Detektyw od zdrad – pomoc detektywa przy sprawach rozwodowych

Coraz częściej pomoc prywatnych detektywów okazuje się nie tylko bardzo pomocna, ale również niezbędna. Dzieje się tak między innymi podczas kompletowania materiału dowodowego na potrzeby sprawy rozwodowej. Rozwód jest traumatycznym przeżyciem, zwłaszcza jeśli obie strony rozstały się w złości, a za rozpad ich związku odpowiada zdrada jednego z partnerów. Klientami agencji detektywistycznych są często osoby, które chcą potwierdzić zdradę małżonka, jak i uzyskać na nią niezbite dowody. Są one niezbędne, aby móc przedstawić je w sądzie i starać się o rozwód z orzeczeniem o winie, który niesie ze sobą pewne korzyści.

Rozwód z orzekaniem o winie a pomoc agencji detektywistycznej

Rozwód z orzeczeniem o winie ma miejsce, kiedy jedna albo obie ze stron postępowania przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. Może więc wydawać, że taka sprawa jest prosta, aczkolwiek nim bardziej mylnego. Wymaga ona długich i często skomplikowanych przygotowań, aby móc zebrać wystarczające dowody na winę partnera, które wystarczą do wydania przez sąd orzeczenia o winie. Niestety tego rodzaju rozwody mogą trwać nawet ponad rok. Najważniejsze są tutaj zebrane dowody, bo to od nich zależy rozstrzygnięcie sprawy. Muszą zostać odpowiednie udokumentowane i przedstawione. Nie bez znaczenia jest także sposób ich uzyskania, gdyż musi być on legalny. Dzięki agencji detektywistycznej nie należy obawiać się, że dowody zostaną odrzucone przez sąd.

Zbieranie dowodów przez detektywa

Dowody do rozwodu przeważnie używane są w sytuacji, kiedy strona oskarżona o przyczynienie się do rozpadu małżeństwa doprowadziła do niego przez takie działania jak:

 • Przemoc fizyczna,
 • Przemoc psychiczna,
 • Alkoholizm, narkomania i pozostałe uzależnienia,
 • Zdrada.

Lista działań doprowadzających do rozpadu małżeństwa może być znacznie dłuższa, wiele zależy od indywidualnego przypadku. Niezależnie od przyczyny starania się o rozwód, pomoc detektywa w zbieraniu dowodów pomoże na szybkie przejście przez ten nieprzyjemny okres. Ponadto pozwoli na to, że sprawa zakończy się po naszej myśli. Detektyw działa w sposób dyskretny, jak i bezpieczny. Zbiera dokumentację papierową, fotograficzną i elektroniczną, dzięki której można jednoznacznie potwierdzić winę małżonka. Co ważne, w razie potrzeby detektyw może udowodnić autentyczność i legalność wszelkich zebranych materiałów.

Pomoc detektywa przy sprawach rozwodowych- przykładowe usługi

Agencja detektywistyczne oferują takie usługi jak:

 • zbieranie dowodów w sprawie o alimenty,
 • zbieranie dowodów w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie,
 • zbieranie dowodów w celu udowodnienia zdrady,
 • weryfikacja wierności partnera,
 • zbieranie dowodów w sprawie o podział majątku,
 • zbieranie dowodów w sprawie przyznania opieki rodzicielskiej.

Detektyw od zdrad- metody wykorzystywane przez profesjonalistę

Główną metodą wykorzystywaną przez pracownika agencji detektywistycznej jest oczywiście obserwacja. Przeprowadzana jest ona z ukrycia i przeważnie dotyczy wyjść osoby podejrzanej o zdradę z domu. Osoba ta jest obserwowana często przez wielu pracowników agencji, którzy notują wszelkie ważne informacje dotyczące sposobu spędzonego dnia przez podejrzanego. Zapisują nie tylko miejsca, jego uczęszczania, ale również dokładne godziny oraz towarzystwo, z którym spędza czas. Detektyw robi również zdjęcia wszystkim osobom, z jakimi spotyka się punkt obserwacji. Inną metodą jest niekiedy stosowana prowokacja sytuacji. Jej celem jest to, aby osoba podejrzewana o zdradę ujawniła się ze swoim zachowaniem. Taki sposób jednak wymaga dobrego przygotowania, przemyślanego planu działaniu, profesjonalizmu i doświadczenia. Często wykorzystywaną metodą używaną przez detektywów jest sprawdzanie rachunków z podróży i wszystkich możliwych kwitów.

Udowodnienia zdrady małżeńskiej nie jest wcale łatwym i przyjemnym zadaniem. Detektyw zajmuje się zbieraniem materiałów dowodowych w postaci:

 • nagrań, 
 • rozmów, 
 • zdjęć,
 • rachunków i zapisków.

Dowody te są niezbędne do przedstawienia w sądzie, aby starać się o rozwód z orzekaniem o winie. W przypadku braku jednoznacznych dowodów nie można liczyć na pomyślne dla nas zakończenie całej sprawy. Samodzielne zbieranie dowodów jest często złym rozwiązaniem. Warto pamiętać, że sąd nie weźmie pod uwagę nielegalnie zebranych materiałów dowodowych. Pomoc detektywa nie poleca jedynie na kompletowaniu zdjęć i nagrań, gdyż dowody do sprawy rozwodowej obejmują też przesłuchania świadków. Detektyw musi dotrzeć do osób, które mogłyby zeznawać w sądzie na naszą korzyść. Dzięki świadkowi sąd zapozna się bliżej z naszym życiem małżeńskim, sposobem postępowania, jak i możliwym powodem rozłamu małżeństwa. Ponadto, taka osoba może dostarczyć sądowi wiele niezbędnych do dalszego postępowania informacji dotyczących: naszych możliwości finansowych, sytuacji zdrowotnej, miejsca zamieszkania, zachowania względem dzieci itp. Detektyw odnajdzie potrzebnego świadka i dopilnuje, aby pojawił się w sądzie.

Korzyści udowodnienia partnerowi zdrady

Jeśli jedna ze stron nie dochowa wierności małżonkowi, wówczas uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o jego winie jest najlepszym rozwiązaniem. To opcja dobra dla poszkodowanego, gdyż niesie ze sobą wiele korzyści, zwłaszcza w przypadku kiedy podczas trwania małżeństwa pojawiły się dzieci, a także został zgromadzony pewien majątek.

Większe udziały podczas podziału majątku

Jeśli w małżeństwie obowiązywała wspólność majątkowa, wówczas oboje małżonków ma równe udziały we wspólnym majątku. Nie jest tak jednak w każdym przypadku. Istnieje pewien wyjątek, gdyż z ważnych powodów istnieje możliwość żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku. A więc wina orzeczona w wyroku rozwodowym może wpłynąć na podział wspólnego majątku. O nierównym podziale majątku mogą zaważyć takie sytuacje jak: udowodnione finansowanie potajemnych wyjazdów z kocanką czy wspieranie jej dużymi sumami pieniężnymi.

