Istnieje wiele mitów, w które ludzie wierzą na temat prywatnych detektywów. W filmach prywatni detektywy włamują się do budynków w celu uzyskania informacji, śledzą ludzi i robią zdjęcia tego, co dzieje się w domu, lub wykonywają inne czynności, których prawdziwym prywatnym detektywom robić nie wolno. Jeśli zatrudniasz prywatnego detektywa lub uważasz, że jesteś śledzony, wiedza o tym, co może, a czego nie może robić prywatny detektyw, jest bardzo ważna.

Dlaczego prywatni detektywi są potrzebni i kto ich zatrudnia?

Prywatni detektywi to profesjonaliści, którzy są dobrzy w wyszukiwaniu informacji i potrafią je wykorzystać, aby pomóc każdemu, kto potrzebuje więcej informacji o osobie lub firmie. Muszą oni działać w granicach prawa, aby zebrać potrzebne informacje. Może to obejmować poszukiwanie rodziców biologicznych, sprawdzanie bezpieczeństwa firmy dla właściciela, poszukiwanie zaginionej osoby lub ustalenie, czy małżonek jest wierny. Prywatny detektyw może pracować nad wieloma różnymi rodzajami spraw i może zebrać sporo informacji bez konieczności łamania prawa.

Czy prywatny detektyw może kogoś aresztować?

W większości przypadków prywatny detektyw nie jest w stanie kogoś aresztować, nawet jeśli widzi, że popełnia on przestępstwo. Prywatny detektyw ma możliwość udokumentowania popełnionego przestępstwa, o ile nie łamie w tym celu żadnych praw i może skontaktować się z organami ścigania, aby poinformować ich o przestępstwie. Może to doprowadzić do aresztowania danej osoby, ale prywatny detektyw nie będzie tym, który ją aresztuje, ponieważ nie jest funkcjonariuszem policji. Prywatny detektyw może czasami dokonać obywatelskiego aresztowania, jeśli jest to legalne w jego jurysdykcji. Niektóre państwa zezwalają na to, podczas gdy inne tego zabraniają. Jednak areszt obywatelski nie jest w rzeczywistości aresztowaniem, a prywatny detektyw nie może zabrać osoby do więzienia. Zamiast tego może zatrzymać kogoś do czasu przyjazdu policji i aresztowania go.

Informacje uzyskane od prywatnego detektywa mogą doprowadzić do aresztowania danej osoby

Prywatni detektywi mogą zbierać dowody podczas prowadzenia obserwacji. Kiedy zbierają dowody, jeśli znajdą dowody przestępstwa, mogą skontaktować się z policją, aby powiadomić ją o przestępstwie. Następnie mogą udokumentować jak najwięcej o przestępstwie, podczas czekania na przybycie funkcjonariuszy organów ścigania. Prywatny detektyw może następnie przekazać wszelkie dowody, które posiada policjantom, którzy przybywają na miejsce zdarzenia. Informacje uzyskane przez prywatnego detektywa mogą być następnie wykorzystane przeciwko aresztowanej osobie w sądzie w celu wykonania wyroku skazującego. Wszystkie dowody, które są przekazywane organom ścigania, muszą być zdobyte zgodnie z prawem.

Czy prywatni detektywi mogą nosić odznakę, lub mundur?

Prywatny detektyw nie jest funkcjonariuszem organów ścigania i dlatego nie może się pod niego podszywać, nawet przypadkowo. Jest to coś, co organy ścigania traktują bardzo poważnie. Z tego powodu większość państw nie zezwala prywatnym detektywom na noszenie munduru lub odznaki. Jeśli prywatny detektyw ma odznakę lub mundur i ktoś błędnie uwierzy, że jest policjantem, może mieć kłopoty i może zostać aresztowany.

Czy prywatni detektywi mogą wejść na teren prywatny?

Chociaż prywatni detektywi mogą udać się w dowolne miejsce, które jest publiczne, nie wolno im wkraczać na teren prywatny. Nie mogą oni wejść na teren posesji, do domu lub budynku, na który nie mają pozwolenia. Jeśli właściciel domu udzieli im pozwolenia, mogą wejść do domu, aby poszukać potrzebnych informacji. Nie mogą jednak włamać się do domu, nie mogą wyłamać zamków, aby wejść do środka i nie mogą użyć siły, aby wejść do jakiegokolwiek budynku, lub nieruchomości. Jeśli prywatny detektyw otrzyma pozwolenie na wejście do budynku, a właściciel zmieni zdanie, musi on natychmiast opuścić nieruchomość.

