahentami, którzy co ważne, będą w pełni wypłacalni.

Czy warto sprawdzać kontrahentów?

Za pomocą wywiadu gospodarczego można łatwiej podjąć decyzję dotyczącą tego, czy warto rozpocząć współpracę z danym przedsiębiorstwem. Warto posiadać chociażby podstawowe informacje o kontrahencie, które pomogą przy ewentualnych problemach ze współpracą z nim, ale także pozwolą na ochronę firmy przed stratami, poprzez rezygnację ze współpracy z nieuczciwymi i niewypłacalnymi firmami.

Jak wykryć podsłuch i czy da się samodzielnie?

Mogłoby się wydawać, że wszechobecne podsłuchy pojawiają się jedynie w filmach szpiegowskich, jednak nic bardziej mylnego. Współczesna technologia daje nam wiele możliwości, ale ułatwia także działanie osobom szpiegującym. Z montażem urządzeń detektywistycznych poradzi sobie praktycznie każdy, o wiele trudniej je skutecznie wykryć. Jak wykryć pluskwę i czy możemy zrobić to samemu?

Sposoby na wykrycie podsłuchu w domu

Można podjąć się wykrycia podsłuchu w domu samodzielnie, jednak będzie to zazwyczaj trudne zadanie. Jeśli chcemy do tego celu wykorzystać sprzęt szpiegowski, sięgnijmy po ten, który oferują profesjonalne sklepy detektywistyczne. Warto wybrać dobry jakościowo sprzęt, który skutecznie spełni swoje zadanie.

Samodzielna lokalizacja podsłuchu

Jeśli mamy podejrzenie, że ktoś inwigiluje nasze życie, możemy samodzielnie zlokalizować pluskwę. Podsłuch to urządzenie niewielkich rozmiarów, które może zmieścić się nawet w długopisie, telefonie komórkowym tudzież może zostać przyczepione niezauważalnie do ubrania. Pluskwa składa się z miniaturowego nadajnika oraz mikrofonu. Niestety podsłuch może zostać umiejscowiony wszędzie, o ile do danego miejsca mają dostęp osoby trzecie. Pluskwy podkładane są w mieszkaniach, biurach, jak i samochodach. Samodzielne odkrycie podsłuchu jest możliwe zwłaszcza w przypadku niewielkich przestrzeni, które nie są przepełnione różnymi rzeczami. Takie działanie wymaga sporej ilości poświęconego czasu, jak i cierpliwości.

Wykrywacze podsłuchów

Do wykrycia pluskw przyda nam się profesjonalne urządzenie, czyli wykrywacz podsłuchów. Celem tego detektora jest wykrycie wszelkiego rodzaju fal. W prostszych modelach są to fale radiowe, natomiast ich funkcjonalność ogranicza się do zaświecenia kolejnych diodek podczas zbliżania się do źródła sygnału. Nowocześniejsze sprzęty ukażą nam również rodzaj wykrywanych fal, a ponadto obsługuje szersze spektrum częstotliwości, a więc umożliwią kreowanie wykresów, za których pomocą łatwiej wykryć wszelkie anomalie. Zasięg wykrywacza zależny jest od jego rodzaju i ustawionej czułości, jak i siły emisji sygnały przez podsłuch. Zazwyczaj urządzenia działają bez problemu w zasięgu pomiędzy 10 cm a 1m od źródła sygnału. Lepiej jednak przyjąć wartość blisko te granicy, aby nie przeoczyć żadnego sprzętu podsłuchującego.

Na rynku dostępne są modele detektorów wykrywające tak zwane złącza nieliniowe, czyli podstawę sprzętów elektronicznych. Tego rodzaju modele są w stanie wykryć dyktafony szpiegowskie. Laikowi będzie jednak trudno z nich korzystać, bo to sprzęty zaawansowane i trudne użytkowaniu, ponadto ich cena jest bardzo wysoka.

Czy warto kupić wykrywacz podsłuchów?

Cena takiego urządzenia zależy w dużo od jego możliwości. Warto pamiętać, iż taki detektor powinien być wybrany w zależności od rodzaju podsłuchu, jaki chcemy wykryć. Niestety nie jest to możliwe, gdyż nie możemy być pewni tego, jaki podsłuch został zastosowany w naszym domu, samochodzie czy biurze. Najczęściej wybierane są wykrywacze radiowych podsłuchów pracujących w danym zakresie częstotliwości. Najlepszym rozwiązaniem będzie model pracujący w szerokim zakresie. Czasem stosowane są pluskwy działające bezprzewodowo albo te podsłuchujące linie telefoniczne. Aby wykryć takie urządzenia niezbędny będzie wykrywacza funkcjonujący przy użyciu fal elektromagnetycznych. Przy pomocy urządzenia o wysokiej jakości zazwyczaj będziemy mogli zlokalizować miejsce podsłuchu. Oczywiście profesjonalne wykrywacze wiążą się z wysokim kosztem zakupu, na który nie każdy z nas będzie sobie mógł pozwolić. Podsumowując, wykrywacze podsłuchów są przydatne, jednak powinny być jedynie narzędziem pomocniczym. Zazwyczaj i tak nie obędzie się bez skrupulatnego przeszukania wszystkich miejsc i przedmiotów znajdujących się w domu, biurze czy pojeździe.

