Coraz częściej pomoc prywatnych detektywów okazuje się nie tylko bardzo pomocna, ale również niezbędna. Dzieje się tak między innymi podczas kompletowania materiału dowodowego na potrzeby sprawy rozwodowej. Rozwód jest traumatycznym przeżyciem, zwłaszcza jeśli obie strony rozstały się w złości, a za rozpad ich związku odpowiada zdrada jednego z partnerów. Klientami agencji detektywistycznych są często osoby, które chcą potwierdzić zdradę małżonka, jak i uzyskać na nią niezbite dowody. Są one niezbędne, aby móc przedstawić je w sądzie i starać się o rozwód z orzeczeniem o winie, który niesie ze sobą pewne korzyści.

Rozwód z orzekaniem o winie a pomoc agencji detektywistycznej

Rozwód z orzeczeniem o winie ma miejsce, kiedy jedna albo obie ze stron postępowania przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. Może więc wydawać, że taka sprawa jest prosta, aczkolwiek nim bardziej mylnego. Wymaga ona długich i często skomplikowanych przygotowań, aby móc zebrać wystarczające dowody na winę partnera, które wystarczą do wydania przez sąd orzeczenia o winie. Niestety tego rodzaju rozwody mogą trwać nawet ponad rok. Najważniejsze są tutaj zebrane dowody, bo to od nich zależy rozstrzygnięcie sprawy. Muszą zostać odpowiednie udokumentowane i przedstawione. Nie bez znaczenia jest także sposób ich uzyskania, gdyż musi być on legalny. Dzięki agencji detektywistycznej nie należy obawiać się, że dowody zostaną odrzucone przez sąd.

Zbieranie dowodów przez detektywa

Dowody do rozwodu przeważnie używane są w sytuacji, kiedy strona oskarżona o przyczynienie się do rozpadu małżeństwa doprowadziła do niego przez takie działania jak:

 • Przemoc fizyczna,
 • Przemoc psychiczna,
 • Alkoholizm, narkomania i pozostałe uzależnienia,
 • Zdrada.

Lista działań doprowadzających do rozpadu małżeństwa może być znacznie dłuższa, wiele zależy od indywidualnego przypadku. Niezależnie od przyczyny starania się o rozwód, pomoc detektywa w zbieraniu dowodów pomoże na szybkie przejście przez ten nieprzyjemny okres. Ponadto pozwoli na to, że sprawa zakończy się po naszej myśli. Detektyw działa w sposób dyskretny, jak i bezpieczny. Zbiera dokumentację papierową, fotograficzną i elektroniczną, dzięki której można jednoznacznie potwierdzić winę małżonka. Co ważne, w razie potrzeby detektyw może udowodnić autentyczność i legalność wszelkich zebranych materiałów.

Pomoc detektywa przy sprawach rozwodowych- przykładowe usługi

Agencja detektywistyczne oferują takie usługi jak:

 • zbieranie dowodów w sprawie o alimenty,
 • zbieranie dowodów w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie,
 • zbieranie dowodów w celu udowodnienia zdrady,
 • weryfikacja wierności partnera,
 • zbieranie dowodów w sprawie o podział majątku,
 • zbieranie dowodów w sprawie przyznania opieki rodzicielskiej.

Detektyw od zdrad- metody wykorzystywane przez profesjonalistę

Główną metodą wykorzystywaną przez pracownika agencji detektywistycznej jest oczywiście obserwacja. Przeprowadzana jest ona z ukrycia i przeważnie dotyczy wyjść osoby podejrzanej o zdradę z domu. Osoba ta jest obserwowana często przez wielu pracowników agencji, którzy notują wszelkie ważne informacje dotyczące sposobu spędzonego dnia przez podejrzanego. Zapisują nie tylko miejsca, jego uczęszczania, ale również dokładne godziny oraz towarzystwo, z którym spędza czas. Detektyw robi również zdjęcia wszystkim osobom, z jakimi spotyka się punkt obserwacji. Inną metodą jest niekiedy stosowana prowokacja sytuacji. Jej celem jest to, aby osoba podejrzewana o zdradę ujawniła się ze swoim zachowaniem. Taki sposób jednak wymaga dobrego przygotowania, przemyślanego planu działaniu, profesjonalizmu i doświadczenia. Często wykorzystywaną metodą używaną przez detektywów jest sprawdzanie rachunków z podróży i wszystkich możliwych kwitów.

Udowodnienia zdrady małżeńskiej nie jest wcale łatwym i przyjemnym zadaniem. Detektyw zajmuje się zbieraniem materiałów dowodowych w postaci:

 • nagrań, 
 • rozmów, 
 • zdjęć,
 • rachunków i zapisków.