Dożywotnie roszczenie alimentacyjne

Osoba uznana za winną rozpadu małżeństwa nie może w okresie późniejszym, a więc po orzeczeniu rozwodu starać się o alimenty od byłego współmałżonka. Zdradzana strona może jednak żądać wypłaty odpowiednich alimentów, o ile udowodni, iż rozwój doprowadził do jej znacznego pogorszenia sytuacji materialnej. Co ciekawe, sąd może zadecydować również o przyznaniu zdradzanemu nawet dożywotnych alimentów od byłego małżonka.

Prawo opieki nad dziećmi

Sama wina jednego z małżonków nie wpływa na przyznanie opieki jednej ze stron. Istotne jest przede wszystkim to, na czym dokładnie polegała na wina. Aby pozbawić drugą osobę prawa do opieki, trzeba udowodnić, iż zachowanie małżonka nie tylko doprowadziło do rozpadu pożycia, ale także wpływa na dobro małoletniego. Ważna jest na przykład kwestia udziału zdradzającego małżonka w codziennym życiu dziecka. Chcąc pozbawić prawa do opieki nad dzieckiem, należy przedstawić rzetelną i jednoznaczną dokumentację, jaką może zapewnić właśnie profesjonalny detektyw. Tylko wysokiej jakości i niepodważalne dowody mogą przeważyć szalę na naszą stronę.

Doświadczenie detektywa przy sprawach rozwodowych

Agencje detektywistyczne świadczące usługi pomagające w sprawach rozwodowych powinny mieć odpowiednie doświadczenie. Profesjonalista posiada odpowiednie uprawienia, a ponadto zna wszelkie przydatne techniki śledcze. Profesjonalista jest w stanie zebrać i przygotować niezbite dowody, już nawet a parę dni. Najlepiej, jednak jeśli materiał będzie obszerny i niepodważalny, dobrze jest więc poczekać nawet przez dłuższy czas. Korzystając z jego usług, można uzyskać cenne wskazówki dotyczące zachowania współmałżonka. Aby śledztwo przebiegało sprawnie i dało dobre efekty, niezbędna jest stałą współpracą klienta z agencją detektywistyczną. Warto pamiętać o tym, że detektyw zbiera wszelkiej maści dowody zdrady, nie łamiąc przy tym prawa i pamiętać o etyce. Możemy więc być pewnym, iż dostarczone przez niego materiały będą wysokiej jakości i przedstawią sytuacje, których w żaden sposób nie da się błędnie zinterpretować. Dowody będą więc jasne i rzeczowe, a z ich interpretacją nie będzie miał problemów również sąd.

Czy informacje i zebrane dowody przez prywatnego detektywa mogą być dowodem w sądzie?

Aby wygrać sprawę w sądzie, należy przedstawić przed nim niezbyte dowody, które potwierdzą ewentualną winę drugiej strony. Niektóre osoby, często decydują się zbierać je na własną rękę, marnując przy tym mnóstwo swojej energii oraz czasu. Co ważne, dowody takie nie zawsze będę uznawane przez sąd, ponieważ często pochodzą one z nielegalnych źródeł. Osoby, które dopuszczają się tego typu zachowań, narażają się również na odpowiedzialność karną. Dlatego też, warto powierzyć to zadanie prywatnemu detektywowi, który ma możliwości oraz narzędzia na zdobywanie odpowiednich dowodów, a także może później przedstawić je w sądzie – w pełni legalnie. Jak to działa i dlaczego tak się dzieje? O tym piszemy w naszym dzisiejszym wpisie. 

Praca detektywa, a polskie sądownictwo 

Zdarza się, że wynajęcie prywatnego detektywa budzi wśród radców prawnych lub adwokatów sporo skrajnych emocji. Zastanawiają się oni nad słusznością takiego rozwiązania oraz tym, co może dać im, taka współpraca. Jeszcze kilka lat temu kancelarie adwokacie niechętnie patrzyły na dowody zebrane przez prywatnych detektywów, ale dziś zaczyna się to dynamicznie zmieniać. Kancelarie adwokackie zaczynają dostrzegać, że praca detektywa może skutecznie ułatwić im pracę, a przy tym przyspieszyć wygranie procesu. 

W każdym postępowaniu sądowym – zarówno karnym, jak i cywilnym, można wykorzystać dowody, które zostały zgromadzone przez prywatnego detektywa. Podstawową zasadą ich dopuszczenia do procesu, zawsze będzie ich legalność. Dlatego też tylko praca licencjonowanego detektywa, może mieć wartość w przypadku danej sprawy. Warto jednak wiedzieć, że raport, który sporządza detektyw podczas swojej pracy, nie będzie niepodważalnym dowodem, który zadecyduje o dalszym przebiegu procesu. Pamiętajmy, że to sąd ocenia wartość oraz moc dowodów, a tym samym ma prawo je zakwestionować. Jeśli będzie miał on wątpliwość co do legalności ich zebrania, ma prawo do ich zakwestionowania, a tym samym – odrzucenia. Wtedy praca detektywa nie będzie miała żadnego wpływu na przebieg danej sprawy. 

Często jednak sąd przychylnie patrzy na to, co dostarcza mu detektyw. Często również jest on wzywany jako świadek. Najczęściej jednak rola detektywa w procesie, zamyka się na potwierdzeniu prawdziwości informacji, które znalazły się w sprawozdaniu. Polskie prawo nie reguluje w żaden sposób dowodów, które zostały zebrane przez detektywów. Są to zwyczajne, tradycyjne dowody, które mogą wpłynąć na rozwój sprawy. Sąd nie ma obowiązku traktować ich priorytetowo. 

Aby dowody zebrane przez detektywa liczyły się w procesie sądowym, detektyw musi przekazać je osobie, która zleciła mu ich zebranie. Dopiero usługobiorca przekazuje je swojemu prawnikowi, a ten – odpowiedniemu sądowi. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, detektywów obowiązuje tajemnica co do źródła dowodów. Jeżeli jednak sąd uzna, że są to informacje niezbędne do dalszego przebiegu procesu, może ich z niej zwolnić. Często więc to praca detektywa zaważa o sytuacji klienta, który z jakichś powodów znalazł się w sądzie. Ma ona również realny wpływ na przebieg całej sprawy. Dowodem są nie tylko sprawozdania, ale również zebrane wcześniej zdjęcia, filmy, raporty itd. 

Współpraca detektywa z adwokatem

Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, w której prywatny detektyw ściśle współpracuje z adwokatem lub radcą prawnym. Jeżeli tylko okaże się, że praca detektywa będzie przydatna dla danej sprawy, warto rozważyć takie rozwiązanie. Detektywi pomagają głównie w sprawach rozwodowych, w których występuje podział majątku. Obserwują oni konkretne osoby lub mienie, a tym samym zbierają dowody, które mogą przysłużyć się jednej ze stron procesu. W dzisiejszych czasach, gdy występuje tak duża konkurencja, nieoceniona pomoc detektywa przyda się również osobom, które narażone są na zagrożenia swojego biznesu. Dlatego też detektywi świetnie sprawdzą się w sprawach, które dotyczą nieuczciwej konkurencji. 

