Dawno, dawno temu, wynajęcie prywatnej firmy detektywistycznej wydawało się być czymś, co częściej pojawiało się w hollywoodzkich filmach niż w prawdziwym życiu. Dziś, zatrudnienie prywatnego detektywa jest coraz bardziej powszechnym i wysoce skutecznym rozwiązaniem dla szerokiego zakresu problemów i obaw.

Dzisiejszy prywatny detektyw jest wysoce wykwalifikowanym tajnym agentem. Dużo prywatnych firm detektywistycznych zatrudnia pracowników wywodzących się ze środowisk wojskowych, policyjnych i korporacyjnych, co oznacza, że zespoły śledcze są w stanie wykorzystać bogate doświadczenie zdobyte w różnych sytuacjach i branżach. Narzędzia nowoczesnej branży usług detektywistycznych obejmują najnowocześniejszą technologię w zakresie śledzenia i sprzętu nagrywającego, metod śledzenia i detekcji cyfrowej. Wszystkie te czynniki pozwalają współczesnym prywatnym detektywom na szybkie dostarczanie dowodów, przy użyciu metod, które są całkowicie legalne i etyczne.

Metody śledzenia ciągle ewoluują, aby sprostać potrzebom klientów, co oznacza, że obecne metody, strategie i technologie są zaprojektowane do obsługi tego typu spraw, które są generowane przez nasz styl życia w XXI wieku. Gwarantuje to również, że prywatne firmy detektywistyczne mogą zapewnić elastyczność, która jest również wymagana w dzisiejszym stylu życia i pracy.

Kiedy warto skorzystać z usług prywatnego detektywa?

Niewierność w związkach

Choć zatrudnianie prywatnych detektywów w celu potwierdzenia podejrzeń o niewierność jest praktyką tak starą, jak sam zawód prywatnego detektywa, współczesna wersja tej praktyki wygląda zupełnie inaczej niż ta przedstawiana na okładkach powieści z gatunku pulp fiction. Dziś nie zawsze wiąże się to z małżeństwem, ponieważ wiele długotrwałych związków w dzisiejszym społeczeństwie nie wiąże się z zaślubinami. Podejrzenia o niewierność, prowadzące do wynajęcia prywatnego detektywa, często wiążą się jednak z jakimiś umowami lub kontraktami – w tym umowami o wspólnym kredycie hipotecznym, lub umowami o wspólnym wynajmie.

Celem prywatnego detektywa w tego typu sprawach jest zatem odkrycie prawdy o sytuacji. Jest ona następnie dostarczana w formie bezstronnych, udokumentowanych dowodów, które mogą być wykorzystane do rozstrzygnięcia sporów umownych. W takich przypadkach najczęściej wykorzystuje się dowody z śledzenia, wraz z cyfrowym śledzeniem informacji.

Sprawy rodzinne

Spory rodzinne mogą być bardzo skomplikowane i delikatne, a wykorzystanie usług prywatnych detektywów może pomóc w rozwiązaniu wielu scenariuszy.

 • Rozwód – postępowanie rozwodowe może być bardzo wyczerpujące. Poza przypadkami, które wiążą się z podejrzeniami o niewierność, prywatni detektywi mogą pomóc w negocjacjach finansowych w celu osiągnięcia sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Detektywi mogą przeprowadzać szczegółowe badania w celu odkrycia dokładnych informacji o posiadanym majątku, a także mogą wykorzystywać śledzenie w celu udowodnienia, lub obalenia prawdziwości twierdzeń dotyczących wspólnego zamieszkiwania.
 • Opieka nad dzieckiem – kiedy rodzina się rozpada, kwestia opieki nad dzieckiem może być głównym czynnikiem w negocjacjach. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku, gdy jedno lub drugie z rodziców ma nowego partnera, lub chce się przeprowadzić do innego regionu. Prywatni detektywi mogą przeprowadzić kompleksowe prześwietlenia, a także prowadzić tajną obserwację, aby zapewnić spokój ducha w kwestii bezpieczeństwa i dobrobytu dziecka.
 • Kwestie związane z testamentem – kiedy ostatnia wola i testament są sporne lub niejasne, prywatny detektyw może pomóc w rozwiązaniu sprawy poprzez sprawdzenie okoliczności sporządzenia i podpisania testamentu oraz zlokalizowanie wszelkich stron związanych z umową.

