Aby wygrać sprawę w sądzie, należy przedstawić przed nim niezbyte dowody, które potwierdzą ewentualną winę drugiej strony. Niektóre osoby, często decydują się zbierać je na własną rękę, marnując przy tym mnóstwo swojej energii oraz czasu. Co ważne, dowody takie nie zawsze będę uznawane przez sąd, ponieważ często pochodzą one z nielegalnych źródeł. Osoby, które dopuszczają się tego typu zachowań, narażają się również na odpowiedzialność karną. Dlatego też, warto powierzyć to zadanie prywatnemu detektywowi, który ma możliwości oraz narzędzia na zdobywanie odpowiednich dowodów, a także może później przedstawić je w sądzie – w pełni legalnie. Jak to działa i dlaczego tak się dzieje? O tym piszemy w naszym dzisiejszym wpisie. 

Praca detektywa, a polskie sądownictwo 

Zdarza się, że wynajęcie prywatnego detektywa budzi wśród radców prawnych lub adwokatów sporo skrajnych emocji. Zastanawiają się oni nad słusznością takiego rozwiązania oraz tym, co może dać im, taka współpraca. Jeszcze kilka lat temu kancelarie adwokacie niechętnie patrzyły na dowody zebrane przez prywatnych detektywów, ale dziś zaczyna się to dynamicznie zmieniać. Kancelarie adwokackie zaczynają dostrzegać, że praca detektywa może skutecznie ułatwić im pracę, a przy tym przyspieszyć wygranie procesu. 

W każdym postępowaniu sądowym – zarówno karnym, jak i cywilnym, można wykorzystać dowody, które zostały zgromadzone przez prywatnego detektywa. Podstawową zasadą ich dopuszczenia do procesu, zawsze będzie ich legalność. Dlatego też tylko praca licencjonowanego detektywa, może mieć wartość w przypadku danej sprawy. Warto jednak wiedzieć, że raport, który sporządza detektyw podczas swojej pracy, nie będzie niepodważalnym dowodem, który zadecyduje o dalszym przebiegu procesu. Pamiętajmy, że to sąd ocenia wartość oraz moc dowodów, a tym samym ma prawo je zakwestionować. Jeśli będzie miał on wątpliwość co do legalności ich zebrania, ma prawo do ich zakwestionowania, a tym samym – odrzucenia. Wtedy praca detektywa nie będzie miała żadnego wpływu na przebieg danej sprawy. 

Często jednak sąd przychylnie patrzy na to, co dostarcza mu detektyw. Często również jest on wzywany jako świadek. Najczęściej jednak rola detektywa w procesie, zamyka się na potwierdzeniu prawdziwości informacji, które znalazły się w sprawozdaniu. Polskie prawo nie reguluje w żaden sposób dowodów, które zostały zebrane przez detektywów. Są to zwyczajne, tradycyjne dowody, które mogą wpłynąć na rozwój sprawy. Sąd nie ma obowiązku traktować ich priorytetowo. 

Aby dowody zebrane przez detektywa liczyły się w procesie sądowym, detektyw musi przekazać je osobie, która zleciła mu ich zebranie. Dopiero usługobiorca przekazuje je swojemu prawnikowi, a ten – odpowiedniemu sądowi. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, detektywów obowiązuje tajemnica co do źródła dowodów. Jeżeli jednak sąd uzna, że są to informacje niezbędne do dalszego przebiegu procesu, może ich z niej zwolnić. Często więc to praca detektywa zaważa o sytuacji klienta, który z jakichś powodów znalazł się w sądzie. Ma ona również realny wpływ na przebieg całej sprawy. Dowodem są nie tylko sprawozdania, ale również zebrane wcześniej zdjęcia, filmy, raporty itd. 

Współpraca detektywa z adwokatem

Coraz częściej można spotkać się z sytuacją, w której prywatny detektyw ściśle współpracuje z adwokatem lub radcą prawnym. Jeżeli tylko okaże się, że praca detektywa będzie przydatna dla danej sprawy, warto rozważyć takie rozwiązanie. Detektywi pomagają głównie w sprawach rozwodowych, w których występuje podział majątku. Obserwują oni konkretne osoby lub mienie, a tym samym zbierają dowody, które mogą przysłużyć się jednej ze stron procesu. W dzisiejszych czasach, gdy występuje tak duża konkurencja, nieoceniona pomoc detektywa przyda się również osobom, które narażone są na zagrożenia swojego biznesu. Dlatego też detektywi świetnie sprawdzą się w sprawach, które dotyczą nieuczciwej konkurencji. 

Detektywi znajdują także świadków, którzy mogą mieć informacje, które będą przydatne w sadzie, a także znajdą osoby, które są zaginione lub zwyczajnie się ukrywają. Jeżeli tylko podejrzewamy, że detektyw będzie mógł nam pomóc i zebrać dowody, które przysłużą się nam w sądzie, powinniśmy skorzystać z jego usług i jak najszybciej zacząć z nim współpracę. Pomoże to uniknąć wielu nerwów, a także w dużej mierze pomoże przyczynić się do sądowego zwycięstwa. 

