Jakie uprawnienia ma prywatny detektyw?

Istnieje wiele mitów, w które ludzie wierzą na temat prywatnych detektywów. W filmach prywatni detektywy włamują się do budynków w celu uzyskania informacji, śledzą ludzi i robią zdjęcia tego, co dzieje się w domu, lub wykonywają inne czynności, których prawdziwym prywatnym detektywom robić nie wolno. Jeśli zatrudniasz prywatnego detektywa lub uważasz, że jesteś śledzony, wiedza o tym, co może, a czego nie może robić prywatny detektyw, jest bardzo ważna.

Dlaczego prywatni detektywi są potrzebni i kto ich zatrudnia?

Prywatni detektywi to profesjonaliści, którzy są dobrzy w wyszukiwaniu informacji i potrafią je wykorzystać, aby pomóc każdemu, kto potrzebuje więcej informacji o osobie lub firmie. Muszą oni działać w granicach prawa, aby zebrać potrzebne informacje. Może to obejmować poszukiwanie rodziców biologicznych, sprawdzanie bezpieczeństwa firmy dla właściciela, poszukiwanie zaginionej osoby lub ustalenie, czy małżonek jest wierny. Prywatny detektyw może pracować nad wieloma różnymi rodzajami spraw i może zebrać sporo informacji bez konieczności łamania prawa.

Czy prywatny detektyw może kogoś aresztować?

W większości przypadków prywatny detektyw nie jest w stanie kogoś aresztować, nawet jeśli widzi, że popełnia on przestępstwo. Prywatny detektyw ma możliwość udokumentowania popełnionego przestępstwa, o ile nie łamie w tym celu żadnych praw i może skontaktować się z organami ścigania, aby poinformować ich o przestępstwie. Może to doprowadzić do aresztowania danej osoby, ale prywatny detektyw nie będzie tym, który ją aresztuje, ponieważ nie jest funkcjonariuszem policji. Prywatny detektyw może czasami dokonać obywatelskiego aresztowania, jeśli jest to legalne w jego jurysdykcji. Niektóre państwa zezwalają na to, podczas gdy inne tego zabraniają. Jednak areszt obywatelski nie jest w rzeczywistości aresztowaniem, a prywatny detektyw nie może zabrać osoby do więzienia. Zamiast tego może zatrzymać kogoś do czasu przyjazdu policji i aresztowania go.

Informacje uzyskane od prywatnego detektywa mogą doprowadzić do aresztowania danej osoby

Prywatni detektywi mogą zbierać dowody podczas prowadzenia obserwacji. Kiedy zbierają dowody, jeśli znajdą dowody przestępstwa, mogą skontaktować się z policją, aby powiadomić ją o przestępstwie. Następnie mogą udokumentować jak najwięcej o przestępstwie, podczas czekania na przybycie funkcjonariuszy organów ścigania. Prywatny detektyw może następnie przekazać wszelkie dowody, które posiada policjantom, którzy przybywają na miejsce zdarzenia. Informacje uzyskane przez prywatnego detektywa mogą być następnie wykorzystane przeciwko aresztowanej osobie w sądzie w celu wykonania wyroku skazującego. Wszystkie dowody, które są przekazywane organom ścigania, muszą być zdobyte zgodnie z prawem.

Czy prywatni detektywi mogą nosić odznakę, lub mundur?

Prywatny detektyw nie jest funkcjonariuszem organów ścigania i dlatego nie może się pod niego podszywać, nawet przypadkowo. Jest to coś, co organy ścigania traktują bardzo poważnie. Z tego powodu większość państw nie zezwala prywatnym detektywom na noszenie munduru lub odznaki. Jeśli prywatny detektyw ma odznakę lub mundur i ktoś błędnie uwierzy, że jest policjantem, może mieć kłopoty i może zostać aresztowany.

Czy prywatni detektywi mogą wejść na teren prywatny?