Detektywi znajdują także świadków, którzy mogą mieć informacje, które będą przydatne w sadzie, a także znajdą osoby, które są zaginione lub zwyczajnie się ukrywają. Jeżeli tylko podejrzewamy, że detektyw będzie mógł nam pomóc i zebrać dowody, które przysłużą się nam w sądzie, powinniśmy skorzystać z jego usług i jak najszybciej zacząć z nim współpracę. Pomoże to uniknąć wielu nerwów, a także w dużej mierze pomoże przyczynić się do sądowego zwycięstwa. 

Współpraca adwokata z prywatnym detektywem to przede wszystkim ustalenie, jaką strategię obrać i jakiego rodzaju dowody mogą przydać się w danej sprawie. Jak wspominaliśmy, wszystko powinno być robione w pełni legalne. W przeciwnym razie zarówno detektyw jak i klient, narażają się na konsekwencje karne. Każdy dowód musi być przedstawiony w taki sposób, aby sąd uznał go za wiarygodny. Tylko w ten sposób będzie on przydatny w trakcie trwania procesu. Pamiętajmy, że głównym zadaniem adwokata lub radcy prawnego, nigdy nie będzie poszukiwanie świadków lub znajdowanie dowodów, które mogą przysłużyć się klientowi w sądzie. To zadanie prywatnego detektywa. Dobra i ścisła współpraca, może przyczynić się zwycięstwa, a tym samym być ogromną wartością dla każdego postępowania sądowego. Zyskają na tym wszyscy.

Postępowanie sądowe i dowody zebrane przez detektywa

Rzeczywistość jednak wygląda dziś nieco mniej optymistycznie. Istnieje duża grupa kancelarii adwokackich, które niechętnie patrzą na udział detektywa w prowadzonej przez nich sprawie. Często wynika to z różnych doświadczeń z przeszłości, które wpływają na tego typu opinie. Jeżeli adwokat choć raz współpracował z detektywem, który był nieprofesjonalny i nie wywiązywał się z zadeklarowanych zadań, będzie on podchodził do takiej współpracy z dużą ostrożnością. Może on również powiedzieć swojemu klientowi, że praca detektywa nie będzie dla niego korzystna, a sam klient tylko na niej ucierpi. 

Sam udział detektywa, nie jest niezbędny we wszelkich sprawach. Często jednak pomaga on w ostatecznym zwycięstwie, ponieważ zwiększona liczba sił, pomaga w wygraniu procesu. Pamiętajmy, że to adwokat oraz radca prawny, zdecyduje czy dowody zebrane przez detektywa, będą potrzebne i czy mogą one mieć realny wpływ na przebieg sprawy. Dzięki temu detektyw uniknie wykonania niepotrzebnej pracy, a klient zaoszczędzi swoje pieniądze. Oszczędzi to również negatywnych konsekwencji, które mogą spotkać strony, jeżeli zbierane dowody okazałyby się nielegalne lub nieprawidłowo zebrane. 

Zastanówmy się więc, czy wynajęcie detektywa we wszystkich sprawach, będzie miało sens. Oczywiście są sytuacje w których jego praca będzie nieoceniona, a zebrane przez niego dowody będą miały znaczenie przy wydawaniu przez sąd wyroku. Czasem jednak może zdarzyć się, że zbierze on materiał, który nie będzie miał żadnej wartości. Narazimy się wtedy na wyższe koszty samego postępowania, ponieważ detektyw nie będzie wykonywał swojej pracy za darmo. Może zdarzyć się również, że detektyw wykona raport w taki sposób, który uniemożliwi przedstawienie go w sądzie. Nie musi to wynikać z jego braku profesjonalizmu, często nie znajduje on dowodów, które mogłyby okazać się przydatne dla całej sprawy.

Udział detektywa w procesie sądowym

Często również sąd może wezwać prywatnego detektywa jako świadka. Jak wspominaliśmy, w myśl ustawy, detektywów obowiązuje tajemnica. Dlatego też, często nie będzie on mógł powiedzieć wszystkiego, co widział podczas zbierania informacji. Jeżeli jednak sąd uzna, że są to dane, które istotnie przysłużą się do rozwiązania sprawy, ma możliwość zwolnienia go z niej – przez co detektyw będzie zobowiązany do zdradzenia wszelkich informacji. Prywatni detektywi często pobierają za takie aktywności opłaty, które będą musieli ponieść ich klienci. 

Warto pamiętać, że każdy legalnie zdobyty dowód, może być niezwykle przydatny – w postępowaniu każdego rodzaju. Dlatego też warto zebrać ich jak najwięcej, co może przyczynić się do sądowego zwycięstwa. Dowód w postaci raportu z przeprowadzonych czynności detektywistycznych jest dokumentem prywatnym, ale obowiązują go przepisy, które mówią o domniemaniu autentyczności. Dlatego też, detektyw, który składa pod raportem swój podpis, potwierdza, że złożyła oświadczenie, które zawarte jest w danym piśmie. Ma to ogromną wartość dowodową, a tym samym może zostać uznane przez sąd jako niepodważalny dowód w każdej sprawie.

Oszuści matrymonialni

W dobie internetu wciąż działają różnego typu oszuści. Ze względu na powszechnie działającą anonimowość zdaje się, że jest ich nawet więcej niż dawniej. Dobrze jest zatem wiedzieć, na kogo szczególnie warto uważać i co zrobić, by nagle nie zostać bez grosza przy duszy.

Niebezpieczna randka

Obecnie dosyć częste są wyłudzenie na tzw. oszustów matrymonialnych. W obecnych czasach wiele osób mierzy się z samotnością. Szukają dla siebie bratniej duszy, przyjaciela, a często też kogoś z kim będą mogły spędzić całe swoje życie. Właśnie dlatego popularne zrobiły się różnego rodzaju serwisy randkowo-matrymonialne, które dają złudną nadzieję na znalezienie miłości na całe życie.

A to jest dobre miejsce dla każdego oszusta. Nie tak trudno bowiem stworzyć własny, zachęcają profil, a potem czekać na zainteresowanie ofiary. Nie trzeba wcale wybierać się na imprezy, wyjazdy czy do pracy, by znaleźć kogoś, kogo można oszukać i wyłudzić od niego pieniądze. Czy to oznacza, że zawieranie znajomości w internecie jest całkowicie niebezpieczne?

Oszust i jego ofiara

Zacznijmy od tego, kim jest oszust matrymonialny. Pod tym mianem może kryć się każdy. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wykorzystują innych dla swoich własnych celów. Nie ma znaczenie płeć, wiek, rasa, zainteresowania czy stan życiowy. Każdy może stać się oszustem i wykorzystać czyjeś szczere uczucia, by ostatecznie doprowadzić do tego, że ofiara straci wszystkie lub przynajmniej część swoich oszczędności.