Zdjęcia nie mogą być robione przez okna w domu

W wielu filmach nagrywane są sceny, jak prywatny detektyw wykonuje mnóstwo zdjęć osoby, gdy ta się przechadza po domu, lub gdy wchodzi do domu. Prywatni detektywi w prawdziwym życiu robią wiele zdjęć, ale muszą one odbywać się w miejscach publicznych. Wewnątrz domu, osoba ma prawo do prywatności, więc prywatni detektywi nie mogą robić zdjęć przez okna w domu. W wielu miejscach nie mogą również robić zdjęć komuś na jego podwórku lub w innym miejscu, w którym naruszana jest prywatność. Jeśli osoba wyjdzie z domu, prywatny detektyw może zacząć robić zdjęcia ponownie, ponieważ osoba jest na zewnątrz, w miejscu publicznym, gdzie prawo. Kary mogą być surowe dla prywatnych detektywów, którzy naruszają przepisy dotyczące prywatności, dlatego muszą oni rozumieć lokalne prawo i wiedzieć, co mogą, a czego nie mogą robić.

Prywatni detektywi nie mogą włamywać się na konta internetowe

Prywatni detektywi wykonują dziś większość swojej pracy w internecie. Dzięki ogólnodostępnym mediom społecznościowym i innym informacjom prywatny detektyw może uzyskać wiele informacji bez wychodzenia z biura. Istnieją jednak ograniczenia co do informacji, które detektyw może uzyskać w internecie. Prywatny detektyw może sprawdzić konta mediów społecznościowych, aby zobaczyć, co jest publicznie publikowane. Nie może on włamać się na konto w mediach społecznościowych, aby zobaczyć, co zostało opublikowane prywatnie lub zdobyć prywatne informacje o kimś. Nie może również włamać się do kont e-mail, telefonów komórkowych, tabletów, komputerów osobistych, lub innych prywatnych kont online, aby uzyskać informacje o śledzonej osobie.

Chronione informacje nie mogą być uzyskane bez zgody

Istnieją informacje, których prywatny detektyw nie może uzyskać bez zgody. Informacje te obejmują konta bankowe, zapisy finansowe lub bilingi. Prywatny detektyw może być w stanie dowiedzieć się na przykład, gdzie ktoś ma konto bankowe, ale nie może znaleźć informacji o tym, ile pieniędzy dana osoba ma na koncie. Jeśli ma zgodę, może przejrzeć bilingi telefoniczne, które mogą być istotne dla sprawy, ale bez odpowiedniej zgody nie może ich przejrzeć.

Jakie więc uprawnienia ma prywatny detektyw?

Biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, których prywatny detektyw nie może zrobić, ważne jest, aby zrozumieć, że nadal jest wiele rzeczy, które prywatny detektyw może zrobić, aby uzyskać informacje na temat przedmiotu sprawy.

Gdy prywatny detektyw poszukuje informacji na temat danej osoby, może zebrać wiele różnych zapisów, prowadzić nadzór i monitorować czyjeś ruchy, aby dowiedzieć się więcej o jej charakterze i działaniach. Informacje, które mogą zdobyć, mogą obejmować wszelkie pseudonimy, ich obecne i poprzednie adresy zamieszkania, lub numery telefonów, czy są właścicielami jakichkolwiek nieruchomości, czy mają jakieś licencje zawodowe, czy są żonaci i co publikują na profilach w mediach społecznościowych.

Prywatni detektywi mogą prowadzić obserwacje i śledzić osoby, aby dowiedzieć się więcej o ich ruchach i tym, co robią i o jakiej godzinie. Mogą przeszukiwać różne bazy danych online, aby uzyskać informacje o rejestrach karnych, małżeństwach i rozwodach, rejestrach hipotecznych. Mogą być w stanie przejrzeć śmieci, a nie na terenie prywatnym. Mogą również przeprowadzić wywiad z przyjaciółmi, członkami rodziny, współpracownikami i sąsiadami, aby dowiedzieć się więcej o danej osobie lub dowiedzieć się, gdzie może ona przebywać. Każda z tych informacji może być wykorzystana do budowania sprawy i dowiedzenia się jak najwięcej o danej osobie. Mogą oni zbierać informacje przez jakiś czas, a następnie złożyć raport osobie, która ich wynajęła ze wszystkimi znalezionymi informacjami.

Prywatni detektywi mogą realnie pomóc. Jednakże są oni zobowiązani do przestrzegania prawa, co oznacza, że są pewne rzeczy, których prywatni detektywi nie mogą zrobić, takie jak aresztowanie kogoś. Zatrudniając prywatnego detektywa, ważne jest, aby znaleźć osobę, która jest licencjonowana, dzięki czemu można mieć pewność, że będzie pracować w ramach prawa. Licencjonowany prywatny detektyw będzie rozumiał, co może, a czego nie może zrobić, aby uzyskać cenne informacje potrzebne, co oznacza, że jeśli sprawa trafi do sądu, możesz być pewien, że dowody będą zgodne z prawem i akceptowalne.