Wykrywanie podsłuchów przez profesjonalną firmę detektywistyczną

W wielu sytuacjach skorzystanie z usługi firmy detektywistycznej okazuje się najlepszym sposobem na rozwiązanie swoich problemów. Osoba podsłuchująca może uzyskać cenne dla siebie informacje, które następnie wykorzysta przeciwko nam. Może wykraść dane poufne dotyczące działań prowadzonych w firmie, niestety tak postępuje często konkurencja. Ponadto, pewne kompromitujące informacje mogą dostać się w niepowołane ręce i skutkować poważnymi konsekwencjami. Nie należy więc zwlekać z podejmowanymi działaniami i aby szybko zlokalizować podsłuch, wart skorzystać z usługi firmy detektywistycznej. Przede wszystkim specjalista ma ogromną wiedzę i doświadczenie, które pomaga mu w sprawnej pracy. Wykwalifikowany pracownik agencji detektywistycznej wie gdzie dokładnie szukać pluskwy (meble, ściany, sufity, podłoga itp.). Z usługi agencji może skorzystać jednakowo klient indywidualny, jak i biznesowy. Co ważne, śledczy ma do dyspozycji nowoczesny sprzęt, dzięki któremu znajdzie wszystkie pluskwy.

 Agencje detektywistyczne mogą korzystać z takich sprzętów jak:

 • Kamery termowizyjne– wykorzystują promieniowanie podczerwone, aby móc przedstawić rozkład temperatury danych obiektów w sprawdzanym pomieszczeniu. W ten sposób znajduje się sprzęty o innej temperaturze, aniżeli otoczenie.
 • Detektor złącz nieliniowych– jedno z najefektywniejszych urządzeń, które potrafi wykryć wszystkie urządzenia elektroniczne, nawet jeśli są one wyłączone. Detektor złącz nieliniowych umożliwia odnalezienie mikrofonów bezprzewodowych, mini kamer, kamer szpiegowskich, podsłuchów analogowych i cyfrowych, telefonów komórkowych, dyktafonów, rejestratorów video i lokalizatorów GPS.
 • Wykrywacz ukrytych kamer przewodowych i bezprzewodowych,
 • Wykrywacz urządzeń inwigilacyjnych– lokalizatorów GPS (w technologii DECT, Bluetooth, WIFI, CDMA, GSM, UMTS) oraz podsłuchów.

Agencja detektywistyczna jest sposobem na szybką lokalizację podsłuchów oraz lokalizatorów GMS. Specjalista sprawdzi dokładnie wszelkie przestrzenie mieszkalne, biura i pojazdy pod kątem obecności kamer, lokalizatorów GPS i urządzeń podsłuchowych. Przy pomocy profesjonalnego sprzęty sprawdzi on pomieszczenie na obecność urządzeń podsłuchowych analogowych oraz cyfrowych, jednakowo przewodowych oraz bezprzewodowych, dyktafonów działających i uśpionych, ale nawet wyłącznych i całkowicie rozładowanych. Przeszuka on również miejsce pod kątem obecności kamer przewodowych i działających na WI-FI.

Nie tylko wykrycie samych urządzeń szpiegujących jest ważne, ale także samo dokumentowanie przebiegu inwigilacji. Jeśli będziemy mieć dowód na podsłuchiwanie rozmów indywidualnych czy firmowych wówczas będziemy mogli dochodzić swoich praw w sądzie.

Kiedy podsłuch jest dopuszczalny?

Zgodnie z polskim prawem podsłuchy mogą być wykorzystywane jedynie przez służby specjalne i to w szczególnych przypadkach. Wcześniej konieczne jest jeszcze uzyskanie zgody sądu czy prokuratora generalnego. Podsłuchy mogą być stosowane tylko i wyłącznie po to, aby wykryć wymieniowe we właściwych ustawach ściśle określone rodzaje najgroźniejszych przestępstw. Wśród nich można wymienić: fałszerstwo pieniędzy, porwanie, zabójstwo, handel ludźmi, akt terroru, zamach na prezydenta RP, produkcja i obrót bronią, wyrządzenie znacznej szkody majątkowej, handel narkotykami, oszustwo, rabunek, udział w gangu, korupcja, ale jeżeli wszystkie inne środki okażą się nieskuteczne.

Jeśli chodzi o korzystanie z podsłuchów przez osoby prywatne i firmy, jest to działanie niedozwolone. Ponadto, należy pamiętać, iż jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 2 lat. To przestępstw ścigane na wniosek, a więc żeby pociągnąć sprawcę do odpowiedzialności, konieczne jest wykonanie dokładnego i wiarygodnego badania pod kątem wykrycia sprzętów podsłuchowych.

W jaki sposób utrudnić nasłuch?

Czasem nawet po wykryciu podsłuchu, nie można się go od razu pozbyć. Może tak się stać, kiedy jest on zlokalizowany w miejscu trudnodostępnym albo wtedy, gdy chcemy zachować pozory. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem będzie skorzystanie z zagłuszacza sygnału. Mogą być to specjalne urządzenia czy też płyty CD, które emitują biały szum.