A kto może zostać ofiarą? Przede wszystkim ci, którzy potrzebują miłości i zrozumienia. Są to osoby po przejściach, których nie powiodło się w życiu, w relacjach i które teraz poszukują kogoś, kto wypełni lukę w ich sercu. Niejednokrotnie są to też rozwodnicy, ale zdarzają się też osoby w związkach. Przeważnie mogą szukać kogoś, kto w końcu ich zrozumie. Najważniejszą cechą ofiary jest to, że potrzebuje bliskości drugiej osoby, kontaktu, wysłuchania czy po prostu cieplejszych uczuć. Zdrowy rozsądek jest wtedy spychany na dalszy plan, a to jest w stanie wykorzystać oszust matrymonialny.

Niestety w czasach, w których internet stał się tak bardzo popularny, oszuści pojawiają się jak grzyby po deszczu. Przeważnie na ulicy nawet nie odróżni się ich do prawdomównego człowieka. Dbają o swój wygląd, zwykle posiadają talent aktorski, dzięki któremu są w stania udawać kogoś, kim nie są.

Jak przeważnie działa oszust matrymonialny?

Sposób działania oszustów w każdej branży przeważnie się nie różni. Wykorzystują dokładnie takie schematy przy każdej swojej ofierze, a przeważnie ta nie od razu – jeśli w ogóle – zauważa, co się święci. Wszystko jest z góry tak zaplanowane, by wszystko poszło dobrze i doszło do finału, czyli kradzieży.

Zwykle oszuści matrymonialni wchodzą w tę samą rolę: żołnierza wojska amerykańskiego, wdowca z małym dzieckiem na wychowaniu, biznesmana poszukującego miłości lub weterana wojennego, który powrócił w końcu do kraju i pragnie się ustatkować z piękną i dobrą kobietą. Jednak tak jak zostało wspomniane wyżej mężczyźni też padają ofiarami oszustów, a kobiety wchodzą w nie mniej przekonujące role.

Następnym krokiem jest opowiedzenie swojej historii życia. Oczywiście, cała jest wymyślona i na tyle ckliwa, by poruszyć serce ofiary. Przede wszystkim chcą przedstawić siebie jako ofiarę. Ofiarę życia, drugiego człowieka, świata, konkretnego wydarzenia. Dzięki temu stają się postacią o wyjątkowej uczuciowości, która wiele musiała przejść w swoim życiu, a mimo to się nie poddała i po wielu niepowodzeniach, jakie ją spotkały, próbuje się podnieść. Dlatego też szuka dla siebie prawdziwej miłości, kogoś, z kim ma szansę stworzyć prawdziwy, zdrowy i piękny związek pełen szczęścia i sukcesu. Pragnie do tego zbudować swoje życie na nowo i sprawić, by wszystko dobrze się ułożyło.

Nieco inaczej działają oszuści matrymonialni, którzy podają się za biznesmanów. Tutaj też jest potrzebna dosyć ckliwa historia, ale nie można przesadzić. Oszust opowiada o swoim bogactwie, które zdobył swoją ciężką pracą. Jednocześnie kreuje się na postać pomocną i uczciwą, na którą zawsze można liczyć. Jednak jest dosyć samotny, dlatego pragnie znaleźć dla siebie kogoś, z kim będzie mógł się dzielić zarówno swoim szczęściem, jak i samym biznesem. I tak krok po kroku oszust buduje zaufanie ofiary do siebie.

Gdy tylko ofiara złapie haczyk, oszust przechodzi do kolejnych etapów. Skoro już tak wiele rozmawiają, próbuje zainicjować spotkanie. Jeśli to jeszcze się nie udaje, snuje plany na temat wspólnie spędzonej przyszłości, a także regularnie zapewnia o realności swoich uczuć i pokazuje, że ten związek ma szanse przetrwać najcięższe burze.

W tym czasie często pojawiają się pytania, dzięki którym oszust ma okazję przekonać się, jaki jest stan majątkowy danej osoby. Nie zawsze jest to zapytanie wprost. Często są to ogólne, pośrednie pytania, z których oszust wyciągnie odpowiednie dla siebie wnioski i będzie w stanie ustalić to, na czy konkretnie mu zależało. W zwyczajnej sytuacja właśnie tutaj odzywa się zdrowy rozsądek ofiary. Powinien wtedy dać znać, że może warto zakończyć tę znajomość, zanim stan konta znacząco się uszczupli. Jednak, jak zostało już wspomniane wyżej, zdrowy rozsądek jest zepchnięty na margines i zagłuszony przez troskę i uczucia względem oszusta.

Oszust na tym etapie nie poprzestaje. Jego zadaniem jest bowiem wyłudzić od swojej ofiary jak najwięcej jej oszczędności. Poza tym, że sam wciąż dopytuje o stan majątkowy, to stara się też wspominać o własnych oszczędnościach i zarobkach, dzięki czemu zachęca swoją ofiarę do konwersacji i zdradzania danych, które powinna zachować dla siebie. Ma to znów na celu wzbudzanie zaufania. Następnym krokiem jest wyjście z propozycją stworzenia wspólnego biznesu, dzięki któremu nie będą musieli nigdy przejmować się pieniędzmi i spełnią wszystkie swoje marzenia. W innym wypadku proponuje także inwestycję, które powinna być na tyle opłacalna, by za pół roku oboje stali się bogaci i szczęśliwi. Jest tylko jednak kwestia. Trzeba zainwestować wszystkie posiadane oszczędności, a może nawet wziąć kredyt w banku, bo „inwestycja” kosztuje. Jednocześnie oszust wciąż zapewnia, że wszystko się powiedzie, że za parę dni czy tygodni przekaże informacje o tym, jak rozwija się sytuacja, po czym… znika. I on, i pieniądze ofiary.

Pomijając już kwestię tego, że ofiara traci cały swój majątek, to do tego pozostaje z rozchwianą psychiką i poczuciem, że nie wie, czy komukolwiek można rzeczywiście jeszcze udać.

Warto zaznaczyć jeszcze to, że istnieją także tacy oszuści, którzy do wyłudzenia pieniędzy nie potrzebują więcej niż samego dostępu do internetu. Nie ma konieczności realnego spotkania, a prowadzone przez komunikatory rozmowy wystarczają, by ofiara przesłała odpowiednią ilość pieniędzy na wskazane konto. Reszta wygląda tak samo.

Jak chronić się przed oszustami matrymonialnymi?

Najprościej byłoby powiedzieć, że nie powinno się korzystać z takich portali. Jednak trzeba zauważyć, że nie każda osoba, jaką poznajemy w internecie, jest od razu oszustem, który pragnie od nas wyłudzić pieniądze. Część z nich to także uczciwi ludzie, którzy szukają kontaktu. Ważna jest jednak zasada o ograniczonym zaufania i niedawaniu się wciągać w takie gierki. Trzeba wciąż zachowywać przynajmniej trochę zdrowego rozsądku i nie pozwalać się osaczyć przez pozorną miłość i wyznania pełne uczucia od osoby, które jest całkowicie obca.