Chociaż prywatni detektywi mogą udać się w dowolne miejsce, które jest publiczne, nie wolno im wkraczać na teren prywatny. Nie mogą oni wejść na teren posesji, do domu lub budynku, na który nie mają pozwolenia. Jeśli właściciel domu udzieli im pozwolenia, mogą wejść do domu, aby poszukać potrzebnych informacji. Nie mogą jednak włamać się do domu, nie mogą wyłamać zamków, aby wejść do środka i nie mogą użyć siły, aby wejść do jakiegokolwiek budynku, lub nieruchomości. Jeśli prywatny detektyw otrzyma pozwolenie na wejście do budynku, a właściciel zmieni zdanie, musi on natychmiast opuścić nieruchomość.

Zdjęcia nie mogą być robione przez okna w domu

W wielu filmach nagrywane są sceny, jak prywatny detektyw wykonuje mnóstwo zdjęć osoby, gdy ta się przechadza po domu, lub gdy wchodzi do domu. Prywatni detektywi w prawdziwym życiu robią wiele zdjęć, ale muszą one odbywać się w miejscach publicznych. Wewnątrz domu, osoba ma prawo do prywatności, więc prywatni detektywi nie mogą robić zdjęć przez okna w domu. W wielu miejscach nie mogą również robić zdjęć komuś na jego podwórku lub w innym miejscu, w którym naruszana jest prywatność. Jeśli osoba wyjdzie z domu, prywatny detektyw może zacząć robić zdjęcia ponownie, ponieważ osoba jest na zewnątrz, w miejscu publicznym, gdzie prawo. Kary mogą być surowe dla prywatnych detektywów, którzy naruszają przepisy dotyczące prywatności, dlatego muszą oni rozumieć lokalne prawo i wiedzieć, co mogą, a czego nie mogą robić.

Prywatni detektywi nie mogą włamywać się na konta internetowe

Prywatni detektywi wykonują dziś większość swojej pracy w internecie. Dzięki ogólnodostępnym mediom społecznościowym i innym informacjom prywatny detektyw może uzyskać wiele informacji bez wychodzenia z biura. Istnieją jednak ograniczenia co do informacji, które detektyw może uzyskać w internecie. Prywatny detektyw może sprawdzić konta mediów społecznościowych, aby zobaczyć, co jest publicznie publikowane. Nie może on włamać się na konto w mediach społecznościowych, aby zobaczyć, co zostało opublikowane prywatnie lub zdobyć prywatne informacje o kimś. Nie może również włamać się do kont e-mail, telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobistych, lub innych prywatnych kont online, aby uzyskać informacje o śledzonej osobie.

Chronione informacje nie mogą być uzyskane bez zgody

Istnieją informacje, których prywatny detektyw nie może uzyskać bez zgody. Informacje te obejmują konta bankowe, zapisy finansowe lub bilingi. Prywatny detektyw może być w stanie dowiedzieć się na przykład, gdzie ktoś ma konto bankowe, ale nie może znaleźć informacji o tym, ile pieniędzy dana osoba ma na koncie. Jeśli ma zgodę, może przejrzeć bilingi telefoniczne, które mogą być istotne dla sprawy, ale bez odpowiedniej zgody nie może ich przejrzeć.

Jakie więc uprawnienia ma prywatny detektyw?

Biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, których prywatny detektyw nie może zrobić, ważne jest, aby zrozumieć, że nadal jest wiele rzeczy, które prywatny detektyw może zrobić, aby uzyskać informacje na temat przedmiotu sprawy.

Gdy prywatny detektyw poszukuje informacji na temat danej osoby, może zebrać wiele różnych zapisów, prowadzić nadzór i monitorować czyjeś ruchy, aby dowiedzieć się więcej o jej charakterze i działaniach. Informacje, które mogą zdobyć, mogą obejmować wszelkie pseudonimy, ich obecne i poprzednie adresy zamieszkania, lub numery telefonów, czy są właścicielami jakichkolwiek nieruchomości, czy mają jakieś licencje zawodowe, czy są żonaci i co publikują na profilach w mediach społecznościowych.

Prywatni detektywi mogą prowadzić obserwacje i śledzić osoby, aby dowiedzieć się więcej o ich ruchach i tym, co robią i o jakiej godzinie. Mogą przeszukiwać różne bazy danych online, aby uzyskać informacje o rejestrach karnych, małżeństwach i rozwodach, rejestrach hipotecznych. Mogą być w stanie przejrzeć śmieci, a nie na terenie prywatnym. Mogą również przeprowadzić wywiad z przyjaciółmi, członkami rodziny, współpracownikami i sąsiadami, aby dowiedzieć się więcej o danej osobie lub dowiedzieć się, gdzie może ona przebywać. Każda z tych informacji może być wykorzystana do budowania sprawy i dowiedzenia się jak najwięcej o danej osobie. Mogą oni zbierać informacje przez jakiś czas, a następnie złożyć raport osobie, która ich wynajęła ze wszystkimi znalezionymi informacjami.