Dowody te są niezbędne do przedstawienia w sądzie, aby starać się o rozwód z orzekaniem o winie. W przypadku braku jednoznacznych dowodów nie można liczyć na pomyślne dla nas zakończenie całej sprawy. Samodzielne zbieranie dowodów jest często złym rozwiązaniem. Warto pamiętać, że sąd nie weźmie pod uwagę nielegalnie zebranych materiałów dowodowych. Pomoc detektywa nie poleca jedynie na kompletowaniu zdjęć i nagrań, gdyż dowody do sprawy rozwodowej obejmują też przesłuchania świadków. Detektyw musi dotrzeć do osób, które mogłyby zeznawać w sądzie na naszą korzyść. Dzięki świadkowi sąd zapozna się bliżej z naszym życiem małżeńskim, sposobem postępowania, jak i możliwym powodem rozłamu małżeństwa. Ponadto, taka osoba może dostarczyć sądowi wiele niezbędnych do dalszego postępowania informacji dotyczących: naszych możliwości finansowych, sytuacji zdrowotnej, miejsca zamieszkania, zachowania względem dzieci itp. Detektyw odnajdzie potrzebnego świadka i dopilnuje, aby pojawił się w sądzie.

Korzyści udowodnienia partnerowi zdrady

Jeśli jedna ze stron nie dochowa wierności małżonkowi, wówczas uzyskanie rozwodu z orzeczeniem o jego winie jest najlepszym rozwiązaniem. To opcja dobra dla poszkodowanego, gdyż niesie ze sobą wiele korzyści, zwłaszcza w przypadku kiedy podczas trwania małżeństwa pojawiły się dzieci, a także został zgromadzony pewien majątek.

Większe udziały podczas podziału majątku

Jeśli w małżeństwie obowiązywała wspólność majątkowa, wówczas oboje małżonków ma równe udziały we wspólnym majątku. Nie jest tak jednak w każdym przypadku. Istnieje pewien wyjątek, gdyż z ważnych powodów istnieje możliwość żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku. A więc wina orzeczona w wyroku rozwodowym może wpłynąć na podział wspólnego majątku. O nierównym podziale majątku mogą zaważyć takie sytuacje jak: udowodnione finansowanie potajemnych wyjazdów z kocanką czy wspieranie jej dużymi sumami pieniężnymi.

Dożywotnie roszczenie alimentacyjne

Osoba uznana za winną rozpadu małżeństwa nie może w okresie późniejszym, a więc po orzeczeniu rozwodu starać się o alimenty od byłego współmałżonka. Zdradzana strona może jednak żądać wypłaty odpowiednich alimentów, o ile udowodni, iż rozwój doprowadził do jej znacznego pogorszenia sytuacji materialnej. Co ciekawe, sąd może zadecydować również o przyznaniu zdradzanemu nawet dożywotnych alimentów od byłego małżonka.

Prawo opieki nad dziećmi

Sama wina jednego z małżonków nie wpływa na przyznanie opieki jednej ze stron. Istotne jest przede wszystkim to, na czym dokładnie polegała na wina. Aby pozbawić drugą osobę prawa do opieki, trzeba udowodnić, iż zachowanie małżonka nie tylko doprowadziło do rozpadu pożycia, ale także wpływa na dobro małoletniego. Ważna jest na przykład kwestia udziału zdradzającego małżonka w codziennym życiu dziecka. Chcąc pozbawić prawa do opieki nad dzieckiem, należy przedstawić rzetelną i jednoznaczną dokumentację, jaką może zapewnić właśnie profesjonalny detektyw. Tylko wysokiej jakości i niepodważalne dowody mogą przeważyć szalę na naszą stronę.

Doświadczenie detektywa przy sprawach rozwodowych

Agencje detektywistyczne świadczące usługi pomagające w sprawach rozwodowych powinny mieć odpowiednie doświadczenie. Profesjonalista posiada odpowiednie uprawienia, a ponadto zna wszelkie przydatne techniki śledcze. Profesjonalista jest w stanie zebrać i przygotować niezbite dowody, już nawet a parę dni. Najlepiej, jednak jeśli materiał będzie obszerny i niepodważalny, dobrze jest więc poczekać nawet przez dłuższy czas. Korzystając z jego usług, można uzyskać cenne wskazówki dotyczące zachowania współmałżonka. Aby śledztwo przebiegało sprawnie i dało dobre efekty, niezbędna jest stałą współpracą klienta z agencją detektywistyczną. Warto pamiętać o tym, że detektyw zbiera wszelkiej maści dowody zdrady, nie łamiąc przy tym prawa i pamiętać o etyce. Możemy więc być pewnym, iż dostarczone przez niego materiały będą wysokiej jakości i przedstawią sytuacje, których w żaden sposób nie da się błędnie zinterpretować. Dowody będą więc jasne i rzeczowe, a z ich interpretacją nie będzie miał problemów również sąd.