Na każdy kontakt należy patrzeć realnie, a do tego warto analizować każde zachowanie tej drugiej strony. Gdy tylko pojawi się coś podejrzanego, warto skontaktować się z policją czy detektywem, który zajmie się już zweryfikowaniem danej osoby. Może ją obserwować i upewnić się, czy jest to kolejny oszust żerujący na ludzkiej tęsknocie i potrzebie bliskości, czy może rzeczywisty człowiek pragnący spotkać kogoś podobnego do siebie. Pomoc detektywa będzie pomocna, by rozwiąż wątpliwości i zapobiec krzywdzie psychicznej oraz finansowej. Warto dbać o siebie i uważać na oszustów, których obecnie jest całkiem sporo w świecie internetu.

Detektyw jako świadek w sądzie

W postępowaniach karnych oraz cywilnych świadek jest najczęściej wykorzystywanym źródłem dowodowym.  Ale czym właściwie jest świadek, dowód i na czym polega dowodzenie w sądzie? Dowodzeniu podlega stan rzeczy albo okoliczność, których prawdziwość należy ustalić celem prawidłowego przeprowadzenia postępowania. Dowód, czy inaczej źródło dowodowe to nośnik informacji, służących dowodzeniu- jest to rzecz, bądź osoba. Wreszcie, źródłem dowodowym, obok dokumentów oraz biegłych, jest sam świadek, czyli osoba powoływana przez organ prowadzący postępowanie celem uzyskania materiału dowodowego- zeznań tego świadka, czyli jego zarejestrowanych wypowiedzi. Detektyw może być w ten sposób źródłem dowodowym, a jego zeznania cennym materiałem. Jednak sprawa nie jest wcale całkowicie prosta. 

Wymagania formalne udziału detektywa w postępowaniu sądowym 

Podstawowym wymogiem, którego spełnienie jest konieczne, aby powołać detektywa na świadka jest zwolnienie go z tajemnicy zawodowej. Nakłada ją na detektywa art. 12 Ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 r. “Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności, o których mowa wart. 2”. Jednak zgodnie z artykułem trzecim wyżej wspomnianej ustawy, możliwe jest zwolnienie detektywa z tajemnicy zawodowej, zgodnie z zasadami Kodeksu postępowania karnego. Art. 180 KPK mówi, że osoby objęte tajemnicą zawodową i służbową mogą zostać z niej zwolnione w sytuacji, w której będzie to służyło dla dobra wymiaru sprawiedliwości. Od decyzji sądu w sprawie uchylenia tajemnicy detektywistycznej, istnieje rzecz jasna możliwość odwołania. 

Kiedy już na mocy wspomnianego artykułu, detektyw będzie mógł legalnie składać zeznania, zwykle jego stawiennictwo na wokandzie jest obowiązkowe.  Co więcej, detektywa obowiązują przy przygotowywaniu dowodów te same zasady, co każdego innego obywatela. Wszystkie zgromadzone przez niego materiały muszą być zdobyte zgodnie z prawem, z poszanowaniem wolności i praw człowieka. W celu zdobywania informacji nie może też korzystać z form, których użycie jest dozwolone tylko dla organów takich jak policja i prokuratura. Podsumowując- wszystkie dostarczane przez detektywa dowody muszą być zdobyte w poszanowaniu prawa materialnego i procesowego, a więc legalne. Jednak detektyw ma nieco większe uprawnienia z racji posiadanej licencji. Należą do nich np. możliwość przetwarzania danych osobowych bez zgody osoby “zainteresowanej”, co w praktyce oznacza np. to, że może legalnie fotografować osoby, będące pod jego obserwacją, przy jednoczesnym braku możliwości zanegowania tego rodzaju dowodów przez osobę uchwyconą na zdjęciu. Jednak warto wiedzieć, iż detektyw nie ma prawnego zezwolenia np. na używanie podsłuchów, ponieważ jest to jedna z form zbierania informacji zarezerwowana dla wspomnianych wyżej organów. Istnieje jednak szansa, że sąd, podczas oceniania zgromadzonych dowodów uzna częściowo lub całkowicie np. nagraną bez wiedzy jednej z osób rozmowę, jeśli tylko ta osoba nie zaprzeczy prawdziwości treści znajdującej się na nagraniu. Podsumowując, przy zbieraniu dowodów warto skorzystać z pomocy detektywa, choćby dlatego, że wie on, w jaki sposób gromadzić informacje, by zostały przez sąd uznane. 

Dopuszczalność dowodu w postępowaniu sądowym

Dowody, zgodnie z art. 167 KPK (Kodeks postępowania karnego). Przeprowadza się w postępowaniu z urzędu lub na wniosek stron. Oznacza to między innymi, że strona postępowania może wnosić o uznanie dowodu, który zostanie dostarczony przez jedną ze stron. Jednak często indywidualny uczestnik procesu nie jest w stanie sam zebrać wiarygodnych dowodów. Często w tym celu powołuje się właśnie na pracę detektywa. Żeby dowód wpłynął na sprawę, musi zostać uznany przez sąd- a prawdopodobieństwo, że tak się stanie jest zwiększone w przypadku, gdy dowody gromadzone są przez wykwalifikowaną osobę. Dzieje się tak nie tylko ze względu na doświadczenie i wiedzę detektywa, ale również przez wzgląd na to, że jak wspomniano, posiada on szersze uprawnienia w zbieraniu informacji. Jednakże nawet jeśli strona złoży wniosek o przeprowadzenie dowodu np. ze zdjęć zrobionych przez detektywa, sąd może go nie dopuścić np. jeśli zostanie uznany za mało wiarygodny, lub jeśli zaistnieje podejrzenie, że nie został on zdobyty zgodnie z prawem. Co więcej, nawet jeśli dowód zostanie przez sąd dopuszczony, nie oznacza to, że jego wartość zostanie wysoko oceniona. W polskim sądownictwie istnieje zasada, mówiąca o swobodnej ocenie dowodów przez sędziego. Zgodnie z nią, sąd każdorazowo, w każdej indywidualnej sprawie podejmuje odrębną, zgodną ze swoją wiedzą i sumieniem, decyzję, które dowody są wiarygodne całkowicie, bądź częściowo. Dzięki temu nie istnieją w sprawach dowody “gorsze”, lub “lepsze”. Ich oceny, względem mocy dowodowej, dokonuje osoba sędziego. Od decyzji podejmowanej przez sąd względem uznawania mocy dowodowej przedstawionych materiałów, obowiązuje odwołanie. 

Rola detektywa w sądzie 

Oczywiście, najważniejsze mogą wydawać się zdjęcia czy materiały filmowe dostarczane przez detektywa klientowi, ale to nie wszystko. Do dowodów można włączyć np. raport z całości działań detektywa. Raport, czyli sprawozdanie z czynności detektywistycznych to obowiązkowy element zakończenia pracy detektywa i cenny dowód w postępowaniu sądowym. Może jednak zostać przez sąd zakwestionowany- ostatecznie nadal jest to dowód prywatny. Prawdopodobieństwo zanegowania raportu jako dowodu wzrasta, jeśli nie zostanie on wykonany profesjonalnie i rzetelnie, choć część agencji detektywistycznych chwali się, że ich sprawozdania są niepodważalnymi dowodami. Warto więc zaufać sprawdzonym agencjom lub poddać raport obiektywnej, zewnętrznej ocenie. 