Prywatni detektywi mogą realnie pomóc. Jednakże są oni zobowiązani do przestrzegania prawa, co oznacza, że są pewne rzeczy, których prywatni detektywi nie mogą zrobić, takie jak aresztowanie kogoś. Zatrudniając prywatnego detektywa, ważne jest, aby znaleźć osobę, która jest licencjonowana, dzięki czemu można mieć pewność, że będzie pracować w ramach prawa. Licencjonowany prywatny detektyw będzie rozumiał, co może, a czego nie może zrobić, aby uzyskać cenne informacje potrzebne, co oznacza, że jeśli sprawa trafi do sądu, możesz być pewien, że dowody będą zgodne z prawem i akceptowalne.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru prywatnego detektywa?

Zatrudnienie prywatnego detektywa może być emocjonalnym i wyczerpującym przedsięwzięciem. Rozróżnienie między dobrą firmą a złą może sporo Cię kosztować, w sensie finansowym, w przegranym procesie sądowym lub zrujnowanym życiu i reputacji. Dlatego lepiej jest zrobić kompleksowe rozeznanie przed powierzeniem komuś swojej sprawy.

Licencja

Większość krajów wymaga, aby agencje detektywistyczne były licencjonowane i ubezpieczone, jak również wymaga, aby zatrudniani przez nie detektywi byli licencjonowani. Zacznij od sprawdzenia, czy licencja jest ważna. Skontaktuj się z organem wydającym licencję i upewnij się, że agencja, lub osoba prowadząca śledztwo ma aktualną licencję i nie miała żadnych problemów prawnych, lub etycznych.

Edukacja

Detektywi muszą obecnie przejść specjalne szkolenie i zdać egzamin, aby uzyskać licencję. Na tych kursach powinni oni nauczyć się technik przeprowadzania wywiadów i przesłuchań, metod inwigilacji i pracy pod przykryciem, pisania raportów, znajomości prawa, postępowania z dowodami itp. Śledczy ds. oszustw i finansów, specjaliści kryminalistyczni i egzaminatorzy komputerowi mają swoje własne kursy i certyfikaty, podobnie jak śledczy ds. pożarów i incydentów. Byli policjanci i byli wojskowi śledczy zazwyczaj zajmują się tymi szkoleniami.

Ci, którzy mają wyższe wykształcenie, prawdopodobnie zapewnią Ci bardziej wyrafinowane doświadczenie. Sporządzą lepsze raporty i będą mieli lepszy wgląd w sprawę, zwłaszcza jeśli ich wykształcenie odnosi się do dziedziny wiedzy specjalistycznej, której wymaga Twoja sprawa, lub ogólnie do przestępczości, prawa, usług społecznych lub psychologii. Ponadto, będą oni bardziej skłonni do unikania popełniania jakichkolwiek niewłaściwych czynów i będą trzymać się wyższych standardów zawodowych.

Doświadczenie

Posiadanie doświadczenia w egzekwowaniu prawa, wojsku lub służbach wywiadowczych jest wielkim atutem dla każdego śledczego. Jednakże, posiadanie takiego doświadczenia nie gwarantuje profesjonalnej usługi. Lata pracy w branży prywatnej lub rozległe doświadczenie w dziedzinie prywatnego dochodzenia mogą być bardziej wiarygodnymi wskaźnikami jakości usług, które otrzymasz. Jeśli wymagasz konkretnego rodzaju dochodzenia, zapytaj o to konkretne doświadczenie. Jest wielu świetnych detektywów z wykształceniem finansowym, ubezpieczeniowym, dziennikarskim i kadrowym, którzy mogą zapewnić doskonałe wyniki w swoich dziedzinach. Zapytaj również o umiejętności pracy z ludźmi, zrozumienie ludzkiej natury, spryt uliczny i umiejętności improwizacji, a także zdolności analityczne i obserwacyjne.