Współpraca adwokata z prywatnym detektywem to przede wszystkim ustalenie, jaką strategię obrać i jakiego rodzaju dowody mogą przydać się w danej sprawie. Jak wspominaliśmy, wszystko powinno być robione w pełni legalne. W przeciwnym razie zarówno detektyw jak i klient, narażają się na konsekwencje karne. Każdy dowód musi być przedstawiony w taki sposób, aby sąd uznał go za wiarygodny. Tylko w ten sposób będzie on przydatny w trakcie trwania procesu. Pamiętajmy, że głównym zadaniem adwokata lub radcy prawnego, nigdy nie będzie poszukiwanie świadków lub znajdowanie dowodów, które mogą przysłużyć się klientowi w sądzie. To zadanie prywatnego detektywa. Dobra i ścisła współpraca, może przyczynić się zwycięstwa, a tym samym być ogromną wartością dla każdego postępowania sądowego. Zyskają na tym wszyscy.

Postępowanie sądowe i dowody zebrane przez detektywa

Rzeczywistość jednak wygląda dziś nieco mniej optymistycznie. Istnieje duża grupa kancelarii adwokackich, które niechętnie patrzą na udział detektywa w prowadzonej przez nich sprawie. Często wynika to z różnych doświadczeń z przeszłości, które wpływają na tego typu opinie. Jeżeli adwokat choć raz współpracował z detektywem, który był nieprofesjonalny i nie wywiązywał się z zadeklarowanych zadań, będzie on podchodził do takiej współpracy z dużą ostrożnością. Może on również powiedzieć swojemu klientowi, że praca detektywa nie będzie dla niego korzystna, a sam klient tylko na niej ucierpi. 

Sam udział detektywa, nie jest niezbędny we wszelkich sprawach. Często jednak pomaga on w ostatecznym zwycięstwie, ponieważ zwiększona liczba sił, pomaga w wygraniu procesu. Pamiętajmy, że to adwokat oraz radca prawny, zdecyduje czy dowody zebrane przez detektywa, będą potrzebne i czy mogą one mieć realny wpływ na przebieg sprawy. Dzięki temu detektyw uniknie wykonania niepotrzebnej pracy, a klient zaoszczędzi swoje pieniądze. Oszczędzi to również negatywnych konsekwencji, które mogą spotkać strony, jeżeli zbierane dowody okazałyby się nielegalne lub nieprawidłowo zebrane. 

Zastanówmy się więc, czy wynajęcie detektywa we wszystkich sprawach, będzie miało sens. Oczywiście są sytuacje w których jego praca będzie nieoceniona, a zebrane przez niego dowody będą miały znaczenie przy wydawaniu przez sąd wyroku. Czasem jednak może zdarzyć się, że zbierze on materiał, który nie będzie miał żadnej wartości. Narazimy się wtedy na wyższe koszty samego postępowania, ponieważ detektyw nie będzie wykonywał swojej pracy za darmo. Może zdarzyć się również, że detektyw wykona raport w taki sposób, który uniemożliwi przedstawienie go w sądzie. Nie musi to wynikać z jego braku profesjonalizmu, często nie znajduje on dowodów, które mogłyby okazać się przydatne dla całej sprawy.

Udział detektywa w procesie sądowym

Często również sąd może wezwać prywatnego detektywa jako świadka. Jak wspominaliśmy, w myśl ustawy, detektywów obowiązuje tajemnica. Dlatego też, często nie będzie on mógł powiedzieć wszystkiego, co widział podczas zbierania informacji. Jeżeli jednak sąd uzna, że są to dane, które istotnie przysłużą się do rozwiązania sprawy, ma możliwość zwolnienia go z niej – przez co detektyw będzie zobowiązany do zdradzenia wszelkich informacji. Prywatni detektywi często pobierają za takie aktywności opłaty, które będą musieli ponieść ich klienci. 

Warto pamiętać, że każdy legalnie zdobyty dowód, może być niezwykle przydatny – w postępowaniu każdego rodzaju. Dlatego też warto zebrać ich jak najwięcej, co może przyczynić się do sądowego zwycięstwa. Dowód w postaci raportu z przeprowadzonych czynności detektywistycznych jest dokumentem prywatnym, ale obowiązują go przepisy, które mówią o domniemaniu autentyczności. Dlatego też, detektyw, który składa pod raportem swój podpis, potwierdza, że złożyła oświadczenie, które zawarte jest w danym piśmie. Ma to ogromną wartość dowodową, a tym samym może zostać uznane przez sąd jako niepodważalny dowód w każdej sprawie.