Obok raportu czy materiałów zdjęciowych, detektyw we własnej osobie, rzecz jasna może wziąć udział w rozprawie. Co do zasady, w przypadku jego zaangażowania w sprawę, jest to konieczność, od której detektyw nie może się odwołać, jeśli odpowiednie organy wystosują polecenie zjawienia się na rozprawie.

Adam Rangotis

Zeznania detektywa są traktowane jak zeznania każdego innego świadka, czyli brane pod uwagę z zachowawczością. Można jednak śmiało stwierdzić, że zeznania detektywa mogą zostać przez sąd potraktowane jako bardziej obiektywne, rzetelne i pełne niż przypadkowego świadka. Podczas każdego “przesłuchania” świadka, sąd musi brać pod uwagę wadliwość ludzkiej pamięci, skłonność do koloryzowania czy sympatyzowania się z jedną stroną sprawy- innymi słowy, zawsze należy założyć błąd ludzki. Jest to kwestia wrażliwa nawet w przypadku zeznań detektywa- bo przecież wynajmuje go jedna ze stron. Trzeba jednak pamiętać o tym, że detektyw to wykształcony i doświadczony specjalista w swojej dziedzinie. Bez wątpienia moc dowodowa informacji przedstawianych przez niego będzie większa niż np. zeznania koleżanki, sąsiada albo członka rodziny. Wynika to po części z autorytetu samej licencji detektywa. Pod względem wiarygodności zeznań i ich mocy, detektywowi jako świadkowi jest blisko do biegłego sądowego. Właściwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami może za takiego zostać uznanym z racji posiadanej, specjalistycznej wiedzy. 

Podsumowując, obecność wynajętego detektywa jako świadka w danej sprawie może znacząco wpłynąć na wynik rozprawy. Nie bez znaczenia jest fakt, że materiał dowodowy dostarczany przez licencjonowanego agenta będzie bardziej wiarygodny niż ten zdobyty przez indywidualną osobę- zarówno obiektywnie, w przypadku jakości np. materiału zdjęciowego, czy to w oczach sędziego, prowadzącego konkretną sprawę. Przedstawicieli agencji detektywistycznych cechuje doświadczenie i wiedza, której nie mają “zwykli” obywatele. Dlatego jego pomoc może okazać się nieoceniona w przypadku wielu różnych spraw, począwszy od kłótni na tle cywilnym, przez rozwody czy drobne sprawy karne, jak niewielkie kradzieże. Tak jak istotne jest korzystanie z pomocy adwokatów, obrońców czy radców prawnych, tak w krąg specjalistów o dużym znaczeniu dla powodzenia sprawy sądowej, powinno wliczać się detektywów. 

Jak zostać prywatnym detektwem?

Zawód detektywa to profesja, o której w przeszłości marzyło z pewnością wielu z nas. Któż z nas nie chciałby być jak Sherlock Holmes albo Hercules Poirot? Przecież każdy z nas co najmniej raz w życiu oglądał paradokumenty o pracy detektywów w telewizji i (na pewno) części z nas przeszło przez głowę, że to praca, którą moglibyśmy wykonywać. Zawód detektywa od wielu lat rozpala wyobraźnię ludzi, ale rzeczywistość ma się nijak do tego, co myśli się o pracy w tej profesji. Dobry detektyw to przede wszystkim odpowiedni zestaw cech charakteru, ogromna wiedza, a także chęć zdobywania doświadczenia. A jak zostać prywatnym detektywem i jak uzyskać licencję detektywistyczną? Jak wygląda cały proces i jakie warunki należy spełnić? O tym dowiecie z naszego dzisiejszego wpisu.

Wymagania dla kandydatów na prywatnych detektywów 

O tym, kto może zostać w Polsce prywatnym detektywem, mówi ustawa z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych. Jak można się z niej dowiedzieć, aby można było myśleć o pracy w tym zawodzie, należy: 

 • mieć co najmniej 21 lat 
 • być obywatelem Polski lub innego kraju Unii Europejskiej (lub posiadać zgodę na podjęcie zatrudnienia w Polsce)
 • posiadać wykształcenie minimum średnie 
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych 
 • nie zostać skazanym za umyślne przestępstwo – również skarbowe 
 • nie posiadać toczących się postępowań o umyślne przestępstwo – również skarbowe 
 • posiadać pozytywną opinię komendanta powiatowego policji 
 • nie zostać zwolnionym dyscyplinarnie ze służb w ciągu ostatnich 5 lat
 • posiadać zdolność psychiczną do wykonywania zawodu 
 • posiadać odbyte szkolenie o którym mówi ustawa

Tylko osoby z licencją prywatnego detektywa, mogą w Polsce legalnie wykonywać ten zawód.

Szkolenie na prywatnego detektywa

Jak więc widać, lista niezbędnych wymagań dla kandydatów, którzy chcieliby zostać prywatnymi detektywami, jest dość długa. Jednak najbardziej interesującą częścią, jest ostatni punkt, czyli szkolenie. To właśnie ono daje przyszłym detektywom niezbędną wiedzą oraz podstawowe umiejętności, które później będą mogli wykorzystać w swoim nowym zawodzie. 

O samym szkoleniu mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie szkolenia osób ubiegających się o licencję detektywa. Warto znaleźć dobry ośrodek, w którym dowiemy się naprawdę dużo o swojej przyszłej pracy. Niestety, istnieje wciąż dużo szkół w których na zajęcia nawet nie trzeba przychodzić. Wystarczy zapłacić za kurs, a następnie podpisać odpowiedni dokument. Z racji, że cena kursu nie jest mała (o kosztach dowiecie się nieco później), warto zadbać o to, by coś z niego wynieść. To, ile dowiemy się podczas samej nauki, będzie miało bezpośredni wpływ na naszą pracę, a tym samym – przyszłe zarobki. Dlatego też warto do tematu podejść poważnie i znaleźć miejsce w którym zostaną nam przekazane wartościowe i sprawdzone informacje. 

Szkolenie będzie składało się głównie z poznawania przepisów prawa. To właśnie na nim dowiemy się, jaki jest zakres kompetencji pracy prywatnego detektywa. Nie warto bagatelizować tych zajęć, ponieważ to właśnie na nich dowiemy się, na co prywatny detektyw może sobie pozwolić, a co doprowadzić go może do odpowiedzialności karnej. Zwróćmy uwagę na takie zagadnienia jak: ochrona danych osobowych oraz informacji niejawnych, przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz prawa i obowiązki detektywa. Według wyżej wymienionej ustawy, jest to minimum wiedzy, którą przyszły prywatny detektyw powinien mieć w pełni opanowaną.  

Po szkoleniu należy zdać specjalny egzamin wewnętrzny, który przeprowadzony zostanie przez ośrodek szkoleniowy. W praktyce oznacza to tyle, że nie zostaniemy zapytani o nic więcej, co nie padło na zajęciach. W przeszłości za egzaminy odpowiadały państwowe, niezależne komisje, które dbały o to, by nie było zbyt łatwo. Dziś to zazwyczaj tylko formalność, a większość uczestników bez problemu uzyskuje dyplom, który poświadcza zakończenie kursu. 