Doświadczenie i obecność w sądzie

Nawet jeśli nie sądzisz, że Twoja sprawa skończy się w sądzie, lepiej jest wiedzieć, że agencja detektywistyczna, którą zatrudniasz, rozumie system, zna prawo i ma doświadczenie w przygotowaniach i zeznaniach w sądzie. Należy również sprawdzić, czy śledczy nie ma jakiegoś “bagażu”, który może dyskwalifikować go, lub wzbudzać wątpliwości w jego zeznaniach. Twój detektyw musi być również osiągalny i dostępny, aby stawić się w sądzie i złożyć profesjonalne i dokładne zeznania.

Bezpieczeństwo i poufność

W obecnej erze cyfrowej wiele informacji jest przechowywanych na komputerach i serwerach, a także wymienianych za pośrednictwem poczty elektronicznej i wiadomości tekstowych. Firma detektywistyczna musi stosować praktyki mające na celu ochronę Twoich informacji i używać bezpiecznych środków komunikacji z Tobą. Musi być również łatwo osiągalna w nagłych przypadkach. Nie chcesz przecież uganiać się za firmą w poszukiwaniu dowodów podczas przygotowań do rozprawy sądowej, lub z jakiegokolwiek innego powodu.

Zapytaj, czy osoba, z którą rozmawiasz, będzie zajmować się Twoją sprawą osobiście, czy też zostanie ona przekazana śledczemu wewnętrznemu lub podwykonawcy. Chcesz wiedzieć, kto i w jaki sposób będzie się zajmował Twoimi osobistymi i poufnymi informacjami. Dobry detektyw zrobi wiele, aby chronić Twoją poufność i informacje, którymi się podzieliłeś, nawet jeśli sprawy potoczą się źle, lub w obliczu gróźb, czy aresztowania.

Etyka

Zwracaj uwagę podczas rozmów z potencjalnymi detektywami. Jeśli usłyszysz cokolwiek, co sugerowałoby nieuczciwe praktyki, używanie nielegalnego sprzętu, lekceważące komentarze na temat poprzednich klientów lub współpracowników, protekcjonalne lub uwłaczające odniesienia do kobiet, mniejszości lub zwierząt, zastanów się dwa razy, zanim ujawnisz poufne informacje, lub zapłacisz. Co się stanie, jeśli sprawy ułożą się źle? Chcesz zatrudnić kogoś, kto nie zedrze z Ciebie pieniędzy i kto będzie prowadził wszystkie działania śledcze i biznesowe mając na uwadze Twoje interesy, z szacunkiem i profesjonalnie. Nie jest niczym niezwykłym, że wielu detektywów spóźnia się na miejsce zdarzenia, wychodzi w trakcie zmiany, ogląda filmy, czyta lub jest zajętych swoim życiem osobistym w pojeździe podczas nadzoru, a tym samym nie zauważa działań podmiotu. Są też tacy, którzy twierdzą, że przeprowadzili wywiad, lub obserwowali podejrzanego lub świadka, ale w rzeczywistości byli zajęci inną sprawą.

Umiejętności osobiste

Ponieważ będziesz dzielić się poufnymi informacjami, chcesz mieć do czynienia z firmą, której możesz zaufać i z którą masz dobry kontakt. Detektyw musi posiadać skuteczne umiejętności komunikacyjne, rozumieć Twoją sytuację, utrzymywać kontakt wzrokowy, a Ty musisz czuć się komfortowo, mając z nim do czynienia. Jeśli czujesz się naciskany, zagrożony lub zastraszony, nie wahaj się szukać pomocy gdzie indziej.

Unikaj tych agencji detektywistycznych, które stosują złe nawyki, takie jak uporczywe palenie papierosów, uzależnienie od kawy, lub innych substancji (co wpłynie na dyskretne i długotrwałe godziny obserwacji, bezpieczeństwo i zdolność do szybkiego poruszania się), mają słabą higienę lub wyglądają niepozornie. Ci, którzy nie dbają o swój strój osobisty lub mają nieporządek w biurze i samochodzie, prawdopodobnie zajmą się Twoją sprawą równie nieodpowiednio. Dobrzy detektywi są oddanymi profesjonalistami z wielkim poczuciem dbałości o szczegóły w każdym aspekcie ich życia.