Oszustwa

Istnieje wiele różnych rodzajów oszustw, a prywatni detektywi mogą zostać wynajęci do zajęcia się wieloma z nich. Na przykład:

 • Zatrudnienie – kiedy pracownicy są podejrzewani o sabotaż, pracę na czarno, lub ubieganie się o zasiłki chorobowe, podczas gdy są zdrowi i zdolni do pracy, detektywi mogą dostarczyć dowodów potrzebnych do podjęcia działań, poprzez śledzenie i przesłuchania świadków.
 • Cyberprzestępczość – w przypadku podejrzenia o cyberprzestępczość w miejscu pracy lub w domu, detektywi mogą zastosować specjalistyczne oprogramowanie w celu powstrzymania ataku i prześledzenia jego źródła, dostarczając w rezultacie możliwe do wykorzystania dowody. Tego typu przestępstwa mogą obejmować kradzież danych firmowych, włamania do sieci zawodowych lub prywatnych, a także próby szantażu i wymuszeń.
 • Oszustwa randkowe – gdy dana osoba podaje się za kogoś, kim nie jest, w celu wyłudzenia pieniędzy lub mienia, popełnia przestępstwo oszustwa. Randki internetowe są pełne tego typu przestępstw, ale mogą się one zdarzyć również poza siecią. Prywatni detektywi mogą zapewnić spokój ducha poprzez potwierdzenie tożsamości w trakcie procesu randkowania, ale mogą również pomóc w rozwiązaniu problemu oszustwa, które jest w toku lub już się wydarzyło. Osiąga się to dzięki śledzeniu sprawcy za pomocą cyfrowych śladów i relacji świadków.

Pomoc w przypadku zaginionych osób

Kiedy zaginęła bliska osoba, sytuacja może być niezwykle niepokojąca i delikatna. Zawsze powinny być dokonywane głoszenia na policję, ale okoliczności sytuacji mogą spowodować, że ludzie będą niezadowoleni z poziomu przydzielonych zasobów policyjnych. Sprawa może być badana przez policję bez rozwiązania, lub policja może sklasyfikować ją jako sprawę niższego priorytetu. Niezależnie od tego, co się dzieje, prywatny detektyw może pomóc w odnalezieniu zaginionej osoby za pomocą wszelkich legalnych i etycznych środków. Obejmuje to cyfrowe śledzenie, śledzenie i przesłuchania świadków zarówno w kraju, jak i za granicą, jeśli jest to konieczne.

Stalking

W przypadku podejrzenia o stalking prywatni detektywi mogą zastosować taktykę kontrwywiadu, aby ustalić, czy dana osoba jest obserwowana lub nagrywana, czy też nie. Może to pomóc w zebraniu wiarygodnych dowodów dotyczących tożsamości prześladowcy, w celu wniesienia oskarżenia. Ponadto, cyfrowe śledzenie i sprawdzanie przeszłości może dostarczyć dowodów potwierdzających aktywność stalkera, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Usługi ochronne

Rodzaje umiejętności wymaganych we współczesnej branży usług detektywistycznych oznaczają, że agenci są również wysoko wykwalifikowani w zarządzaniu ryzykiem i ochronie.

 • Ochrona osobista – prywatni detektywi są wyszkoleni w wykrywaniu podejrzanych działań, więc świadczenie usług ochrony osobistej jest częstym powodem zatrudniania takiego zespołu. Może to obejmować długoterminowe zlecenia dotyczące ogólnych ruchów lub konkretnych dat i lokalizacji w celu eskortowania osoby, która może być zagrożona lub znajduje się w niebezpieczeństwie.
 • Ochrona terenu – Kiedy konkretne miejsce wymaga profesjonalnego zabezpieczenia, detektywi mogą zostać wynajęci do zapewnienia ochrony terenu. Może to obejmować rozmieszczenie tajnego nadzoru, jak również widoczną obecność.
 • Ochrona imprez – w ten sam sposób, w jaki detektywi mogą zostać wynajęci do zapewnienia ochrony obiektu, mogą oni również zostać wynajęci do zapewnienia ochrony imprezy – z tą różnicą, że impreza nie musi być związana z jednym miejscem.

Sprawdzanie przeszłości

Przeprowadzenie przeszłości jest jednym z najczęstszych powodów zatrudniania prywatnego detektywa – dotyczy to zarówno firm, władz publicznych, jak i osób prywatnych.

 • Zatrudnienie – kiedy osoba ubiega się o zatrudnienie w jakiejkolwiek sytuacji, prześwietlenie może nie tylko potwierdzić jej tożsamość, ale również dostarczyć bezstronnych informacji na temat zachowania w poprzednich miejscach pracy, a także prawdy o wszelkich historycznych postępowaniach sądowych.
 • Najem – właściciele nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych muszą wiedzieć, że osoby wynajmujące te nieruchomości są tymi, za których się podają. Ważne jest również ustalenie, czy osoby te w przeszłości wyrządziły szkodę jakąkolwiek nieruchomości jako najemcy, jaka jest ich historia zatrudnienia i czy kiedykolwiek te osoby nie były w stanie zapłacić swoich rachunków.
 • Związki – osoby rozpoczynające nowe związki lub nawet pozostające w długotrwałych relacjach często potrzebują pewności, jaką daje sprawdzenie przeszłości. Dla nowych i potencjalnych partnerów może to zapewnić spokój umysłu co do ich tożsamości i historii, które o sobie opowiadają. W przypadku stałych związków może to pomóc w udowodnieniu lub obaleniu podejrzeń dotyczących dziwnych działań finansowych, sytuacji zawodowej lub ogólnej nieuczciwości.
 • Długi – w przypadku powstania długu, detektywi mogą pomóc w odnalezieniu osoby, która jest za niego odpowiedzialna, a także w ustaleniu jej zdolności płatniczej.