Inne formalności

Według ustawy o usługach detektywistycznych, kandydat ma obowiązek przestawić również zdolność psychiczną do wykonywania zawodu. W tym celu należy udać się do psychologa, a także psychiatry, którzy mogą wydać odpowiedni dokument. Jeżeli tylko nic nie stoi na przeszkodzie by go otrzymać, wizyta będzie tylko formalnością. Z takim pismem udajemy się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji – w odpowiedniej komendzie wojewódzkiej. Warto jednak przed tym przeczytać, co powinniśmy zabrać na spotkanie i czego możemy się na nim spodziewać.

To właśnie na tym etapie, będziemy musieli potwierdzić, że spełniamy warunki ustawy o usługach detektywistycznych. Dlatego też potrzebna będzie kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, który potwierdzać będzie nasze polskie lub unijne obywatelstwo. Przygotować należy również świadectwo maturalne oraz specjalny wniosek o wydanie licencji prywatnego detektywa. Niezbędne będą również oświadczenia, które wymieniliśmy już w niezbędnych dla kandydatów warunkach. Nie należy zapominać o zaświadczeniu o niekaralności w oryginalnej wersji. Zabierzmy ze sobą również dwa zdjęcia legitymacyjne oraz zaświadczenie o ukończonym kursie dla prywatnych detektywów. Cała niezbędna lista dokumentów dostępna jest na stronie Wydziału Postępowań Administracyjnych Policji – jest tam nawet specjalna zakładka zatytułowana “licencja detektywa”. 

Gdy dokumenty zostaną złożone, wniosek trafi do dzielnicowego, który zajmuje się miejscem naszego zamieszkania. Sprawdzi on nas w rejestrach oraz przyjedzie do naszego domu. Przeprowadzi wywiad środowiskowy z sąsiadami oraz domownikami. Jeżeli wszystko będzie w porządku, wystawi nam pozytywną opinię, a komendant powiatowy wyda odpowiedni dokument. Teraz spełniamy wszystkie wymogi, które opisane były w ustawie. Co ważne, wszystkie dokumenty obecnie można złożyć również w formie elektronicznej. Decyzja zostania wydana w ciągu 30 dni. Już prawie zostaliśmy prywatnym detektywem. Prawie, ponieważ czas zapłacić za wydanie licencji…

Ile kosztuje zostanie prywatnym detektywem?

Aby zostać prywatnym detektywem, należy wiedzieć, że zostaniemy obarczeni kosztami, które wcale nie są małe. Sam kurs to cena około 2000 złotych. Za badania lekarskie zapłacimy około 300 złotych. Najdroższa będzie jednak opłata za wydanie samej licencji. Zgodnie z ustawą, wynosi ona 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUSu. Tak więc pod koniec 2021 roku, wynosi ona około 2919 złotych. Dlatego też należy przygotować się na to, że sam proces zostania prywatnym detektywem zapłacimy około 5000 tysięcy złotych. Jeżeli jednak będziemy później sprawdzać się w zawodzie, pieniądze te powinny dość szybko się nam zwrócić.

Prywatni detektywi i predyspozycje 

Jak łatwo można się domyślić, aby zostać prywatnym detektywem należy mieć szereg konkretnych cech, które powodują, że będziemy nadawać się do wykonywania tego zawodu. Często na stronach firm, które oferują kursy detektywistyczne, można spotkać się z informacją, że poszukiwana jest konkretna grupa uczniów. Są to między innymi studenci i absolwenci kierunków związanych z bezpieczeństwem narodowym, a także prawem oraz byli funkcjonariusze służb mundurowych. Dlatego też zanim rzucimy się wir marzeń o pracy detektywa, najpierw warto zadbać o odpowiednie przygotowanie do tej pracy. Polecane są szkoły podyplomowe oraz odpowiednie studia. 

Jak więc widać, uzyskanie licencji detektywistycznej, nie jest trudną sprawą. W Polsce wiąże się ono głównie do spełnienia wymogów formalnych. Jeżeli natomiast zależy nam, by w przyszłości dobrze wykonywać swoją pracę, powinniśmy nastawić się na to, że będziemy musieli stale się dokształcać i na bieżąco być ze wszelkimi nowościami. Wykfalifikowani i profesjonalni prywatni detektywi to dziś osoby, które są na wagę złota, a za ich pracę klienci są w stanie zapłacić naprawdę sporo pieniędzy. Dlatego już teraz trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że wkrótce rozwiążemy razem jakąś zawiłą sprawę. Powodzenia! 

Jak rozpocząć współpracę z prywatnym detektywem?

Nie da się ukryć, że czasem życie zdecydowanie nas nie rozpieszcza i dzieją się różne skomplikowane sytuacje, z których trudno jest nam wyjść. Czasami jest to spowodowane złośliwościami innych osób, zaś innym razem jest to po prostu los. Kwestie dotyczące np. odnalezienia zaginionych osób, znalezienia pewnych potrzebnych informacji dotyczących poszczególnej osoby, szukanie potwierdzenia domniemanej zdrady w celu złożenia dowodów na rozprawie rozwodowej i wiele wiele innych zadań w tego typu okolicznościach mimo, iż mogłyby wydawać się proste, w rzeczywistości wcale takie nie są. Często w takich sytuacjach nie jesteśmy w stanie sobie sami poradzić. W takim przypadku szukamy pomocy wśród bliskich lub przyjaciół, jednak umówmy się – nie zawsze są oni w stanie skutecznie pomóc. Właśnie wtedy warto skorzystać z profesjonalnych usług detektywistycznych. 

Prywatny detektyw – jak rozpocząć współpracę?

Rynek usług detektywistycznych w Polsce cały czas się rozwija. Coraz większe zainteresowanie tego rodzaju świadczeniami jest głównie rezultatem imponującej skuteczności przeprowadzanych śledztw. Poza tym trudno nie wspomnieć o tym, iż obecna technologia (a przy tym dodatkowe możliwości) również przyczynia się do efektywnej pracy detektywów. Przede wszystkim odpowiedzmy sobie na pytanie, w jakim celu chcemy skorzystać z takich usług. Być może pomyślisz sobie “przecież wiem w jakim celu, nie musze się nad tym zastanawiać”, jednak czasami zdarza się, że człowiek w wyniku pewnego rodzaju zagubienia sam do końca nie jest pewien, czego chce. Szczegółowe ustalenie tego, po co tak naprawdę idę po poradę do prywatnego detektywa to pierwszy krok do stworzenia owocnej współpracy. Oczywiście wybór tego najlepszego może wydawać się nie lada wyzwaniem. Ważne jest to, aby współpracować z kimś, kto nie tylko posiada spore doświadczenie w swoim zawodzie oraz kto podchodzi do tego całkowicie profesjonalnie, ale również z kimś, z kim po prostu dobrze się rozumiemy.

Czym jeszcze się sugerować?