Reputacja i referencje

Zweryfikuj reputację agencji lub detektywa online, poprzez media społecznościowe, powiązania zawodowe, egzekwowanie prawa i społeczności prawnicze. Nie wstydź się poprosić o referencje od poprzednich klientów, współpracowników lub prawników. Chociaż prywatność klientów jest zazwyczaj problemem, jeśli agencja istnieje od kilku lat, może znaleźć kogoś, z kim możesz porozmawiać. Licencja i reputacja detektywa zależy również od klientów, których wybierze. Dlatego też należy być przygotowanym na to, że dobry śledczy wykona również szybkie sprawdzenie Twojej tożsamości, aby upewnić się, że jesteś tym, za kogo się podajesz i że nie prosisz o usługi w nielegalnych, lub złośliwych celach.

Umiejętności pisania raportów

Możesz prawdopodobnie ocenić umiejętności firmy w zakresie pisania raportów, oceniając ich stronę internetową i zawartość mediów społecznościowych, broszury i wizytówki. Błędy ortograficzne i gramatyczne mogą wskazywać na słabe umiejętności pisania. Raporty muszą przedstawiać wyłącznie dowody rzeczowe, zawierać odpowiednie zdjęcia (jeśli takie były), być jasne i precyzyjne. Nie powinny zawierać opinii ani żadnych innych nieprzydatnych informacji. Każdy błąd w raporcie będzie atakowany przez adwokata przeciwnika i sędziego, i może zrujnować Twoją sprawę.

Sprzęt detektywistyczny

Rzadko się zdarza, aby udane śledztwo odbyło się bez użycia specjalnych gadżetów lub urządzeń elektronicznych. Zapytaj o konkretny sprzęt, który będzie używany przez śledczego. Upewnij się, że jest on dobrej jakości i można go legalnie używać. Nie chciałbyś, aby Twoja sprawa została odrzucona w sądzie, lub trafiła na pierwsze strony lokalnych mediów, ponieważ w procesie użyto niedozwolonego urządzenia. Dobry śledczy będzie miał ubrania na zmianę, z łatwością dostosuje się do konkretnego środowiska i będzie w stanie zatrudnić współpracownika z określonym zestawem umiejętności, jak również odpowiednim wiekiem, płcią, wiedzą i sprzętem.

Kiedy warto skorzystać z usług prywatnego detektywa?

Dawno, dawno temu, wynajęcie prywatnej firmy detektywistycznej wydawało się być czymś, co częściej pojawiało się w hollywoodzkich filmach niż w prawdziwym życiu. Dziś, zatrudnienie prywatnego detektywa jest coraz bardziej powszechnym i wysoce skutecznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu problemów i obaw.

Dzisiejszy prywatny detektyw jest wysoce wykwalifikowanym tajnym agentem. Dużo prywatnych firm detektywistycznych zatrudnia pracowników wywodzących się ze środowisk wojskowych, policyjnych i korporacyjnych, co oznacza, że zespoły śledcze są w stanie wykorzystać bogate doświadczenie zdobyte w różnych sytuacjach i branżach. Narzędzia nowoczesnej branży usług detektywistycznych obejmują najnowocześniejszą technologię w zakresie śledzenia i sprzętu nagrywającego, metod śledzenia i detekcji cyfrowej. Wszystkie te czynniki pozwalają współczesnym prywatnym detektywom na szybkie dostarczanie dowodów, przy użyciu metod, które są całkowicie legalne i etyczne.

Metody śledzenia ciągle ewoluują, aby sprostać potrzebom klientów, co oznacza, że obecne metody, strategie i technologie są zaprojektowane do obsługi tego typu spraw, które są generowane przez nasz styl życia w XXI wieku. Gwarantuje to również, że prywatne firmy detektywistyczne mogą zapewnić elastyczność, która jest również wymagana w dzisiejszym stylu życia i pracy.

Kiedy warto skorzystać z usług prywatnego detektywa?

Niewierność w związkach

Choć zatrudnianie prywatnych detektywów w celu potwierdzenia podejrzeń o niewierność jest praktyką tak starą, jak sam zawód prywatnego detektywa, współczesna wersja tej praktyki wygląda zupełnie inaczej niż ta przedstawiana na okładkach powieści z gatunku pulp fiction. Dziś nie zawsze wiąże się to z małżeństwem, ponieważ wiele długotrwałych związków w dzisiejszym społeczeństwie nie wiąże się z zaślubinami. Podejrzenia o niewierność, prowadzące do wynajęcia prywatnego detektywa, często wiążą się jednak z jakimiś umowami lub kontraktami – w tym umowami o wspólnym kredycie hipotecznym, lub umowami o wspólnym wynajmie.

Celem prywatnego detektywa w tego typu sprawach jest zatem odkrycie prawdy o sytuacji. Jest ona następnie dostarczana w formie bezstronnych, udokumentowanych dowodów, które mogą być wykorzystane do rozstrzygnięcia sporów umownych. W takich przypadkach najczęściej wykorzystuje się dowody z śledzenia, wraz z cyfrowym śledzeniem informacji.

Sprawy rodzinne

Spory rodzinne mogą być bardzo skomplikowane i delikatne, a wykorzystanie usług prywatnych detektywów może pomóc w rozwiązaniu wielu scenariuszy.

 • Rozwód – postępowanie rozwodowe może być bardzo wyczerpujące. Poza przypadkami, które wiążą się z podejrzeniami o niewierność, prywatni detektywi mogą pomóc w negocjacjach finansowych w celu osiągnięcia sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Detektywi mogą przeprowadzać szczegółowe badania w celu odkrycia dokładnych informacji o posiadanym majątku, a także mogą wykorzystywać śledzenie w celu udowodnienia, lub obalenia prawdziwości twierdzeń dotyczących wspólnego zamieszkiwania.
 • Opieka nad dzieckiem – kiedy rodzina się rozpada, kwestia opieki nad dzieckiem może być głównym czynnikiem w negocjacjach. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku, gdy jedno lub drugie z rodziców ma nowego partnera, lub chce się przeprowadzić do innego regionu. Prywatni detektywi mogą przeprowadzić kompleksowe prześwietlenia, a także prowadzić tajną obserwację, aby zapewnić spokój ducha w kwestii bezpieczeństwa i dobrobytu dziecka.
 • Kwestie związane z testamentem – kiedy ostatnia wola i testament są sporne lub niejasne, prywatny detektyw może pomóc w rozwiązaniu sprawy poprzez sprawdzenie okoliczności sporządzenia i podpisania testamentu oraz zlokalizowanie wszelkich stron związanych z umową.

Oszustwa

Istnieje wiele różnych rodzajów oszustw, a prywatni detektywi mogą zostać wynajęci do zajęcia się wieloma z nich. Na przykład:

 • Zatrudnienie – kiedy pracownicy są podejrzewani o sabotaż, pracę na czarno, lub ubieganie się o zasiłki chorobowe, podczas gdy są zdrowi i zdolni do pracy, detektywi mogą dostarczyć dowodów potrzebnych do podjęcia działań, poprzez śledzenie i przesłuchania świadków.
 • Cyberprzestępczość – w przypadku podejrzenia o cyberprzestępczość w miejscu pracy lub w domu, detektywi mogą zastosować specjalistyczne oprogramowanie w celu powstrzymania ataku i prześledzenia jego źródła, dostarczając w rezultacie możliwe do wykorzystania dowody. Tego typu przestępstwa mogą obejmować kradzież danych firmowych, włamania do sieci zawodowych lub prywatnych, a także próby szantażu i wymuszeń.
 • Oszustwa randkowe – gdy dana osoba podaje się za kogoś, kim nie jest, w celu wyłudzenia pieniędzy lub mienia, popełnia przestępstwo oszustwa. Randki internetowe są pełne tego typu przestępstw, ale mogą się one zdarzyć również poza siecią. Prywatni detektywi mogą zapewnić spokój ducha poprzez potwierdzenie tożsamości w trakcie procesu randkowania, ale mogą również pomóc w rozwiązaniu problemu oszustwa, które jest w toku lub już się wydarzyło. Osiąga się to dzięki śledzeniu sprawcy za pomocą cyfrowych śladów i relacji świadków.