Podczas dokonywania wyboru warto zasugerować się również opiniami, które mogą pomóc podjąć konkretną decyzję. Oprócz tego takie dokumenty jak licencja detektywistyczna czy też chociażby pozwolenie również mogą pełnić znaczącą rolę. Z kolei jeśli już zdecydujemy się na wybraną usługę, wówczas warto najpierw umówić się na pierwszą, wstępną konsultację, na której zarówno Ty jak i usługodawca będziecie mogli ocenić, czy chcecie brnąć dalej w te współprace, czy też jednak z niej zrezygnujecie. Na takowym spotkaniu warto też uważnie wsłuchać się w to, co mówi detektyw odnośnie swoich usług i zaobserwować go. Istotne jest, aby nie poszedł on w żadną ze skrajności. W takim przypadku zarówno zbyt dużo informacji dotyczących swojego doświadczenia, usług, współprac z byłymi klientami mogą Cię po prostu zniechęcić. Z drugiej zaś strony, gdy detektyw zbyt lakonicznie odpowiada na nasze różnego rodzaju pytania może spowodować taką samą reakcję. Ważne więc, aby potrafił sensownie i rzeczowo odpowiedzieć na nasze pytania oraz powiedzieć o swoich usługach, jednocześnie bez zbędnego rozwodzenia się nad tym.

Pamiętajmy dodatkowo o tym, aby nie być zbyt ciekawskim. Klienci bardzo często chcieliby pomóc detektywom zbierając jak najwięcej informacji i jest to oczywiście bardzo ważny element współpracy z detektywem. Jednak linia, która dzieli „delikatnie podpytanie” o plany, a przesłuchanie o każdą wykonaną czynność co do minuty jest bardzo cienka. Takie wypytywanie może wzbudzić podejrzenia osoby obserwowanej co będzie skutkowało zmianą planów i niepowodzeniem całej akcji. Wybierając detektywa nie zapominajmy o tym, że powinien być to człowiek godny zaufania, o wysokich kwalifikacjach czy też poczuciu etyki. Jego zadaniem jest możliwie jak najbardziej dyskretne zdobycie wszelkiego rodzaju materiałów dowodowych oraz nie narażenie nas na jakiekolwiek problemy, które mogą się pojawić. Jak więc można się domyślić, nie należy to wcale do najłatwiejszych zadań, dlatego też niewielu ludzi nadaje się do tego typu zawodu. Prywatny detektyw z pasji i tak zwanego powołania to zdecydowanie najlepsze rozwiązanie, jak zresztą w przypadku każdego innego zawodu. 

Pierwsze spotkanie z detektywem – krok po kroku

Kiedy już wybierzemy detektywa, któremu będziemy w stanie zaufać, niezmiernie istotne jest to, aby na pierwszej rozmowie powiedzieć mu szczerze w jakiej sprawie przyszliśmy i czego konkretnie oczekujemy. Trzeba mieć świadomość tego, że wybrany prywatny detektyw może prowadzić nieograniczone tematycznie usługi, a może też specjalizować się tylko w poszczególnej kategorii/konkretnej dziedzinie – choć takowych jest raczej coraz mniej. Niezależnie więc od tego, czy masz podejrzane, nagłe spadki finansowe w firmie, dziwnie zachowującego się partnera lub partnerkę czy też chociażby zaginięcie bliskiej osoby – każda z tych okoliczności jest jak najbardziej wystarczająca aby móc skorzystać ze tego rodzaju specjalistycznych usług. 

Profesjonalnemu, doświadczonemu i przede wszystkim lojalnemu wobec swojego klienta detektywowi można powierzyć także m.in.:

– sprawy rozwodowe (np. tak jak zostało wspomniane wcześniej, potwierdzenie lub też obalenie domniemanej zdrady jednego z małżonków), 
– ustalenie ojcostwa (np. wykonanie szybkich testów DNA),
– wykrywanie podsłuchów oraz monitoringu
– sprawy spadkowe czy też majątkowe
– standardowe obserwacje osób i miejsc

Nie jest żadnym odkryciem fakt, iż samo skorzystanie z usług prywatnego detektywa jest zazwyczaj naprawdę dużym przeżyciem, na które ludzie decydują się najczęściej w wyniku ostateczności. W celu uniknięcia dodatkowego i zupełnie niepotrzebnego stresu czy też skrajnych emocji, profesjonalny detektyw powinien zadbać nie tylko o pełen profesjonalizm, ale także dyskrecję i dobrą atmosferę. 

Co dalej?

Ustalenie konkretów, a więc w jakim celu przyszliśmy, szczegółowe opisanie detektywowi naszej sytuacji czy też całej historii związanej np. z poszczególną osobą pozwoli zapamiętać i spisać najistotniejsze informacje. Pamiętajmy o tym, że podczas całego śledztwa liczą się naprawdę wszystkie, choćby (wydawałoby się) najmniej potrzebne informacje. Warto również wiedzieć, że gdy przychodzimy do takiego detektywa, to owszem, wszelkiego rodzaju pomocne informacje czy sugestie, rady, poszlaki są jak najbardziej mile widziane, jednakże miejmy na uwadze to, aby nie pomagać detektywowi na siłę. Często taka pomoc jest jeszcze bardziej utrudniające w śledztwie. To przecież praca detektywa, nie Twoja. Nie zapominajmy więc o tym, że rolą detektywa jest obiektywnie zająć się poszczególną sprawą. Prywatny detektyw musi już od samego początku postarać się “zgasić” wszelkiego rodzaju emocje klienta, które nierzadko utrudniają osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. 

Podsumowanie

Na współpracę z prywatnym detektywem opiera się głównie podzielenie się z nim swoją prywatnością, osobistymi problemami. Nie da się ukryć, że nie jest to łatwe. Z tego właśnie względu wybór kompetentnego detektywa jest niezwykle istotny. Wiele wspomnianych wcześniej czynników, takie jak zaufanie, dyskrecja, umiejętność wzajemnego słuchania czy też chociażby odpowiednie trzymanie się swoich ról z pewnością zaowocuje efektywną współpracę, a co za tym idzie – skuteczne śledztwo. Ustalenie na samym początku wszelkich oczekiwań, jakie posiadamy jest absolutnie kluczowe.

Już na pierwszym spotkaniu warto ustalić zakres obowiązków, takich jak np. regularne i systematyczne przekazywanie klientowi szczegółowych raportów ze śledztwa, kierowanie się poszczególnymi zasadami etyki oraz lojalności wobec zleceniodawcy, dochowywanie tajemnicy i dyskrecji związanej z konkretną sprawą, ujawniając informacje tylko samemu klientowi i ewentualnie instytucjom państwowym prowadzącym dochodzenie w danej sprawie i wiele, wiele innych. Współpraca oparta na wiedzy, profesjonalizmie a także zrozumieniu emocji drugiego człowieka jest zdecydowanie najistotniejsza. To pozwoli Ci poczuć satysfakcję co do dokonanego wyboru i chęć dalszej współpracy. Decydując się na takową usługę powinniśmy być pewni tego, iż nasza sprawa jest przez wybranego przez nas prywatnego detektywa traktowana niezwykle indywidualnie, z ogromną rzetelnością i zaangażowaniem.