Pomoc w przypadku zaginionych osób

Kiedy zaginęła bliska osoba, sytuacja może być niezwykle niepokojąca i delikatna. Zawsze powinny być dokonywane głoszenia na policję, ale okoliczności sytuacji mogą spowodować, że ludzie będą niezadowoleni z poziomu przydzielonych zasobów policyjnych. Sprawa może być badana przez policję bez rozwiązania, lub policja może sklasyfikować ją jako sprawę niższego priorytetu. Niezależnie od tego, co się dzieje, prywatny detektyw może pomóc w odnalezieniu zaginionej osoby za pomocą wszelkich legalnych i etycznych środków. Obejmuje to cyfrowe śledzenie, śledzenie i przesłuchania świadków zarówno w kraju, jak i za granicą, jeśli jest to konieczne.

Stalking

W przypadku podejrzenia o stalking prywatni detektywi mogą zastosować taktykę kontrwywiadu, aby ustalić, czy dana osoba jest obserwowana lub nagrywana, czy też nie. Może to pomóc w zebraniu wiarygodnych dowodów dotyczących tożsamości prześladowcy, w celu wniesienia oskarżenia. Ponadto, cyfrowe śledzenie i sprawdzanie przeszłości może dostarczyć dowodów potwierdzających aktywność stalkera, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Usługi ochronne

Rodzaje umiejętności wymaganych we współczesnej branży usług detektywistycznych oznaczają, że agenci są również wysoko wykwalifikowani w zarządzaniu ryzykiem i ochronie.

 • Ochrona osobista – prywatni detektywi są wyszkoleni w wykrywaniu podejrzanych działań, więc świadczenie usług ochrony osobistej jest częstym powodem zatrudniania takiego zespołu. Może to obejmować długoterminowe zlecenia dotyczące ogólnych ruchów lub konkretnych dat i lokalizacji w celu eskortowania osoby, która może być zagrożona lub znajduje się w niebezpieczeństwie.
 • Ochrona terenu – Kiedy konkretne miejsce wymaga profesjonalnego zabezpieczenia, detektywi mogą zostać wynajęci do zapewnienia ochrony terenu. Może to obejmować rozmieszczenie tajnego nadzoru, jak również widoczną obecność.
 • Ochrona imprez – w ten sam sposób, w jaki detektywi mogą zostać wynajęci do zapewnienia ochrony obiektu, mogą oni również zostać wynajęci do zapewnienia ochrony imprezy – z tą różnicą, że impreza nie musi być związana z jednym miejscem.

Sprawdzanie przeszłości

Przeprowadzenie przeszłości jest jednym z najczęstszych powodów zatrudniania prywatnego detektywa – dotyczy to zarówno firm, władz publicznych, jak i osób prywatnych.

 • Zatrudnienie – kiedy osoba ubiega się o zatrudnienie w jakiejkolwiek sytuacji, prześwietlenie może nie tylko potwierdzić jej tożsamość, ale również dostarczyć bezstronnych informacji na temat zachowania w poprzednich miejscach pracy, a także prawdy o wszelkich historycznych postępowaniach sądowych.
 • Najem – właściciele nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych muszą wiedzieć, że osoby wynajmujące te nieruchomości są tymi, za których się podają. Ważne jest również ustalenie, czy osoby te w przeszłości wyrządziły szkodę jakąkolwiek nieruchomości jako najemcy, jaka jest ich historia zatrudnienia i czy kiedykolwiek te osoby nie były w stanie zapłacić swoich rachunków.
 • Związki – osoby rozpoczynające nowe związki lub nawet pozostające w długotrwałych relacjach często potrzebują pewności, jaką daje sprawdzenie przeszłości. Dla nowych i potencjalnych partnerów może to zapewnić spokój umysłu co do ich tożsamości i historii, które o sobie opowiadają. W przypadku stałych związków może to pomóc w udowodnieniu lub obaleniu podejrzeń dotyczących dziwnych działań finansowych, sytuacji zawodowej lub ogólnej nieuczciwości.
 • Długi – w przypadku powstania długu, detektywi mogą pomóc w odnalezieniu osoby, która jest za niego odpowiedzialna, a także w ustaleniu jej zdolności płatniczej.